Za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zamieszczamy poniższe ostrzeżenie:

Według informacji otrzymywanych od wielu Koleżanek i Kolegów w ostatnich tygodniach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dochodzi do stosunkowo licznych prób wyłudzenia danych osobowych (w tym wrażliwych) od lekarzy weterynarii. Za każdym razem odbywa się to „metodą na policjanta" - chociaż w różnych wersjach, mających na celu uwiarygodnienie dzwoniącego (podawany stopień, imię i nazwisko policjanta) i wzbudzenie zaufania rozmówcy (informacja dzwoniącego, że dane rozmówcy zostały pozyskane w sposób przestępczy, a przez to jego konto bankowe jest zagrożone). Celem ostatecznym jest uzyskanie danych umożliwiających "dobranie się do konta bankowego".

Dlatego ostrzegamy Państwa przed pochopnym podejmowaniem takich rozmów z nieznanymi (szczególnie zagranicznym) numerami telefonicznymi oraz nawiązywaniem korespondencji e-mailowej z nieznanymi adresami lub otwieraniem „podejrzanych" linków.

Jednocześnie przypominamy, że Policja :

* nie pozyskuje żadnych danych osobowych przez telefon,
* nie prowadzi przesłuchania ani innych czynności przez telefon lub drogą e-mailową ,
* nie informuje przez telefon o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ani o wynikach prowadzonego postępowania .

Prezes Rady W-MIL-W

lek. wet. Zbigniew Wróblewski