Opolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w latach 1991 – 2021

- przedstawiono wszystkie wybrane w tym czasie organy na zjazdach wyborczych -

 

Rada Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej I kadencji

1.         lek. wet. Wacław Kawalec - Prezes

2.         lek. wet. Bogusław Grzegorczyk - v-ce Prezes

3.         lek. wet. Bogusław Rejman - v-ce Prezes

4.         dr n. wet. Czesław Wyszyński - Sekretarz

5.         lek. wet. Maria Ostrowska - Skarbnik

6.         lek. wet. Andrzej Szczerkowski

7.         dr n. wet. Władysław Tomaszewski

8.         dr n. wet. Antoni Nabrdalik

9.         lek. wet. Wacław Bortnik

10.       lek. wet. Aleksander Kosiń

11.       lek. wet. Józef Saduś

12.       lek. wet. Andrzej Sempruch

13.       lek. wet. Józef Kaliński

14.       lek. wet. Andrzej Giedrojć

15.       lek. wet. Józef Chudy

16.       lek. wet. Waldemar Włodara

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej I kadencji

1.         dr n. wet. Janusz Januszewski- Rzecznik

2.         lek. wet. Maria Markiewicz – zastępca

3.         lek. wet. Roman Fogel - zastępca

 

 

Sąd Lekarsko – Weterynaryjny Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej I kadencji

1.         lek. wet. Jan Bagrowski - Przewodniczący

2.         lek. wet. Jerzy Reichert - zastępca

3.         lek. wet. Jan Centner - zastępca

4.         lek. wet. Andrzej Sadowski - sekretarz

5.         lek. wet. Marian Zimny

 

Komisja Rewizyjna Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej I kadencji

1.         lek. wet. Andrzej Szota

2.         lek. wet. Mirosław Tarka

3.         lek. wet. Andrzej Bek

4.         lek. wet. Roman Kosarewicz

5.         lek. wet. Andrzej Misz

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii I kadencji

1.         dr n. wet. Antoni Nabrdalik;

2.         lek. wet. Andrzej Szczerkowski

3.         dr n. wet. Andrzej Rudy

4.         lek. wet. Józef Chudy

5.         lek. wet. Bogusław Grzegorczyk

6.         lek. wet. Wacław Bortnik

7.         lek. wet. Wacław Kawalec

 

 

 

 

 

Rada Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej II kadencji

1.         lek. wet. Andrzej Szczerkowski- Prezes

2.         lek. wet. Bogusław Rejman - v-ce Prezes

3.         lek. wet. Waldemar Włodara - v-ce Prezes

4.         dr n. wet. Zdzisław Dobkowicz - Sekretarz

5.         lek. wet. Maria Ostrowska - Skarbnik

6.         lek. wet. Jerzy Borowiec

7.         lek. wet. Józef Chudy

8.         lek. wet. Witold Dereń

9.         lek. wet. Adam Górniak

10.       dr n. wet. Janusz Januszewski

11.       dr n. wet. Jerzy Kil

12.       dr n. wet. Paweł Kluczniok

13.       lek. wet. Franciszek Kobylański

14.       lek. wet. Jarosław Misz

15.       dr n. wet. Andrzej Sadowski

16.       lek. wet. Wojciech Starczewski

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II kadencji

1.         lek. wet. Aleksander Kosiń - Rzecznik

2.         lek. wet. Eugeniusz Skrzypczak – zastępca

3.         lek. wet. Jan Żyłka - zastępca

 

Sąd Lekarsko – Weterynaryjny Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej II kadencji

1.         lek. wet. Jan Bagrowski - Przewodniczący

2.         lek. wet. Jan Centner

3.         lek. wet. Edward Doliński

4.         lek. wet. Teresa Fogel

5.         lek. wet. Kazimierz Zapała

6.         lek. wet. Marian Zimny

 

 

Komisja Rewizyjna Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej II kadencji

1.         lek. wet. Andrzej Misz – Przewodniczący

2.         lek. wet. Wacław Bortnik

3.         lek. wet. Roman Kosarewicz

4.         lek. wet. Maria Niestrzebska

5.         lek. wet. Maria Ostrowska

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii II kadencji

1.       lek. wet. Andrzej Szczerkowski

2.        lek. wet. Jan Bagrowski

3.        dr n. wet. Janusz Januszewski

4.       dr n. wet. Paweł Kluczniok

5.       dr n. wet. Andrzej Rudy

6.       lek. wet. Bogusław Rejman

 

 

 

 

 

 

 

