W dniu 23 września 2022 r. odbędzie się

I Zjazd Sprawozdawczy VIII Kadencji

Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Szanownym delegatom i zacnym gościom przesłaliśmy listowne zaproszenia - zgodnie z obowiązującym regulaminem. Liczymy na aktywne uczestnictwo,

liczymy również na niezawodne przybycie:

Restauracja Aquarele, najbliższy piątek, godz. 13:00.

 

Wszelkie dokumenty zjazdowe, czyli regulamin, sprawozdania, projekty uchwał i  są dostępne na naszej stronie  w zakładce Dokumenty. 

Przypominamy, że zgodnie § 1 ust. 4 Regulaminu Zjazdu udział delegatów w Zjeździe jest obowiązkowy, a nieobecność należy usprawiedliwić.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Sebastian Konwant

Prezes OIL-W

PROGRAM ZJAZDU

 • Otwarcie obrad Zjazdu, powitanie zaproszonych gości i delegatów, godz. 13:00.
 • Wręczenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, Kodeksu Etyki i przyjęcie publicznego przyrzeczenia od nowych członków OILW.
 • Wręczenie Pucharu Prezesa za zajecie 1 miejsca w zawodach wędkarskich Grand Prix 2021 r.
 • Wystąpienia zaproszonych Gości.
 • Wybór Prezydium Zjazdu: przewodniczącego Zjazdu, wiceprzewodniczących (2), sekretarzy (2).
 • Przyjęcie regulaminu Zjazdu.
 • Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej (3), regulaminowej (3), uchwał i wniosków (3).
 • Przerwa obiadowa ok. godz. 14:15 (20 minut).
 • Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności Zjazdu.
 • Sprawozdania:
 • Prezesa Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
 • Skarbnika z realizacji budżetu za 2021 r.;
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej;
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
 • Przewodniczącego Sądu Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
 • Dyskusja i zapytania do przedłożonych sprawozdań.
 • Udzielenie absolutorium Radzie i podjęcie uchwał dotyczących przedłożonych sprawozdań.
 • Składanie oświadczeń, projektów wniosków i uchwał zjazdowych.
 • Podjęcie uchwały o zamrożeniu odpisu na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.
 • Przedstawienie projektu budżetu OIL-W na 2022 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu OIL-W na 2022 r.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Dyskusja i głosowanie projektów uchwał i wniosków.
 • Zakończenie i zamknięcie obrad Zjazdu

 

Licznik

Odsłon artykułów:
1292131
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com