Bogaty w wydarzenia okres VI Kadencji Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zakończył się 25 marca 2017 r. podczas Zjazdu naszego samorządu. Poniżej przedstawiam sprawozdanie prezesa z prac Rady, przekazane delegatom i przyjęte poprzez udzielenie absolutorium

Marek Wisła

prezes OILW

Członkowie Rady OILW i pracownicy Biura podczas ostatniego XLVI posiedzenia 16 marca 2017 r.

Drogie Koleżanki,                                                                                                                      

Drodzy Koledzy,

prezentuję dziś sprawozdanie z rocznej działalności Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Sprawozdanie obejmuje czwarty rok VI kadencji działalności samorządu lekarzy weterynarii. Rok ważnego dla nas jubileuszu XXV-lecia, wytrwałej pracy i realizacji nowych propozycji płynących od członków Izby. Sukces osiąga się przez współdziałanie, co jest spełnieniem naszych planów i dążeń. Zasypaliśmy podziały między członkami Izby, uniknęliśmy negatywnych zjawisk obojętności i marazmu w życiu samorządowym – opisywanych przez działaczy innych izb okręgowych. Toteż, proszę pozwolić na przedstawienie pełnego sprawozdania z pracy prezesa i Rady w okresie od 15 maja 2016 r. do 24 marca 2017r.

W dniu 24 marca 2017 r. w Opolskiej Izbie Lekarsko–Weterynaryjnej było zarejestrowanych 453 członków, w tym:

390 lekarzy weterynarii czynnie wykonujących zawód;

63 emerytów i rencistów.

 

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonywaliśmy zmian Komisji i prezydium Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Rada odbyła 10 posiedzeń, w posiedzeniach uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Rady, w części posiedzeń uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Piotr Skrzypczak oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Kol. Tomasz Pięknik. W zależności od planowanego porządku obrad zapraszano gości.

W okresie sprawozdawczym podjęto uchwały:

Prawo wykonywania zawodu

6

Wpis do OIL-W

13

Skreślenie z OIL-W

8

Rejestracja ZLZ

4

Zmiana wpisu ZLZ

9

Skreślenie z rejestru ZLZ

12

Prawo wydawania paszportów

6

Odebranie prawa wydawania paszportów

0

Zapomoga zwrotna

0

Zapomoga bezzwrotna

2

Dofinansowanie zawodów weterynaryjnych

0

Inne

9

Razem uchwały:

69

Stanowiska

2

Integracja i Edukacja

Nadal głównym celem naszego działania jest integracja środowiska weterynaryjnego. Prace w tym zakresie obejmowały pomoc potrzebującym, realizację imprez o charakterze integracyjnym, sportowym, organizację konferencji i szkoleń. Działania Rady w omawianej kwestii są dobrze oceniane przez członków Izby, świadczą o tym chociażby wysoka frekwencja i deklaracja uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Przekazaliśmy dwie bezzwrotne zapomogi w kwocie 2000 zł łącznie. Kontynuujemy pomoc dla Kasi Wiatr, dzięki Fundacji Senior – działającej przy Radzie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. O możliwości przekazania 1% podatku na rzecz rehabilitacji Kasi informujemy na naszej stronie internetowej. Kapituła Medalu Św. Rocha z Montpellier przyznała wyróżnienie 7 członkom naszej Izby, za godne reprezentowanie zawodu Medal otrzymali: Bogusław Rejman, Andrzej Rudy, Zygfryd Imiołek, Jan Centner, Jan Bagrowski, Karol Kapuścieński, Maria Markiewicz-Myrdzio oraz ks. kustosz Krzysztof Ordziniak z sanktuarium Św. Rocha w Mikstacie – za propagowanie postaci naszego patrona. Na wniosek Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przyznała odznaczenie Meritus dla Kolegów Jerzego Pankiewicza, Leszka Androsa i Marka Szaciłło-Kosowskiego. Podczas Jubileuszu XXV-lecia z rąk Pani Wojewody Violetty Porowskiej nasz Kol. Jerzy Borowiec otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Rolnictwa.

Objęliśmy patronatem III Mistrzostwa Śląska Lekarzy Weterynarii w Tenisie Ziemnym Prudnik Open 2016 – impreza, głęboko już zakorzeniona w kalendarzu imprez weterynaryjnych odbywała się w 25 czerwca 2016r. na kortach miejskich w Prudniku, pełnej organizacji podjął się Kol. Tomek Wisła. Nasze zawody mają już należytą renomę wśród lekarzy weterynarii, a zawodnicy przyjeżdżają z Sosnowca, Olsztyna i nawet z dalekiej Turcji.

