W dniach 28-29 maja 2015r. odbyły się uroczystości 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Oficjalnego otwarcia jubileuszu dokonał Jego Magnificencja Rektor Uniwerstytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Roman Kołacz. Uroczystości odbywały sięw Auli Jana Pawła II, przy Pl. Grunwaldzkim.

Bogaty program obchodów rozpoczął się oficjalnym odsłonięciem figurki Krasnala Roszka.


Matka Chrzestna dr Maria Tonder z Prezesem Izy Krajowej dr Jackiem Łukaszewiczem i Dziekaniem prof. Krzysztofem Kubiakiem odsłaniają Krasnala Roszka 

W części oficjalnej uczestniczyli dziekani, rektorzy wielu uczelni krajowych oraz zagranicznych m.in. z Brna, Kijowa, Lwowa, Koszyc, przedstawiciele administracji weterynaryjnej i izb lekarsko-weterynaryjych, licznie zgromadzeni absolwencji Wydziału. Wykład okolicznościowy w Auli im. Jana Pawła II, wygłosił prof. Ryszard Badura, przedstawiając historię wydziału, odbudowę z powojennych ruin, pierwsze lata funkcjonowania jako wydział Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Wykład prowadzony ze swadą, z której słynie prof. Badura, uzupełniony unikalnymi zdjęciami, cieszył się wielką uwagą słuchaczy i owacją na sali.

 „Droga młodzieży” – te słowa prof. Ryszarda Badury, wieloletniego rektora najpierw Wyższej Szkoły Rolniczej, a później Akademii Rolniczej, którymi zwrócił się do zebranych, stały się swoistym leitmotivem obchodów jubileuszu 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.  (fot. Tomasz Lewandowski, tekst Głos Uczelni UP Wrocław)

 

 

Wykłady w części poświęconej współczesnej weterynarii prowadzili: 

„Wybrane zagadnienia z ekologii, epidemiologii i kontroli wirusa choroby Ebola” – Prof. dr hab. Janusz T. Pawęska, prowadzący Instytut Chorób Tropikalnych w RPA;

 „Opieka weterynaryjna wielkotowarowej produkcji drobiarskiej w Polsce – teraźniejszość i przyszłość” – dr hab. Andrzej Gaweł, prof. UP we Wrocławiu;

„Rola lekarza weterynarii w fermie bydła wysokoprodukcyjnego” – dr Stanisław Tomczak.

 

           

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Krzysztof Kubiak zaprezentował współczesne oblicze wrocławskiej weterynarii, licznie zebrani goście mogli też obejrzeć film zrealizowany specjalnie na tę okazję, ale wzruszenie wywołało uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom w rocznicę sześciesięciolecia i piędziesięciolecia uzyskania absolutorium.

 Uhonorowani złototymi i diamentowymi dyplomami ukończenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu (fot. Tomasz Lewandowski, tekst Głos Uczelni UP we Wrocławiu)

 

Kolejnym etapem Uroczystości, było zwiedzanie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, opcjonalnie wycieczka do afrykanarium. Zmiany jakie zaszły na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej skłaniały do wyboru pierwszej opcji.

 

 Dr Jarosław Król przedstawia Zakład Mikrobiologii

 

Sala chirurgii małych zwierząt

 

Kliniki weterynaryjne zdobyły środki na rozwój, zakup sprzętu do specjalistycznych badań: rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, uczestniczą w wielu nowych programach naukowych, jak chociażby badania nad przeszczepem nerwów (prowadzone na Klinice Chirurgii).

 

"Koledzy z grupy" dr Kuba Dejneka i autor tekstu Marek Wisła

 

Ponad dwugodzinne zwiedzanie Klinik Weterynaryjnych - niezwykle ciekawe i optymistyczne, zakończyło się spotkaniem w gabinecie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Romana Kołacza.

 

W gabinecie Rektora

Wieczorem, w Operze Wrocławskiej wystawiono Rycerskość Wieśniaczą Pietro Mascagniego i Pajace Rugiera Leoncavalla, należące do nurtu opery werystycznej.

Podczas drugiego dnia obchodów 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej uroczyście odsłonięto  popiersie prof. dr hab. dr h. c. Michała Mazurkiewicza w holu Kliniki Zakaźnej.

Gości powitała prorektor prof. Alina Wieliczko, uczennica profesora, która podkreślała jego wielkie zaangażowanie, pracowitość i odpowiedzialność, przypominając również, że pasję naukowca łączył z równie wielkim sercem i otwartością na drugiego człowieka. Rektor prof. Roman Kołacz nie krył, że jako prorektor to właśnie od profesora Mazurkiewicza uczył się tego, czym jest tak duży i wrażliwy organizm jak uczelnia, jakim wyzwaniem i odpowiedzialnością jest zarządzanie takim zespołem. – Żyjemy w czasach odczuwalnego braku autorytetów. Tymczasem o profesorze Michale Mazurkiewiczu możemy mówić: tak, był autorytetem, dla wszystkich, z którymi pracował. Wielu spośród nas tu zgromadzonych miało szczęście z nim pracować i uczyć się od niego tego, co w postawie naukowca jest najważniejsze: uczciwości badawczej i ludzkiej życzliwości – mówił rektor. (fot. Tomasz Lewandowski, tekst Głos Uczelni UP Wrocław)

Bezpośrednio po uroczystości, na sali wykładowej Kliniki odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora. Przedstawiono dorobek naukowy, postać osoby, która stworzyła nowoczesną aviopatpologię i cieszyła się niewątpliwym uznaniem w środowisku weterynaryjnym.

W uroczystość, w Auli JP II uczestniczył Rektor i Rada Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dziekani wydziałów weterynaryjnych z kraju i zagranicy, liczne grono gości i absolwentów. Dziekan prof. Krzysztof Kubiak otrzymał listy gratulacyjne, okolicznościowe upominki i wyróżnienia dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej - w tym list gratulacyjny od Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.  

Uroczystości towarzyszyło wręczenie prof. Zygmuntowi Pejsakowi tytułu doctora honoris causa.

 Rektor prof. Roman Kołacz nadaje tytuł honoris causa dla prof. Zygmunta Pejsaka 

 

Marek Wisła

Biuletyn: 30.05.2015

 

 

Licznik

Odsłon artykułów:
1458631
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com