/skrót/

Istnieje generalny obowiązek posiadania kas fiskalnych, zatem dotyczy również lekarzy weterynarii. Jednakże Minister Finansów § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnił z tego obowiązku niektórych podatników i niektóre czynności: zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Oznacza to, że do dnia 31 grudnia 2016 r. podatnicy, których obrót nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł nie mają obowiązku posiadania kas fiskalnych, gdyż są z niego zwolnieni. Jednakże po przekroczeniu tego progu obowiązani są do ich posiadania po upływie dwóch miesięcy następujących po tym miesiącu.

W tym przypadku bez znaczenia jest zapis z § 4 pkt 3 lit f rozporządzenia, stanowiący iż zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, gdyż definicja ta nie obejmuje lekarzy weterynarii.

wpis: mw.28.01.2015

Licznik

Odsłon artykułów:
1246956
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com