Informujemy, że Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz w imieniu Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przekazał pismo wzywające prezesów rad okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych do zdyscyplinowania lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących, zwłaszcza w zakresie art. 18 załącznika do uchwały 119A/2013/V:

"Obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest sporządzenie kwestionariusza zwrotnego i w terminie 7 dni od chwili wydania paszportu, jego przekazanie do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, za pośrednictwem której otrzymuje druki paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów."

Prośba o zdyscyplinowanie lekarzy weterynarii wystawiających paszporty dla zwierząt towarzyszących jest związana z licznymi skargami dotyczącymi brakiem możliwości zweryfikowania na stronie internetowej KIL-W czynności wystawienia paszportu. Mając powyższe na względzie, prosimy o przestrzeganie ww. zapisu, jak i pozostałych związanych z wystawianiem paszportu.


wpis: m.w.19.02.2014

Licznik

Odsłon artykułów:
766299
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com