Rada Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej III kadencji

1.         lek. wet. Bogusław Rejman - Prezes

2.         lek. wet. Jan Bagrowski - v-ce Prezes

3.         lek. wet. Waldemar Włodara - v-ce Prezes

4.         lek. wet. Roman Fogel - Sekretarz

5.         dr n. wet. Maciej Dobkowicz - Skarbnik

6.         lek. wet. Jerzy Borowiec

7.         lek. wet. Kazimierz Zapała

8.         lek. wet. Maciej Baranowski

9.         dr n. wet. Jerzy Kil

10.       dr n. wet. Paweł Kluczniok

11.       dr n. wet. Antoni Nabrdalik

12.       lek. wet. Maria Ostrowska

13.       lek. wet. Zdzisław Pawlicki

14.       lek. wet. Wojciech Ryglewicz

15.       lek. wet. Andrzej Szczerkowski

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji

1.         dr n. wet. Andrzej Rudy - Rzecznik

2.         lek. wet. Andrzej Bek – zastępca

3.         dr n. wet. Czesław Wyszyński - zastępca

 

Sąd Lekarsko – Weterynaryjny Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej III kadencji

1.         lek. wet. Marian Zimny – Przewodniczący

2.         lek. wet. Edward Doliński - Zastępca

3.         lek. wet. Wojciech Starczewski - Zastępca

4.         lek. wet. Stanisław Karol – Sekretarz

5.         lek. wet. Bogdan Jakubaszek – Członek

6.         lek. wet. Jan Żyłka – Członek

 

 

Komisja Rewizyjna Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej III kadencji

1.         lek. wet. Kazimierz Dubiński - Przewodniczący

2.         lek. wet. Czesław Klimczak - Zastępca

3.         lek. wet. Anna Kwapisz-Dolińska – Członek

4.         lek. wet. Jarosław Misz – Członek

5.         lek. wet. Jerzy Prażuch – Członek

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii III kadencji

1.         lek. wet. Jan Bagrowski

2.         lek. wet. Roman Fogel

3.         dr Paweł Kluczniok

4.         lek. wet. Bogusław Rejman

5.         dr Andrzej Rudy

6.         lek. wet. Waldemar Włodara

 

 

 

 

 

Rada Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej IV kadencji

1.         lek. wet. Tomasz Pięknik - Prezes

2.         lek. wet. Andrzej Bończak - v-ce Prezes

3.         dr n. wet. Andrzej Sadowski - v-ce Prezes

4.         lek. wet. Andrzej Szczerkowski - Sekretarz

5.         dr n. wet. Maciej Dobkowicz - Skarbnik

6.         lek. wet. Jerzy Borowiec

7.         lek. wet. Marcin Dziedziak

8.         lek. wet. Wiesław Dzik

9.         lek. wet. Alojzy Gnot

10.       dr n. wet. Paweł Kluczniok

11.       lek. wet. Piotr Kohut

12.       lek. wet. Henryk Kula

13.       lek. wet. Marek Michalak

14.       lek. wet. Jarosław Misz

15.       lek. wet. Jerzy Pankiewicz

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji

1.         dr n. wet. Antoni Krupnik - Rzecznik

2.         lek. wet. Kazimierz Matuszewski – zastępca

3.         lek. wet. Mirosław Tarka - zastępca

 

Sąd Lekarsko – Weterynaryjny Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej IV kadencji

1.         lek. wet. Kazimierz Zapała - Przewodniczący

2.         lek. wet. Lech Kozłowski - zastępca

3.         lek. wet. Jerzy Prażuch - zastępca

4.         lek. wet. Bogdan Jakubaszek

5.         lek. wet. Stanisław Karol

 

 

Komisja Rewizyjna Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej IV kadencji

1.         lek. wet. Czesław Klimczak - Przewodniczący

2.         lek. wet. Leszek Andros - zastępca

3.         lek. wet. Aleksander Kosiń - sekretarz

4.         lek. wet. Tadeusz Misiewicz

5.         lek. wet. Zenon Ziubrzyński

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii IV kadencji

1.         lek. wet. Andros Leszek

2.         dr n. wet. Kluczniok Paweł

3.         lek. wet. Kozłowski Lech

4.         lek. wet. Kruszyński Julian

5.         lek. wet. Pięknik Tomasz

6.         dr n. wet. Sadowski Andrzej

7.         lek. wet. Skrzypczak Piotr

 

 

