Otrzymujemy sygnały o niezgodnościach w zakresie wymagań dla zakładów leczniczych dla zwierząt – przy rejestracji tych zakładów przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne, w związku z tym informujemy:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej w Art.71 i Art.72 stanowi, iż organ prowadzący rejestr działalności regulowanej - Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w przypadku gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków niezgodnie ze stanem faktycznym wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem.

Ponowny wpis w takim przypadku możliwy jest nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wykreślenia z rejestru.

Marek Wisła

wpis: mw.14.03.2014

Licznik

Odsłon artykułów:
766285
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com