Skierowaliśmy list otwarty lekarzy weterynarii z Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do Rosjan, w związku z wojną w Ukrainie, napaścią na niepodległe państwo i zbrodniami wojennymi na niewinnej ludności cywilnej,

list ten skierujemy do Ambasady Rosyjskiej w Warszawie.