Poniżej zamieszczamy procedurę przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania SARS-CoV2:

Procedura - sars-cov2