Kontynuujemy zwyczaj wręczania dla nowonarodzonych dzieci lekarzy weterynarii Baby Roszka – prezentu dla niemowlaka i dyplomu kierowanego dla jego rodziców. Dla starszych dzieci zorganizowaliśmy 5 czerwca 2016 r. III Weterynaryjny Dzień Dziecka, imprezę o charakterze rodzinnego festynu, w której brało udział 145 osób. Trudów organizacji podjęli się Koledzy Piotr Kluczniok i Sebastian Konwant. Plenerowe zabawy, pokazy fechtunku i inne liczne konkursy sprzyjały pogłębianiu więzów rodzinnych, a dla dzieci były niezapomnianą przygodą. Każde dziecko otrzymało oczekiwany okolicznościowy medal.

W dniu 14 czerwca 2016 roku w Sali Wykładowej Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia „Złotych Dyplomów” absolwentom rocznika 1960 – 1966 w 50 rocznicę ukończenia studiów.  Z województwa opolskiego w uroczystości brało udział 7 złotych absolwentów: Bernadetta Hruba-Czakon, Jadwiga Maryniak, Teresa Król-Sempruch, Jan Bagrowski, Jan Żyłka, prof. dr hab. Adam Latała, dr n.wet. Jerzy Kil. Zostałem zaproszony na uroczystość, z atencją przekazałem jubilatom gratulacje i życzenia od Rady Okręgowej i lekarzy weterynarii Opolszczyzny.

W dniu 18 czerwca 2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie Święto Weterynarii Opolskiej w kompleksie Borowik nad Jeziorem Turawskim. W spotkaniu uczestniczyło 130 naszych członków, wysoki poziom organizacyjny był efektem wspólnej pracy Komisji ds. Integracji i Prezydium Rady. W czasie imprezy rozegraliśmy mecz siatkówki plażowej Północ-Południe, przeprowadziliśmy tradycyjną loterię, tańce a dla chętnych na następny dzień rejs łodzią motorową po Jeziorze Turawskim.

Początek wakacji powitaliśmy organizując 25 czerwca 2016 r. I Weterynaryjny Spływ Kajakowy. Zmagający się z nurtem rzeki Stobrawy – w sumie 41 uczestników, wysoko ocenili poziom organizacyjny imprezy i pracę Komandora Spływu Kol. Urszuli Giedrojć-Brzany.

W dniu 6 sierpnia 2016 r. zorganizowaliśmy II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Górskim Maratonie Pieszym, trasa tej sportowej imprezy prowadziła z Prudnika przez Góry Opawskie i Jeseniki na Pradziada – zawody zorganizowaliśmy przy współudziale dr Karela Daniela Prezesa Izby Czeskiej. Mistrzem Polski został Kol. Ludek Kuczera z Jihlawy, w kategorii kobiet mistrzostwo obroniła Kol. Mariola Powroźna z Katowic. W Maratonie wzięło udział 11 zawodników, przy wsparciu organizacyjnym trzech osób. Mimo zmęczenia, satysfakcja z ukończenia zawodów była ogromna, walka przebiegała fair play, a największym przeciwnikiem zawodników była ich własna słabość.

Pod koniec wakacji 3 września 2016 r. odbył się Rajd Rochaś IV, tym razem wyjechaliśmy do Karpacza, planując wejście na Śnieżkę. Dwudniowy pobyt w górach, nocleg w starym pensjonacie Polana, ognisko w blasku gwiazd, zdobycie kolejnego szczytu z Korony Gór Polskich było wyjątkowym turystycznym przeżyciem – na szczyt dotarło 36 uczestników weterynaryjnej wagabundy. Miałem zaszczyt, jako komandor organizować obie górskie imprezy.

W dniu 3 grudnia 2016 r. reprezentacja Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ponownie zwyciężyła w turnieju piłki halowej organizowanym przez Prezesa Opolskiej Izby Lekarskiej, tym razem to Prezes OILW ufundował puchar dla zwycięzców. Kapitanem drużyny został, tak jak w ubiegłym roku Kol. Marcin Gołębiowski zdobywając wspaniały puchar, prowadząc drużynę do zwycięstwa. Z ramienia Rady Izbę reprezentował wiceprezes Kol. Piotr Kluczniok, który przygotował jednocześnie logistykę ceremonii wręczania pucharu, jako coach naszej drużyny.

