Szanowni Państwo,

Sebastian Konwant Prezes Rady OIL-W uprzejmie informuje, że Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Opolu w dnia 23 września 2022 r. podjął uchwałę nr 8/2022 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej obowiązującej w Opolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu. 

  

Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Opolu działając na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140 t.j. z późn. zm.) uchwalił, wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wpisanych do rejestru członków Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu.

 

Od dnia 1 października 2022 roku ustalono stawki w następującej wysokości:

  1. dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód:

- 59,00 zł bez ubezpieczenia OC i NW;

- 65,00 zł wraz z ubezpieczeniem OC i NW;

  1. dla  lekarzy weterynarii posiadających status bezrobotnych w rozumieniu ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 690) bez prawa do otrzymywania zasiłku - 25,00 zł;
  2. dla lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu - 0,00 zł.

W zakładce Dokumenty umieszczono pełny teks uchwały.

(mw)

Licznik

Odsłon artykułów:
1423984
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com