Poniżej zamieszczamy pismo Pani dr Katarzyny Piskorz Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii - dotyczące Konwencji Medicrime oraz postępowania w sytuacji wykrycia zafałszowania leków weterynaryjnych.

Pismo Konwencja Medicrime