Pierwotny pakiet Tarczy Antykryzysowej został rozszerzony i obecnie Mikropożyczka 5000 zł jest dostępna również dla samozatrudnionych przedsiębiorców.

 Pożyczka może być udzielona do kwoty 5000 zł, posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski i może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia. Można uznać jednak, że jest to pożyczka bezzwrotna, jeżeli tylko zamierzacie prowadzić działalność nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy od momentu wzięcia pożyczki. Tak więc składamy wniosek, otrzymujemy 5000 zł i po 3 miesiącach składamy wniosek o umorzenie pożyczki, w którym musimy oświadczyć, że nie zawiesiliśmy działalności.

 W linku znajdziecie informacje dotyczące tego jak złożyć wniosek praca.gov.pl

We wniosku o pożyczkę musimy oświadczyć, że: zapoznaliśmy się z zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy na pozyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, wszystkie informacje, które zawarliśmy we wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe, jesteśmy mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Przedsiębiorców, prowadziliśmy działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., nie otrzymaliśmy nigdy wcześniej mikropożyczki (tj. nie ubiegamy się o nią drugi raz), nie złożyliśmy wniosku w innym urzędzie pracy (analogicznie nie ubiegamy się o nią drugi raz), zobowiązujemy się do wykorzystania środków z pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Wnioski składamy do Powiatowego Urzędu Pracy i teraz ważne - wnioski można składać dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wiele urzędów prowadzi już nabór. KTO PIERWSZY TEN LEPSZY. Pula pieniędzy jest ograniczona - jeżeli skończą się środki na udzielenie pożyczki, przedsiębiorca trafia do grupy oczekującej.

 

Wniosek można złożyć nie wychodząc z domu za pomocą profilu zaufanego,

jest on łatwy do wypełnienia,

Marek Wisła

prezes OIL-W