„Złote Dyplomy”

         14 czerwca 2016 roku w Sali Wykładowej Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia „Złotych Dyplomów” absolwentom rocznika 1960 – 1966 w 50 rocznicę ukończenia studiów. 

Na uroczystości oprócz jubilatów i Ich rodzin przybyli goście – dr hab. Andrzej Rudy obecnie profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wacław Bortnik, Prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Wisła i małżonka zmarłego kolegi prof. dr hab. Michała Mazurkiewicza Pani Krystyna Mazurkiewicz.

         Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się wejściem wydziałowego pocztu sztandarowego i Kolegium Dziekańskiego.

 

         Dziekan Wydziału prof. dr hab. Krzysztof Kubiak w swoim krótkim wystąpieniu przywitał przybyłych dostojnych gości i jubilatów oraz przedstawił historię i osiągnięcia naukowo-dydaktyczne Wydziału.

         W wystąpieniu gości głos zabrał Prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Wisła, przekazując jubilatom gratulacje i życzenia od Rady Okręgowej i lekarzy weterynarii Opolszczyzny. Organizatorowi uroczystości Krystynie Składzień wręczył przepiękny upominek w postaci podobizny konia. Po tym odczytany został list gratulacyjny przesłany przez Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr Wojciecha Hildebranda.

         Pomysłodawca uroczystości i główny jej organizator Krystyna Składzień w swoim przejmującym wystąpieniu przekazała w imieniu jubilatów słowa pamięci i podziękowania pod adresem Alma Mater. Przedstawiała dorobek jubilatów w ciągu minionych 50 lat. Trzech kolegów uzyskało stopień profesora (Michał Mazurkiewicz, Adam Latała, Zygmunt Dembiński), 6 osób stopień doktora. Wiele koleżanek i kolegów zajmowało ważne stanowiska państwowe i zawodowe oraz funkcje w samorządach lokalnych i zawodowych (prof. Michał Mazurkiewicz był Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. Adam Latała był Prorektorem Uniwersytetu w Opolu, Zbigniew Woroszczak był posłem na Sejm). 

         Z kończących studia w 1966 roku 80 osób na uroczystości przybyły 24 osoby, 30 osób nie doczekało tej chwili, pozostałym różne powody nie pozwoliły na udział w tym dostojnym jubileuszu. Pamięć zmarłych profesorów, koleżanek i kolegów uczczono chwilą ciszy. 

         Każdy z jubilatów otrzymał z rąk Dziekana „Złoty Dyplom” oraz gratulacje i życzenia. Z województwa opolskiego dyplomy otrzymali:

- Bernadetta Hruba-Czakon

- Jadwiga Maryniak

- Teresa Król-Sempruch

- Jan Bagrowski

- Jan Żyłka

- prof. dr hab. Adam Latała

- dr nauk wet. Jerzy Kil.

         Wykład okolicznościowy „Epizootiologia nowo pojawiających się i powracających chorób zakaźnych zwierząt” wygłosił dr hab. Krzysztof Rypuła profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, syn jubilatki Henryki Majewskiej-Rypuła. Wspaniałą uroczystość zakończono odśpiewaniem tradycyjnie „Gaudeamus”.

Następnie jubilaci zwiedzili Wydział Medycyny Weterynaryjnej oprowadzeni przez Prodziekana Wydziału, poznając wiele nowości naukowo-dydaktycznych, których w trakcie studiów jeszcze nie było. 

W Klinice Chorób Zakaźnych uczestnicy złożyli kwiaty pod umieszczoną tam rzeźbą popiersia prof. Michała Mazurkiewicza w obecności Jego małżonki Krystyny.

Po uroczystościach wykonano okolicznościowe zdjęcia grupy jubilatów oraz zaproszonych gości, Kolegium Dziekanów i rodzin.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych jubilaci wzięli udział  w uroczystej kolacji w sali reprezentacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego w pałacu w Pawłowicach. Przyjęcie przebiegało w towarzyskiej przemiłej atmosferze. Każdy z jubilatów w krótkich słowach przedstawił swoją drogę życiową i zawodową. Nastrój spotęgowany był przez panią grającą na fortepianie i skrzypcach, przypominając stare melodie. Spotkanie towarzyskie trwało do późnych godzin nocnych i było okazją do wspomnień przeżytych lat.

Następnego dnia po wspólnym śniadaniu i wykonaniu pamiątkowych zdjęć jubilaci rozjechali się do swoich domów z mocnym postanowieniem spotkania w przyszłym roku.

dr Jerzy Kil

Licznik

Odsłon artykułów:
1458714
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com