Zgodnie z regulaminem wyboru do organów izb lekarsko-weterynaryjnych, będącym załącznikiem do uchwały KRL-W Nr 100/2016/VI z 14 grudnia 2016 r.

 

 

zapraszamy Koleżanki i Kolegów Delegatów na

 

II Zjazd Sprawozdawczy VII Kadencji

Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwołuje Zjazd w dniu

13 kwietnia 2019  r. (sobota) o godz. 1000

w sali konferencyjnej Restauracji AQUARELE w Opolu, ul. Wrocławska 109.

 

Zjazd Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jest najwyższym organem naszego samorządu. Decyzje podejmowane podczas zjazdu wpływają na życie naszego środowiska, a ustalenia będą kształtować opolską weterynarię przez najbliższy rok, to też proszę Szanowne Koleżanki i Kolegów o niezawodne uczestnictwo i aktywność w Zjeździe. Wszystkie materiały zjazdowe będą umieszczone na stronie www.izbawet.opole.pl,

                                                                        

                                                                                  z  koleżeńskim pozdrowieniem

                                                            Marek Wisła

prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Materiały zjazdowe:

 

1. Regulamin Zjazdu Sprawozdawczego OIL-W;

 

2. Program Zjazdu Sprawozdawczego OIL-W;

 

3. Sprawozdanie Prezesa OIL-W;

 

4. Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL-W;

 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego OIL-W;

 

6. Sprawozdanie Skarbnika OIL-W;

 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIL-W;

 

8. Uchwały i Apele Zjazdu Sprawozdawczego OIL-W - projekty;

 

9. Lista Delegatów na Zjazd.

 

 

Licznik

Odsłon artykułów:
748774
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com