Czy masz już właściwe stawki VAT w swoim zakładzie leczniczym dla zwierząt?

Przypominamy, że wg nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000816

- obowiązują nowe oznaczenia literowe przypisane do poszczególnych stawek VAT. Podatnik ma obowiązek przypisania oznaczeń literowych od "A" do "G" do właściwych stawek podatku VAT:
•literze "A" - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22%
albo 23%,
•literze "B" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo
8%,
•literze "C" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
•literze "D" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
•literze "E" - jest przypisane zwolnienie od podatku,
•literze "F" i "G" – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0%
(zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art.
119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Podatnicy mają czas do 31.07.2019 r. na ewentualne przeprogramowanie używanych kas w taki sposób, aby odpowiadały one wskazanym wyżej warunkom określonym w rozporządzeniu. Ważne: nie liczy się tylko wartość stawek, ale ważna jest również ich kolejność.

Przypominamy również, że jednym z najistotniejszych obowiązków podatników użytkujących kasy rejestrujące jest obowiązek zapoznania osób prowadzących ewidencję z informacją o zasadach jej prowadzenia i wystawiania paragonu fiskalnego oraz o skutkach ich nieprzestrzegania.
Osoba prowadząca ewidencję - przed rozpoczęciem jej prowadzenia - składa oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Podpisane oświadczenia należy posiadać w swojej firmie - w razie kontroli
Czas na podpisanie upłynął w dn. 31.05.2019 r. 

Licznik

Odsłon artykułów:
971163
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com