Zorganizowaliśmy 3 szkolenia (jedno wspólnie z Opolskiem Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Opolu). Podziękowania należą się Kol. Andrzejowi Zdobylakowi i Kol. Basi Kłosińskiej za perfekcyjną logistykę i organizację dwóch spotkań. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło ponad 120. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem z badania USG kotów (w szkoleniu może uczestniczyć max. 10 słuchaczy) planujemy dalsze ich prowadzenie w blokach tematycznych. Byliśmy współorganizatorem Konferencji PTNW sekcji Patologii Zwierząt Nieudomowionych w opolskim ZOO. Optymizmem napawa nie tylko aktywne uczestnictwo w omawianych szkoleniach, ale coraz częstsze zgłoszenia w systemie Ustawicznego Szkolenia, jak i chęć pogłębiania wiedzy w specjalizacjach zawodowych.

Wydaliśmy Jubileuszowy Biuletyn Weterynaryjny z okazji XXV-lecia naszego Samorządu, otrzymali go wszyscy członkowie Izby, izby okręgowe, Izba Krajowa i zaproszeni goście na obchody Jubileuszu, który zorganizowaliśmy 26 listopada 2016 r. w Mosznej. Na uroczystość obchodów XXV-lecia Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaproszeni byli wszyscy lekarze weterynarii województwa opolskiego, osoby ważne i zasłużone są dla naszego środowiska oraz nasi sympatycy. Nikt nie spodziewał się aż takiej frekwencji, warto wspomnieć, że do zamku tego dnia przybyło 166 osób, czyli ponad trzecia część naszej Izby. O randze uroczystości świadczą znamienici goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, od władz samorządu weterynaryjnego, władz państwowych do przedstawicieli duchowieństwa z biskupem Pawłem Stobrawą na czele. Jednakże najważniejszymi gośćmi byli lekarze weterynarii, Ci którzy zakładali Izbę i Ci którzy są teraz jej członkami. Z okazji jubileuszu wyróżniono trzech lekarzy weterynarii, przyznając nagrodę Opolski Pełen Krwi – statuetkę przedstawiającą konia. Kategorię najlepszy sportowiec wygrała Kol. Barbara Maj, w kategorii medialnej wygrał Kol. Stanisław Firlik, a w kategorii najbardziej znana osoba nagrodę zdobył dyr. opolskiego ZOO Kol. Lesław Sobieraj. Atmosfera w Sali Teatralnej była uroczysta, rodzinna, nie brakowało śmiechu i zabawnych historii. Tak to powinno być podczas Jubileuszu Izby, gdyż XXV-lecie jest dla nas powodem dumy i radości, i tą radością dzieliliśmy się bez skrępowania, co wyraźnie było widoczne. 

Aktywność naszych członków została dostrzeżona przez Radę Krajową i duża grupa 14 osób uczestniczyła w centralnych obchodach ćwierćwiecza samorządu weterynaryjnego w Polsce, organizowanych w Warszawie 5 listopada 2016 r. Podczas uroczystości odznaczono 7 naszych kolegów z naszej Izby. Medalami i odznaczeniami zostali wyróżnieni Sebastian Konwant, Andrzej Giedrojć, Tomasz Pięknik, Marek Tymowicz, Jerzy Pankiewicz, Edward Plicko, Janusz Rawski, Marek Wisła.

W dniu 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Opolskiej Izby Adwokackiej dokonano aktu uroczystego podpisania oczekiwanego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, dokument ten podpisałem w imieniu wszystkich członków Izby. Porozumienie jest forum wymiany informacji, doświadczeń oraz płaszczyzną organizacyjną zapewniającą współdziałanie opolskich samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla samorządów i ich członków.

Wieczorem 17 grudnia 2016 r. Kol. Karol Treffon zorganizował weterynaryjny opłatek wigilijny w Grudyni Wielkiej. W spotkaniu uczestniczyli lekarze weterynarii z powiatów głubczyckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. Tradycyjna polska wigilia, śpiewanie kolęd z Kolędownika Weterynaryjnego przy akompaniamencie Pani Asi - organistki z kościoła w Pawłowiczkach, w końcu nagranie Gdy się Chrystus rodzi, które umieściliśmy na YouTube, pozostawiło miły ślad w weterynaryjnej historii powiatów z południowych krańców Opolszczyzny.