Rada Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej V kadencji

1.         lek. wet. Tomasz Pięknik - Prezes

2.         lek. wet. Andrzej Bończak- v-ce Prezes

3.         lek. wet. Maciej Baranowski- v-ce Prezes

4.         lek. wet. Jerzy Pankiewicz- Sekretarz

5.         lek. wet. Jarosław Misz- Skarbnik

6.         lek. wet. Wiesław Dzik - Członek Prezydium

7.         lek. wet. Jerzy Borowiec

8.         lek. wet. Janusz Głowacki

9.         lek. wet. Alojzy Gnot

10.       lek. wet. Piotr Kohut

11.       lek. wet. Marek Michalak

12.       lek. wet. Aleksandra Rejman

13.       dr n. wet. Andrzej Sadowski

14.       lek. wet. Marek Szaciłło-Kosowski

15.       lek. wet. Marek Wisła

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji

1.         lek. wet. Maria Ostrowska - Rzecznik

2.         lek. wet. Marcin Dziedziak – zastępca

3.         lek. wet. Bogusław Krasowski - zastępca

 

Sąd Lekarsko – Weterynaryjny Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej V kadencji

1.         dr n. wet. Antoni Krupnik- Przewodniczący

2.         lek. wet. Bogdan Jakubaszek- zastępca

3.         lek. wet. Jerzy Prażuch- zastępca

4.         lek. wet. Małgorzata Jankowska

5.         lek. wet. Mieczysław Lipiński

6.         lek. wet. Marek Modrzejewski

7.         lek. wet. Wojciech Ryglewicz

 

 

Komisja Rewizyjna Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej V kadencji

1.         lek. wet. Zbigniew Pawlicki- Przewodniczący

2.         lek. wet. Tadeusz Misiewicz- Wiceprzewodniczący

3.         lek. wet. Leszek Andros - Sekretarz

4.         lek. wet. Piotr Kluczniok

5.         lek .wet. Sebastian Konwant

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii V kadencji

1.         lek. wet. Andros Leszek

2.         lek. wet. Wiesław Dzik

3.         dr n. wet. Kluczniok Paweł

4.         lek. wet. Pięknik Tomasz

5.         lek. wet. Bogusław Rejman

6.         dr n. wet. Sadowski Andrzej

7.         lek. wet. Skrzypczak Piotr

 

 

 

 

 

 

Rada Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej VI kadencji

1.         lek. wet. Marek Wisła - Prezes

2.         lek. wet. Alojzy Gnot - v-ce Prezes

3.         lek. wet. Piotr Kluczniok - v-ce Prezes

4.         lek. wet. Mirosław Zawadzki - Sekretarz

5.         lek. wet. Jarosław Misz- Skarbnik

6.         lek. wet. Jerzy Borowiec - Członek Prezydium

7.         dr n. wet. Jerzy Kil

8.         lek. wet. Sebastian Konwant

9.         lek. wet. Bartłomiej Kulka

10.       lek. wet. Andrzej Malawski

11.       lek. wet. Urszula Pękala -Duda

12.       lek. wet. Aleksandra Rejman - Waś

13.       dr n. wet. Andrzej Sadowski

14.       lek. wet. Marek Szaciłło - Kosowski

15.       lek. wet. Karol Treffon

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji

1.         lek. wet. Tomasz Pięknik - Rzecznik

2.         lek. wet. Jerzy Pankiewicz– zastępca

3.         lek. wet. Marek Bomba - zastępca

 

Sąd Lekarsko – Weterynaryjny Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej VI kadencji

1.         lek. wet. Wojciech Ryglewicz- Przewodniczący

2.         dr n. wet. Antoni Krupnik- v-ce Przewodniczący

3.         lek. wet. Bogdan Jakubaszek- v-ce Przewodniczący

4.         lek. wet. Andros Leszek

5.         lek. wet. Maciej Baranowski

6.         lek. wet. Andrzej Bończak

7.         lek. wet. Mieczysław Lipiński

8.         lek. wet. Tadeusz Misiewicz

9.         lek. wet. Jerzy Prażuch

 

Komisja Rewizyjna Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej VI kadencji

1.         lek. wet. Piotr Skrzypczak - Przewodniczący

2.         dr n. wet. Paweł Kluczniok

3.         lek. wet. Franciszek Kobylański

4.         lek. wet. Jolanta Konarska

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii VI kadencji

1.         lek. wet. Andros Leszek

2.         dr n. wet. Kluczniok Paweł

3.         lek. wet. Franciszek Kobylański

4.         lek. wet. Jarosław Misz

5.         lek. wet. Pięknik Tomasz

6.         dr n. wet. Sadowski Andrzej

7.         lek. wet. Skrzypczak Piotr

8.         lek. wet. Marek Wisła

 

Organy Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji 2017-2021

 

Prezydium Rady OIL-W VII kadencji:

