Komunikat w sprawie odpadów w ZLZ

   Przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach zakładów leczniczych dla zwierząt, a dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania sprawozdań w związku z wytwarzaniem w zakładach odpadów.

Za 2014r. należy sporządzić sprawozdania:

1. zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w terminie do 15 marca 2015r.;

2. sprawozdanie zawierające dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2014r. - w terminie do 31 marca 2015r.

3. raport do Krajowej Bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - do końca lutego 2015r. (drogą elektroniczną)

Jednocześnie przypominamy, że nie nalicza się i nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2014r., a nalicza się opłaty i je wnosi w przypadku przekroczenia kwoty 800 zł za cały 2014r.

wpis: mw.13.01.2015

Licznik

Odsłon artykułów:
1246972
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com