Informacja dotycząca funkcjonowania Opolskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi funkcjonowania naszej Izby w czasach zarazy, wyjaśniam poniżej:

  1. Biuro OIL-W funkcjonuje na zasadzie zdalnej, pisma można kierować ePUAP-em, mailem, pocztą tradycyjną, bądź w wyjątkowych sytuacjach osobiście w każdy czwartek od 12:00 do 16:00, tel. w zakładce Kontakty;
  2. w ciągu miesiąca od ogłoszenia zmiany pracy Biura Izby, odbyło się jedno posiedzenie Prezydium i jedno posiedzenie Rady OIL-W, obydwa spotkania na zasadzie telekonferencji;     
  3. zgodnie z uchwałą nr 6/2017 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej w Opolu z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej w Opolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu od 1 stycznia 2018 r. – która reguluje wysokość składek miesięcznych, jej obniżenie jest możliwe po uzyskaniu statusu bezrobotnego lub w związku ze szczególnym przypadkiem losowym, takie decyzje będą podejmowane indywidualnie na wniosek członka naszej Izby i po rekomendacji Komisji Etyki i Spraw Socjalnych;
  4. w przypadku szczególnych sytuacji losowych jest możliwość przekazania bezzwrotnej zapomogi w postaci finansowego zasiłku z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej;
  5. jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi członkami, załatwiając bieżące sprawy bez zbędnej zwłoki;
  6. zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych, w tym prowadzonych przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sąd Lekarzy Weterynarii, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu;
  7. szkolenia, które planowaliśmy zrealizować na wiosnę odbędą się jesienią;
  8. wszystkie spotkania i imprezy sportowe organizowane przez OIL-W zostały odwołane, dotyczy to

Święta Weterynarii Opolskiej, Weterynaryjnego Dnia Dziecka, Weterynaryjnych Zawodów Tenisowych, Rajdu Turystycznego Rochaś XI, Międzynarodowego Weterynaryjnego Ultramaratonu Górskiego.

Jednocześnie proszę o przekazywanie informacji o lekarzach weterynarii znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, zarówno seniorach jak i młodszych, w celu zorganizowania pomocy.

Wszystkim życzę zdrowia i szybkiego powrotu do normalnych czasów,

Marek Wisła

Prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej