Szanowne Koleżanki i Koledzy

Członkowie Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu

W dniu 23 września 2022 r. w restauracji Aquarele w Opolu odbył się I Sprawozdawczy Zjazd VIII Kadencji Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu.

W Zjeździe uczestniczyło 39 z 59 delegatów.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością goście:

  • dr n. wet. Wojciech Hildebrand (członek Prezydium KRL-W, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu),
  • lek. wet. Tomasz Wysocki (członek Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zastępstwie za Panią Prezes ŚIL-W),
  • lek. wet. Andrzej Klimowski (Prezes Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej),
  • Barbara Hamryszak Wice Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej,
  • Andrzej Prygiel Wice Prezes Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej,
  • w zastępstwie za Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu, WIW reprezentował lek.wet. Witold Dereń
  • oraz nowi członkowie OIL-W.

Obrady Zjazdu rozpoczęły się pro memoria, dla tych którzy odeszli od nas od czasu ostatniego Zjazdu i uczczeniem ich minutą ciszy. Następnie wręczono zaświadczenia prawo wykonywania zawodu wraz z odebranie przyrzeczeń od nowych adeptów naszego zawodu .

Zjazd uchwalił nową składkę członkowską w wysokości 59 zł (+ 6zł od ubezpieczenia OC), która będzie obowiązywała od 1 października 2022 r. Zdecydowano o pozostawienia bez zmian pierwszą składkę dla absolwentów starających się o prawo wykonywania zawodu w wysokości 100 zł oraz bez zmiany pierwszą składkę dla lekarzy weterynarii starających się ponownie (po utracie, po zrzeczeniu się) PWZ.

Zjazd utrzymał decyzję o niepobieraniu składki członkowskiej od emerytów i rencistów niewykonujących zawodu lekarza weterynarii, po spełnieniu określonych w uchwale warunków.

Zjazd udzielił absolutorium Radzie i pozostałym organom Naszej Izby, uchwalił budżet na rok 2022 i kilka ważnych uchwał, w tym Apel do KRLW w sprawie zniesienia opłat ponoszonych przez zakłady lecznicze dla zwierząt za nadzór (IW) nad obrotem detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Dziękuję wszystkim przybyłym delegatom na Zjazd za udział i rzeczową dyskusję.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z § 36 Regulaminem Zjazdu protokół z obrad Zjazdu udostępnia się do wglądu po upływie 14 dni od dnia zakończenia Zjazdu w biurze Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w Opolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia protokołu do wglądu.

Sebastian Konwant

Prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Licznik

Odsłon artykułów:
1117632
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com