Prezes lek. wet. Marek Wisła

Wiceprezes lek. wet. Piotr Kluczniok

Wiceprezes lek. wet. Sebastian Konwant

Wiceprezes lek. wet. Karol Treffon

Sekretarz lek. wet. Urszula Pękala-Duda

Skarbnik lek. wet. Jarosław Misz

Członek Prezydium dr n. wet. Andrzej Sadowski

 

Członkowie Rady OIL-W:

dr n. wet. Urszula Giedrojć-Brzana  

lek. wet. Alojzy Gnot

dr n. wet. Antoni Krupnik 

lek. wet. Bartłomiej Kulka 

lek. wet. Maria Ostrowska

lek. wet. Piotr Skrzypczak

lek. wet. Marek Szaciłło – Kosowski 

lek. wet. Mirosław Zawadzki                                 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący lek. wet. Franciszek Kobylański

lek. wet. Jolanta Konarska

dr n. wet. Paweł Kluczniok

lek. wet. Jakub Kwasik

lek. wet. Zenon Ziubrzyński

 

Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej OIL-W VII kadencji

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lek. wet. Krasowski Bogusław

Zastępca lek. wet. Jerzy Pankiewicz

Zastępca lek. wet. Marcin Gołębiowski

 

Sąd Lekarsko – Weterynaryjny OIL-W VII kadencji

Przewodnicząca lek. wet.  Karolina Pomorska-Wypchło

            Wiceprzewodniczący lek. wet.  Leszek Andros

            Wiceprzewodniczący dr n. wet. Andrzej Siewiński

                        Członkowie Sądu OIL-W:

                                    lek. wet. Andrzej Antonik

                                    lek. wet. Ilona Ceglarz

                                    lek. wet. Bogdan Jakubaszek         

                                    lek. wet. Leon Klinik

                                    lek. wet. Marcin Kuchciński

                                    lek. wet. Edward Plicko

                                   lek. wet. Andrzej Wójciak

 

Delegaci OIL-W na Zjazd Krajowy VII kadencji

1.      Marek Wisła

2.      Piotr Kluczniok

3.      Sebastian Konwant

4.      Bogusław Krasowski

5.      Karol Treffon

6.      Bartłomiej Kulka

7.      Piotr Skrzypczak

8.      Franciszek Kobylański

9.      Andrzej Sadowski

 

Organy Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji 2021-2025

Prezydium Rady Opolskiej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej VIII kadencji

Prezes Rady OIL-W lek. wet. Sebastian Konwant
Wiceprezes lek. wet. Marek Wisła
Wiceprezes lek. wet. Karol Treffon
Sekretarz lek. wet. Urszula Pękala-Duda
Skarbnik lek. wet. Piotr Kluczniok
Członek Prezydium lek. wet. Igor Kochanowski

 

Członkowie Rady OIL-W:
dr n. wet. Urszula Giedrojć-Brzana
lek. wet. Bartłomiej Kulka
lek. wet. Jarosław Misz
lek. wet. Michał Sorgowicki
lek. wet. Mirosława Stępień
lek. wet. Andrzej Wójciak
lek. wet. Anna Zymek-Kułak

 Członkowie Komisji OIL-W VIII kadencji
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący lek. wet. Marek Szaciłło-Kosowski
Członkowie komisji:
lek. wet. Witold Dereń
dr n. wet. Andrzej Siewiński

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIL-W VIII kadencji
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lek. wet. Krasowski Bogusław
Zastępca RzOZ lek. wet. Marcin Gołębiowski
Zastępca RzOZ lek. wet. Jagoda Grabowska
Zastępca RzOZ lek. wet. Daria Łagowska
Zastępca RzOZ lek. wet. Mateusz Kruszyński

 Sąd Lekarsko – Weterynaryjny OIL-W VIII kadencji
Przewodnicząca lek. wet. Karolina Pomorska –Wypchło
Wice Przewodniczący lek. wet. Andros Leszek
Wice Przewodniczący dr n. wet. Antoni Krupnik
Członkowie Sądu OIL-W:
lek. wet. Antonik Andrzej
lek. wet. Maciej Baranowski
lek. wet. Wojciech Łużyński
lek. wet. Amelia Zapała-Garbacz
lek. wet. Mirosław Zawadzki

Delegaci OIL-W na Zjazd Krajowy VIII kadencji
1. Sebastian Konwant
2. Urszula Giedrojć-Brzana
3. Piotr Kluczniok
4. Igor Kochanowski
5. Bartłomiej Kulka
6. Karol Treffon
7. Marek Wisła

 

 

 

 

Licznik

Odsłon artykułów:
1458809
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com