W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się przy wystawianiu paszportów dla zwierząt towarzyszących, nie objętych obowiązkiem szczepienia - poniżej 3 miesiąca życia, wyjaśniam poniżej.

Zasady przemieszczania psów, kotów i fretek określają zapisy rozp. 998/2003/WE. Implementacją tych zasad, istotnych przy wystawianiu paszportów jest uchwała KRL-W 119A/2013/V z 15 maja 2013r., która w swoim załączniku określa Dobrą Praktykę wystawiania paszportów.

W dziale II. pkt. 1 tego załącznika, dla psów i kotów poniżej trzeciego miesiąca życia, pozostawiono możliwość przemieszczania poza granice Polski, jeżeli kraj docelowy dopuszcza taką możliwość

Właściciel powinien mieć świadomość, że z takim zwierzęciem - nie posiadającym szczepienia, do państw, jak m.in.  Finlandia, Francja, Szwecja, Włochy, nie wjedzie. Warunki przemieszczenia do państw zezwalających wjazd zwierząt poniżej trzech miesięcy, nieszczepionych - umieszczono na stronie GIW, w linku   Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi.

Reasumując, można wydać paszport dla psa i kota w wieku poniżej trzech miesięcy, należy oczywiście zaczipować zwierzę, powiadomić właściciela o zakazach przemieszczania zwierząt nieszczepionych do niektórych państw, jeżeli prawnicy uznają, że potrzebne jest oświadczenie właściciela, umieścimy wzór na naszej stronie. Dobra praktyka wystawiania paszportów jest umieszczona w zakładce PASZPORTY.

Wzór oświadczenia - w zakładce PASZPORTY.

Marek Wisła

wpis: mw.23.07.2014/01.08.2014