Opole, 27.01.2016 r.

 

Informacje o działalności Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

III kadencji w latach 2000-2004

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbył się 4 czerwca 2000 roku zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Podsumowano na nim pracę Rady II kadencji i dokonano wyborów poszczególnych organów Izby.

W dniu wyborów Izba liczyła 312 osób. Prezesem wybrany został Bogusław Rejman.

W skład Rady Zjazd wybrał następujących kolegów:

J. Bagrowski,

J. Borowiec,

M. Baranowski,

M. Dobkowicz,

R. Fogel,

J. Kil,

P. Kluczniok,

F. Kobylański,

A. Nabrdalik,

M. Ostrowska,

Z. Pawlicki,

W. Ryglewicz,

A. Szczerkowski,

W. Włodara,

K. Zapała.

Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrano A. Rudego, zastępcami A. Beka i Cz. Wyszyńskiego.

Do Sądu Okręgowego wybrano 6 osób, do Komisji Rewizyjnej 5 osób, delegaci na Zjazd Krajowy 6 osób.

 

 

Na pierwszym posiedzeniu Rada ukonstytuowała się następująco: Jan Bagrowski – V-ce Prezes, Waldemar Włodara – V-ce Prezes, Maciej Dobkowicz – Skarbnik, Roman Fogel – Sekretarz (zrezygnował w trakcie kadencji).

Delegaci na V Krajowy Zjazd w Poznaniu 15-17 czerwca 2001 r. brali aktywny udział w pracach zjazdu o czym świadczy wybór 3 kolegów do organów krajowych: A. Rudy został Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, J. Bagrowski wszedł w skład Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, P. Kluczniok wszedł do Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Od poprzedniej nowa Rada przyjęła do realizacji wnioski odnośnie:

- w pomocy terminowym realizowaniu rozliczeń za zadania zlecone przez PLW,
-    poprawy ściągalności składek.

Na pierwszym posiedzeniu Rady po wyborze Prezydium przeanalizowano zakres zadań do realizacji w czasie kadencji i opracowano plan pracy na 4 lata. Do 28.05.2002 r. trwało uzupełnianie ankiet osobowych lekarzy weterynarii i przekazanie ich do biura Krajowej Rady. Poprawiono ściągalność składek i przekazano brakującą kwotę do Krajowej Rady. Izba postarała się o nową siedzibę, wyposażono ją w niezbędne sprzęty, uruchomiono też pocztę elektroniczną i Internet. Został zatrudniony Radca Prawny i z jego porad mogli korzystać wszyscy koledzy bezpłatnie. W powiatach zorganizowano wybory delegatów. Okres przed akcesją do UE wymagał od Rady wysiłku, zmieniały się przepisy dotyczące praktyk weterynaryjnych, prowadzenia dokumentacji, farmacji weterynaryjnej itp. Implementacja dyrektyw do prawa krajowego odbyła się przy udziale członków naszej Izby np. szkolenia we wszystkich powiatach kolegów z prawa farmaceutycznego. Zorganizowano też szkolenia z zakresu chorób ryb, chorób zwierząt egzotycznych (w ZOO w Opolu) jak też spotkanie integracyjne w Turawie. Po prawie 16 latach od rozpoczęcia kadencji trudno jest przypomnieć sobie wszystkie zdarzenia, wiadomo „ verba volant scripta manent” a z tego co zapisano w sprawozdaniach wynika, że od maja 2002 r. do marca 2003 r. podjęto 13 uchwał:

- 6 uchwał odnośnie pomocy finansowej,
- 1 uchwała dotycząca pomocy kolegom z Niemiec poszkodowanych z powodu powodzi,
- 1 uchwała dotyczyła skreślenia z listy lekarzy weterynarii,
- 1 przekazania 2 domków w Międzyzdrojach pod Zarząd Izby Zachodnio-Pomorskiej,
- 1 dotyczyła przyznania nagrody najlepszemu absolwentowi z Opolszczyzny.

W okresie od marca 2002 r. do marca 2004 r. podjęto 23 uchwały i odbyto 6 posiedzeń Rady. Uchwały dotyczyły:

- stwierdzenie prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru członków,
- rezygnacji z prawa wykonywania zwodu,
- zapomóg,
- wniosków o przyznanie odznaczeń Meritus.

Zawarto umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter-Polska na ubezpieczenie członków Izby w zakresie OC I NWW. Rozpoczęto również wizytację zakładów leczniczych oceniając oznakowanie, poziom usług, wyposażenie, dokumentację zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2003 r.

Trzeba też otwarcie powiedzieć, że koledzy nie szczędzili nam słów krytyki uważając, że Izba nic dla nich nie robi a pobierane są jedynie wysokie składki. Dodam, że mało lekarzy weterynarii prowadzących praktykę chciało brać czynny udział w pracach Izby, nie wszyscy mający duże wymagania wykazywali znajomość obowiązków wynikających z kodeksu etyki i deontologii weterynaryjnej. Z perspektywy minionych lat można docenić jaki nastąpił postęp w respektowaniu przepisów i znaczeniu usług weterynaryjnych w zakresie lecznictwa małych i dużych zwierząt i jesteśmy dumni z poziomu usług i wiedzy naszych młodszych kolegów. Większość zmian w naszym zawodzie poszła w dobrym kierunku i z nadzieją na dalsze przesyłam koleżeńskie pozdrowienia.

Bogusław Rejman

Prezes III Kadencji

Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Licznik

Odsłon artykułów:
1458688
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com