Poniżej zamieszczamy komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu mgr farm. Jacka Depo dotyczący recept weterynaryjnych, jednocześnie w zakładce ZLZ znajduje się wzór wniosku o przydział recept, z ustaleń telefonicznych wynika, że system przydziału zakresu liczb do recept weterynaryjnych wejdzie w życie od lipca tego roku,

Marek Wisła

prezes OIL-W

 

K O M U N I K A T


Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zapisy § 4 ust. 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. 2020 poz. 2424 z późn. zm.), o treści:
„W przypadku osoby wystawiającej receptę będącej lekarzem weterynarii zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania tej osoby.”

Zakresy liczb będą wydawane na podstawie wniosku (wzór w załączniku), do którego należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
Wniosek należy złożyć osobiście w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym
w Opolu, ul. Plebiscytowa 5, po uprzednim telefonicznym umówieniu, w godzinach pracy urzędu, tj. pon.- pt. 730 do 1530.

Wnioski można składać od dnia 30 czerwca 2021 r.

Po uzyskaniu zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej, osoby uprawnione albo świadczeniodawcy zaopatrują się w druki recept w postaci papierowej we własnym zakresie.

Licznik

Odsłon artykułów:
810368
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com