Staraniem komandora zawodów Magdaleny Kruk-Kuchcińskiej przy pomocy Rady, zorganizowano I Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Klasycznym. Wyścig odbył się 4 lutego 2017 r. na płaskowyżu Rejviz, położonym w pobliżu Jesenika na obszarze Republiki Czeskiej. Mistrzem Polski Lekarzy Weterynarii został Kol. Zbyszek Wysiecki z czasem 19’00’’, Mistrzynią Polski Lekarzy Weterynarii została Kol. Anna Zymek-Kułak, przebiegając trasę w czasie 23’45’’. 

Wszystkie wydarzenia opisane powyżej, są dokładnie zrelacjonowane w naszym Biuletynie Weterynaryjnym i na Facebooku. Działalność na omawianym polu nie byłaby możliwa, gdyby nie darczyńcy, którym wypada gorąco podziękować za hojność. Podziękowania należą się również Kolegom Markowi Salachnie i Karolowi Trefonowi – za aktywność w pozyskiwaniu sponsorów.

Biuletyn Weterynaryjny Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wersji elektronicznej na stronie www.izbawet.opole.pl zaprezentował już 54 artykuły z życia i historii Naszej Izby. W biuletynie umieszczamy artykuły o różnorodnej tematyce obejmującej m.in. historię weterynarii opolskiej, wykaz organów Izby od początku jej założenia, opisy imprez sportowych, szkoleń – jako uzupełnienie informacji samorządowych przekazywanych przez Życie Weterynaryjne. Formuła biuletynu umieszczanego na stronie internetowej jest korzystna finansowo – nie ponosimy kosztów druku, jest też zgodna z duchem czasu, można go czytać też na smartfonach, możemy prezentować na bieżąco artykuły, uzupełniając je zdjęciami.

Nasza strona internetowa należy do najpopularniejszych wśród okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, jest ciągle rozbudowywana i aktualizowana na bieżąco – prawie codziennie. W ciągu 3,5 roku funkcjonowania mieliśmy ponad 145 tys. odwiedzin. Na stronie zamieściliśmy ponad 600 postów i informacji, w samej zakładce Aktualności umieszczono 200 wiadomości. Aktualizujemy zmiany w rejestrze lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów i rejestrze zakładów leczniczych dla zwierząt. Działa system dialogowy, w którym przekazujemy informacje na adresy mailowe, obecnie taką informację otrzymuje 203 członków naszej Izby – którzy udostępnili swój mail, zgodnie z obietnicą nikomu nie przekazuję danych adresowych. Prowadzimy również fanpage’a na Facebook’u, moderatorem jest Kol. Urszula Giedrojć Brzana, ta forma pozwala na błyskawiczne informowanie o ważnych dla Izby sprawach. Ostatnio zorganizowaliśmy konkurs na hymn naszej Izby. Zachęcam do korzystania z fanpage’a i naszej strony www.izbawet.opole.pl, jak i przekazanie adresu mailowego do systemu dialogowego.

Wydaliśmy Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii, który jest wręczany podczas uroczystego przekazywania Prawa Wykonywania Zawodu, połączonego ze złożeniem publicznego przyrzeczenia przez młodych adeptów naszego zawodu.

Pro memoria

Pamięć o zmarłych lekarzach weterynarii jest naszym obowiązkiem, bo właśnie Oni tworzyli historię zawodu, jego etos i w konsekwencji osiągnięcia współczesne są Ich udziałem. Dlatego przed Świętem Zmarłych Rada OIL-W kontynuuje inicjatywę, aby członkowie naszej Korporacji w czasie odwiedzin nekropolii w dniu Wszystkich Świętych złożyli na znak pamięci chorągiewki okolicznościowe na znanych sobie mogiłach zmarłych Koleżanek i Kolegów lekarzy weterynarii. Na stronie Izby umieszczamy obszerne wspomnienia o Naszych Kolegach, których już nie ma między nami. Mamy obowiązek o Nich pamiętać, skąd pochodzili, gdzie pracowali, jak potoczyły się Ich losy. Ta pamięć jest dla nas bardzo ważna, umacnia nasz zawód, daje poczucie dumy.

W ostatnim roku odszedł na wieczny dyżur Kol. Kol. Jerzy Reichert, Franciszek Buchta, Bohdan Wityk, Andrzej Bomba, Mieczysław Zyber.

