Prezentujemy poniżej pismo Pani dr Katarzyny Piskorz - Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, przypominające zasady kaskady w stosowaniu produktów leczniczych weterynaryjnych:

 

Kaskada - pismo Z-cy GLW