Informacje o przebiegu pracy Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

II kadencji w latach 1996 - 2000

Prezydium:

 1. Andrzej Szczerkowski – Prezes
 2. Bogusław Rejman – V-ce Prezes
 3. Waldemar Włodara – V-ce Prezes
 4. Zdzisław Dobkowicz – Sekretarz
 5. Maria Ostrowska – Skarbnik

Członkowie:

 1. Jerzy Borowiec
 2. Józef Chudy
 3. Witold Dereń
 4. Adam Górniak
 5. Janusz Januszewski
 6. Jerzy Kil
 7. Paweł Kluczniok
 8. Franciszek Kobylański
 9. Jarosław Misz
 10. Andrzej Sadowski
 11. Wojciech Starczewski

II kadencja Rady to jest mniejszy, ale dalej trwający proces działania związków zawodowych. Powodem tego był brak konkretnych przepisów – zarządzeń wykonawczych. Rada działała w oparciu o ustawę powołującą Izby Lekarsko-Weterynaryjne – Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r.

Należy jednak podkreślić bardzo duże zaangażowanie Rady w organizowaniu „na nowo” środowiska lekarzy weterynarii, w reprezentowaniu tego środowiska lekarzy weterynarii na zewnątrz.

 1. Organizacja biura Rady – znajdowało się ono w jednym pomieszczeniu udostępnionych przez ZHW Opole. Korzystało ze sprzętu ZHW. Mimo skromnych zasobów finansowych uzupełniano sprzęt m.in. zakupiono ksero, drukarkę itp. W połowie kadencji zatrudniono na etacie sekretarkę. W celu lepszego zapoznania członków Opolskiej Izby wprowadzono dyżury członków Rady w biurze Rady.
 2. Zorganizowano fundusz socjalny w celu wspomagania lekarzy weterynarii potrzebujących pilnie pomocy finansowej.
 3. W celu lepszej i szybszej informacji członków Opolskiej Izby o pracach Rady zorganizowano spotkania lekarzy weterynarii w poszczególnych powiatach. Omawiano na nich m.in. proces organizowania prywatnych lecznic, sprawy reklamy, przestrzegania uczciwej konkurencji.
 4. Zorganizowano spotkanie z właścicielem hurtowni weterynaryjnej m.in. omówiono zasady współpracy z lecznicami. Przedstawiciele Rady brali udział w kontrolach hurtowni przez Wojewódzki Zakład Weterynarii.
 5. Podjęto prace mające na celu wprowadzenie nowych zasad pracy techników weterynaryjnych w nowo organizowanej pracy lekarzy weterynarii.
 6. Zorganizowano wydanie miesięcznika – Biuletynu Weterynaryjnego Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Drukowano w nim m.in. ukazujące się nowe przepisy. Biuletyn redagowali nieżyjący już Koledzy Janusz Januszewski i Aleksander Kosiń.

Oprócz spraw organizacyjnych Rada dużo pracy poświęciła reprezentowaniu środowiska lekarzy weterynarii.

 1. Nawiązywano kontakty ze Śląską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną oraz Dolnośląską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną. Rada była też w ścisłym kontakcie z Dziekanatem Wydziału Wet. we Wrocławiu. Przedstawiciel Rady brał udział w spotkaniach organizowanych przez Dziekanat poświęconych omawianiu aktualnych potrzeb środowiska lek. wet., zatrudnianiu absolwentów. Przedstawiciel Rady reprezentował Opolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną na absolutoriach, gdzie godnie wręczano upominki książkowe absolwentom z województwa opolskiego.
 2. Rada wydawała opinie o lek. wet. zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej w przeprowadzeniu powoływania Wojewódzkiego lekarza Weterynarii.
 3. Prezes Opolskiej Izby oraz dr Andrzej Rudy byli członkami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Przedstawiciele Opolskiej Rady brali czynny udział w opracowywaniu przez Departament Weterynaryjny zarządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. Prezes Opolskiej Izby był członkiem Krajowej Rady – jej delegacji, która w Anglii zapoznała się z metodą znakowania bydła i trzody chlewnej. Przedstawiciele Opolskiej Rady wchodzili także w skład delegacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, która przebywała w Monachium na zaproszenie Niemieckiej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Zapoznano się tam z pracą lekarzy weterynarii w Niemczech. Rada nawiązała kontakt i zorganizowała spotkania ze Związkiem Producentów Trzody Chlewnej oraz Producentów Drobiu. Omówiono tam m.in. zasady świadczenia usług przez lekarzy weterynarii w ramach prywatnej praktyki. Rada współpracowała ze Związkami Zawodowymi Solidarność m.in. zapraszała przedstawicieli Związków na posiedzenia Rady oraz przedstawiciele Rady brali udział w posiedzeniach Komisji Zawodowej. Rada i Komisja konsultowały się w sprawach personalnych, dotyczących wynagradzania itp. Lekarzy weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej.
 4. Dużo pracy Rada poświęciła pomagając w likwidacji strat jakie ponieśli lekarze weterynarii – członkowie Opolskiej Izby w związku z powodzią w 1997 r. Zorganizowano przyjazd Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Andrzeja Komorowskiego, który na miejscu zapoznał się z wielkością szkód poniesionych przez lekarzy weterynarii. Opracowano wykaz szkód. Przeprowadzono oszacowanie szkód. Uzyskano dodatkową pomoc finansową od Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej a także od Rady Lekarzy Weterynarii z Monachium w Niemczech. Rada gościła w Opolu delegata z Krajowej Rady Kol. Małec.
 5. Opolska Rada Lek. Wet. utrzymywała kontakt z posłem do Sejmu Kol. Władysławem Medwidem – członkiem Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Poseł Władysław Medwid był bardzo zaangażowany w opracowywanie projektów ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.

Reasumując w II kadencji Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zajmowała się głównie sprawami organizacyjnymi. Starano się pomóc lekarzom weterynarii w nowych warunkach pracy, głównie prywatnej praktyki. Zadbano o to, aby przy ich środowisko lekarzy weterynarii zachowało swoją godność, aby mogło cieszyć się należnym u szacunkiem. Praca Rady w tym okresie była bardzo trudna, ale entuzjazm i zadowolenie, że mamy Izbę Lekarsko-Weterynaryjną pozwoliło na pokonywanie wszelkich trudności.

Przedstawione główne prace – problemy wywiązywane przez Opolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną – jej Radę były wywiązywane w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 1997 r. i sukcesywnie ukazujące się zarządzenie wykonawcze. Rada potrafiła jednak wyrobić dla siebie należyty szacunek oraz szacunek dla całego środowiska lekarzy weterynarii. Nie spotkano się z próbami lekceważenia przez inne środowiska, czy też przez ówczesne władze państwowe czy samorządowe środowiska lekarzy weterynarii lub Rady Opolskiej Izby Lek. Wet. Członkowie Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – dr A. Rudy i A. Szczerkowski otrzymali odznaczenia państwowe.

Andrzej Szczerkowski

Prezes II Kadencji

Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Licznik

Odsłon artykułów:
1458658
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com