NOWE INFORMACJE!

21.01.2022 r. 

Z zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów stanowiska oraz z przepisów znowelizowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, iż lekarze weterynarii, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych i wykonują tę działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, nie mogą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Co za tym idzie w dalszym ciągu kontynuować opodatkowanie w formie karty podatkowej będą mogli lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne wyłącznie na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub którzy taką działalność prowadzą, ale korzystają z usług weterynaryjnych w celach prywatnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów lekarze weterynarii, którzy do dnia 31 grudnia 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a którzy utracili możliwość dalszego rozliczania się w tej formie powinni do dnia 20 lutego 2022 r.   złożyć we  właściwym  urzędzie  skarbowym  oświadczenie  o wyborze  formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów podało, iż „mogą oni wybrać 19-procentowy  podatek  liniowy,  ryczałt  od  przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych”. Jeżeli oświadczenie
o wyborze formy opodatkowania nie zostanie we wskazanym wyżej terminie złożone dochody z działalności gospodarczej osiągane w 2022 r. przez tych lekarzy weterynarii będą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Należy podkreślić, iż powyższa informacja nie ma charakteru wiążącej interpretacji podatkowej a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z Krajową Informacją Skarbową.

 

 

Prezes KIL-W otrzymał komunikat od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie zmiany przepisów podatkowych:

W związku ze zmianami przepisów prawa podatkowego, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w roku 2022 osoby wykonujące zawód lekarza weterynarii nie mogą dłużej korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

Lekarze weterynarii, którzy do dnia 31 grudnia 2021 r. opodatkowani byli w tej formie, do dnia 20 lutego 2022 r. (ostatecznie zmieniono datę tego obowiązku) powinni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy

opodatkowania. Mogą oni wybrać 19-procentowy podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych.

Brak złożenia takiego oświadczenia skutkować będzie wydaniem przez naczelnika urzędu skarbowego odmownej decyzji w sprawie karty podatkowej. Po wydaniu takiej decyzji – jedynymi

dostępnymi dla lekarzy weterynarii formami opodatkowania będą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych co oznacza, że nie będą oni

mogli już wybrać podatku liniowego.

Komunikat ten został także opublikowany pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/wybor-formy-opodatkowania-przez-lekarzy-i-pielegniarki-ktorzy-w-2021-r-opodatkowani-byli-w-formie-karty-podatkowej-a-w-2022-r-utracili-prawo-do-tej-formy-opodatkowania-z-mocy-prawa

 

Licznik

Odsłon artykułów:
1424020
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com