Informujemy, że w zakładce Dokumenty zamieszczono polisę grupowego ubezpieczenia NNW na najbliższy rok dotyczącą członków Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - zgłoszonych do ubezpieczenia.

W dokumentach znajduje się kontakt z telefonem agenta ubezpieczeniowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.