Naszemu Koledze

lek. wet. Markowi Salachnie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach wraz z pracownikami