Informujemy, że w zakładce Dokumenty publikowane są na bieżąco skany protokołów z przeprowadzonych wyborów korespondencyjnych w rejonach wyborczych. Po zakończeniu prac komisji skrutacyjnych, które również pełnią funkcję komisji mandatowych, Okręgowa Komisja Wyborcza wyda komunikat o oficjalnych wynikach wyborów.

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej