Informujemy, że zakończyliśmy wybory delegatów na Zjazd Okręgowy Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Protokół Komisji Wyborczej znajduje się w zakładce Dokumenty, umieszczono w nim listę delegatów reprezentujących wszystkie rejony wyborcze naszej Izby.

Gratulujemy wybranym Delegatom, dziekując głosującym za aktywność i czynne uczestnictwo w wyborach korespondencyjnych,

z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynayjnej