Informujemy, że zasady dotyczące przemieszczania zwierząt pochodzących z Ukrainy zostały opublikowane na stronie GIW w zakładce

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Інформація для власників тварин з України, які не мають комплекту ветеринарних документів для собак, котів і фреток.

 

Dodatkowo znajdują się tam adresy zakładów leczniczych, gdzie można bezpłatnie zaczipować psy, koty i fretki i zaszczepić te zwierzęta przeciw wściekliźnie, o ile nie dokonano szczepień na granicy polsko-ukraińskiej oraz ulotka przeznaczona dla Ukraińców wwożących zwierzęta do Polski, którą można wydrukować i umieścic w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

Problem wojny w Ukrainie przesłonił obecnie wszystkie tematy, zasadniczo osłabił podziały polityczne i stał się zadaniem dla nas wszystkich. Niespotykana w dziejach Europy migracja uchodźców jest wyzwaniem również dla lekarzy weterynarii. Otrzymujemy zgłoszenia od Koleżanek i Kolegów prowadzących ZLZ o ofercie pomocy uchodźcom i niepobieraniu opłaty za usługę weterynaryjną w przypadku leczenia psów uchodźców z Ukrainy. Jest to jedna z form naszej pomocy dla uchodźców. Jeżeli będą głosy od członków Naszej Izby, to opublikujemy listę tych zakładów leczniczych dla zwierząt, ale możemy powiedzieć, że jest to akcja powszechna.

Na samym początku wojny wysłaliśmy w konwoju medycznym materiały opatrunkowe i inne materiały potrzebne do bieżącego działania i leczenia chorych – dla szpitala w Ukrainie. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu pojechali na granicę polsko-ukraińską pomagać w szczepieniu zwierząt. Temat pomocy jest gorący również na forach internetowych. Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podczas ostatniego posiedzenia, ustaliła, że rekomenduje w tym momencie pomoc wszystkim Ukraińcom, bez zaznaczenia czy są lekarzami weterynarii, czy też reprezentują inne zawody, gdyż w obliczu wojny to nie ma znaczenia. Pomagamy wszystkim potrzebującym, wszystkim rannym, cierpiącym, matkom z dziećmi, starcom i walczącym mężczyznom i kobietom, pomagamy uchodźcom i ich zwierzętom. Bezpośrednią pomocą dla lekarzy weterynarii zajmiemy się po wojnie. Pomoc finansowa jest możliwa poprzez wpłaty na uznane fundacje, jak np. Polska Akcja Humanitarna, czy też inne. Istnieją również fundacje przy okręgowych izbach lekarsko-weterynaryjnych, które pomagają lekarzom weterynarii i potrzebującym z Ukrainy jak Fundacja Pro Bono Veterinariae z Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Przyszły czasy ciężkie, najpoważniejszego zagrożenia wojną, której tragedię pamiętają jedynie nieliczni z nas. Stąd pomoc Ukrainie, pomoc Ukraińcom to najlepszy i jedyny sposób na obronę bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale również całej Europy.

Napisaliśmy list otwarty do Rosjan, który po przetłumaczeniu przekazaliśmy do Ambasady rosyjskiej w Warszawie, jako oficjalny protest lekarzy weterynarii z naszej Izby wobec ludobójstwa na ludności cywilnej Ukrainy. Uznajemy, że fizyczna pomoc jest najważniejsza, ale również oficjalna manifestacja, przekazanie naszego stanowiska, naszej oceny, jak i protestu wobec barbarzyństwa Rosjan jest z naszej strony niezbędna w tym czasie, bo giną dzieci, cywile, matki, kobiety w ciąży - te grupy społeczeństwa, które w normalnym kraju są dażone szczególną opieką. Oceniamy państwa po stosunku do najsłabszych, a jak ich traktuje Rosja widać na zdjęciach z wojny.

 

Słyszymy o niespotykanym zaangażowaniu Polaków w pomoc Ukraińcom, wiemy, że jest w tym również działanie lekarzy weterynarii, wiemy też, że należy podjąć absolutnie wszelkie możliwe środki by pokonać to „imperium zła”, a każdy przecież może dołożyć swoją cegiełkę, i na to liczymy. Prosimy o kontakt w przypadku obecności lekarzy weterynarii uchodźców z Ukrainy, potrzebujących pomocy a osiadłych w naszym województwie.

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Licznik

Odsłon artykułów:
1383184
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com