Warszawa, dnia 4 listopada 2022 r. 

 

MANIFEST

KOMITETU PROTESTACYJNEGO POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO

DO KOLEŻANEK I KOLEGÓW WYWODZĄCYCH SIĘ ZE ŚRODOWISKA WETERYNARYJNEGO  

 

Jest początek listopada, a obietnice Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka ugrzęzły w martwym punkcie. Minister nie odpowiada na nasze prośby o spotkania i lekceważy nas na każdym kroku. Postawić więc można pytanie,  czy Wicepremier kiedykolwiek wcześniej był wobec naszego środowiska wiarygodny?

W tej chwili stoimy przed historycznym wyborem, wyborem który zaważy o naszej wspólnej przyszłości. W obliczu planów zastąpienia urzędowych lekarzy weterynarii przez pracowników pomocniczych, a więc realnej utraty przez wielu z nas źródła utrzymania, groźby braku rewaloryzacji płac dla części pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz braków środków w budżecie dla jednostek powiatowych, musimy zacząć DZIAŁAĆ!

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oszukali nas już dwukrotnie. Wicepremier Henryk Kowalczyk składał obietnice, zapraszał do negocjacji, natomiast kolejne terminy – koniec września, a następnie koniec października br. upływały i nic się nie wydarzyło. Nadszedł więc czas, kiedy musimy powiedzieć – mamy DOŚĆ!  

Pan Minister Henryk Kowalczyk wielokrotnie obiecywał dodatkowe pieniądze  w budżecie – zarówno dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (w tym dla pracowników wojewódzkich, granicznych i Głównego Inspektoratu) jak i dla urzędowych lekarzy weterynarii - do dziś się one nie pojawiły. Jakby tego było mało, środki na lipcowe podwyżki skokowe oraz etaty przyznane od października nie znalazły się w przyszłorocznym budżecie, nie było też środków na wzrost wynagrodzeń dla pominiętych w 2022 r. pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Takie działania przyczynią się, że nie będzie komu prowadzić badań w Zakładach Higieny Weterynaryjnej, nie będzie komu przeprowadzać kontroli granicznej, a szczebel koordynacji wojewódzkiej i centralnej Inspekcji Weterynaryjnej powoli upadnie.

Coraz częściej pojawia się też pytanie, czy pojawiające się nowe etaty w Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu, aby etatowi pracownicy samodzielnie wykonywali wszystkie zadania bez konieczności pomocy wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii.  Może warto uświadomić Wam wszystkim, że etatyzacja wprowadzona "tylnymi drzwiami"  oraz wykorzystanie na dużą skalę pracowników pomocniczych stanowi realne zagrożenie miejsc pracy dla wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii i jest największe w historii.  Być może plan jest taki, aby to lekarze weterynarii pracowali jako personel pomocniczy  za 45 zł na godzinę, skoro nasi decydenci nawet nie szkolą takiego personelu? Takie rozwiązania mogą wejść w życie jeżeli nie sprzeciwimy się im w sposób radykalny.  W kontekście zagrożenia wojną, terrorem i chorobami zakaźnymi o zasięgu globalnym bezpieczeństwo żywności staje się dziś priorytetem, dlaczego więc próbuje się osłabić nadzór weterynaryjny nad bezpieczeństwem żywności?

Ten moment jest ostatnią chwilą by wziąć sprawy we własne ręce, wzywamy Was do przyłączenia się do akcji protestacyjnej! Ponieważ obietnice złożone przez Wicepremiera Henryka Kowalczyka nie zostały spełnione zgodnie z jego deklaracją, tj. do końca października, wzywamy do rozpoczęcia protestu całego środowiska zaangażowanego  w nadzór weterynaryjny.

 Jego początkiem powinno być wypowiedzenie umów zawartych z powiatowymi lekarzami weterynarii przez wyznaczonych lekarzy urzędowych w dniu  10 listopada 2022 roku i wejście na drogę sporów zbiorowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w całej Polsce.

W dniu 17 listopada o godzinie 10.30 spotykamy się na pikiecie pod Ministerstwem Rolnictwa, gdzie zamierzamy wręczyć petycję Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi.  Tam też zorganizujemy konferencję prasową. Następnie weźmiemy udział  w organizowanym przez NSZZ Solidarność „Marszu Godności”.

Wzywamy Was, abyście byli w tym dniu z Nami! 

W sprawach organizacyjnych związanych z udziałem w proteście proszę zgłaszać się do swoich okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych i do organizacji związkowych na Państwa terenie.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

OSOBY ZAINTERESOWANE PIKIETĄ I MARSZEM GODNOŚCI PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIUREM IZBY LUB BEZPOŚREDNIO PREZESEM OIL-W

Licznik

Odsłon artykułów:
1242463
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com