Dla przypomnienia prezentujemy Koleżankom i Kolegom wyjaśnienie dotyczące podawania do publicznej wiadomości informacji o działalności zakładów leczniczych dla zwierząt i zakazu reklamy usług weterynaryjnych.

Informacja została zamieszczona na stronie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Reklama w weterynarii.

wpis: mw.16.03.2015