Prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przekazał do WLW i PLW list protestacyjny. Członkowie naszej Izby akceptujący tezy stawiane w rzeczonym liście protestacyjnym, są proszeni o jego podpisanie.

W oparciu o art. 10, ust. 2, pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (tj. Dz. U. 2014, poz. 1509) samorząd lekarzy weterynarii wykonuje swoje zadania poprzez występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb lekarsko-weterynaryjnych. Zła sytuacja materialna pracowników IW - w porównaniu do innych grup zawodowych, działających w równie ważnych dla Państwa dziedzinach, zmusza nas do podjęcia zgodnych z prawem działań a list protestacyjny jest jednym z nich. Po podpisaniu, list protestacyjny będzie przesłany do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podpisane listy proszę dostarczyć do siedziby Izby, w terminie do 4 grudnia 2014r. 

wpis: mw.27.11.2014

Licznik

Odsłon artykułów:
1032273
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com