Udział Naszej Izby w pracach Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Jako jedyny delegat do Rady Krajowej, uczestniczę aktywnie w pracach Rady oraz wszystkich komisji, do których zostałem wybrany: Komisji egzaminacyjnej ze znajomości języka polskiego; Komisji ds. Etyki i Deontologii Weterynaryjnej; Komisji ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej. Dodatkowo działam w zespołach powołanych przez Radę Krajową zajmujących się podwyżkami w IW, kampanią reklamową w mediach i tworzeniem Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Wysoka aktywność samorządowa członków Izby wyraża się również w skuteczności zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności.

Nadzór nad funkcjonowaniem Zakładów Leczniczych dla Zwierząt

Z mocy ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, podlegają one nadzorowi sprawowanemu przez Okręgowe Rady Lekarsko-Weterynaryjne. Nadzór ten sprawowany jest przez zbieranie i konfrontowanie informacji dostarczanych przez kierowników tych zakładów. Dzieje się to poprzez kontrole przeprowadzane przez członków Rady, przeprowadzenie kontroli nie jest obowiązkowe przed wpisaniem zakładu w Rejestr ZLZ. Kontrole mają charakter rutynowy bądź interwencyjny. Podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzamy ciągłe podwyższanie standardów wyposażenia i funkcjonowania zakładów leczniczych. Obserwujemy zwiększenie zakresu oferowanych usług, porównywalny niejednokrotnie z analogicznymi przychodniami medycyny ludzkiej. Podwyższany jest poziom obsługi klienta, dostosowujący się do potrzeb funkcjonowania także wieczorami i w nocy a także w dni wolne i święta. Bogatszy warsztat diagnostyczny zakładów leczniczych dla zwierząt pomaga lekarzom weterynarii w postawieniu trafnej diagnozy. Utrwala się wizerunek lekarza weterynarii jako wyspecjalizowanego klinicysty.

Rejestr Zakładów Leczniczych dla Zwierząt zawiera 228 działających gabinetów, przychodni i lecznic weterynaryjnych (w tym 8 zakładów posiadających status zawieszony). W okresie sprawozdawczym członkowie Rady OILW przeprowadzili 11 kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt. W okresie sprawozdawczym skreślono z rejestru 12 zakładów leczniczych dla zwierząt, zmieniono wpis 9 i zarejestrowano 4 nowe ZLZ. Poprawy wymaga terminowość w kwestii wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek – rejestracja paszportu w systemie Wetsystems jest obowiązkiem i należy tę czynność wykonać w ciągu 3 dni od daty wydania paszportu.

Biuro Izby

Siedziba Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej znajduje się w Opolu przy ul. Wojciecha Drzymały 29/1. Przyzwyczailiśmy się do posiadania własnego biura. Powiększa się kolekcja pamiątkowych zdjęć z historii Naszej Izby umieszczanych w holu oraz pamiątek wręczanych nam podczas różnych uroczystości. Znamienne miejsce zajmują dwa puchary zdobyte podczas halowego turnieju piłki nożnej, rozgrywanego ostatnimi laty. Nasza biblioteka powiększa się o pozycje z zakresu historii Weterynarii, czy też ciekawe wspomnienia lekarzy weterynarii. W sierpniu ubiegłego roku zwolniłem dyscyplinarnie pracownika biura, który naruszył rażąco swoje obowiązki. Rada postanowiła powierzyć biegłemu rewidentowi zbadanie księgowości prowadzonej przez zwolnionego pracownika. Analiza wykazała wiele nieprawidłowości, które będziemy systematycznie usuwać. W związku z nieprzekazaniem dokumentacji księgowej, przez co nie można dokładnie ustalić bilansu, skierowałem do organów ścigania podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na zatrzymaniu naszej dokumentacji. Zakupiliśmy nowe stanowisko komputerowe z programem księgowym do niezależnej obsługi rachunków. Do końca września 2016 r. zatrudnialiśmy Panią Natalię Kurkowicz, która aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Obecnie kierownikiem biura jest Pani Dorota Miśkowiak pracująca na ½ etatu, na umowę zlecenie jest zatrudniona Pani Regina Mehlich. Od czasu dyscyplinarnego zwolnienia osoby zajmującej się sprawami biura, miesięczne koszty obsługi spadły o 744 zł. Obecnie do prac biura należy bieżące prowadzenie dokumentacji, korespondencja z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną, prowadzenie rejestrów oraz wiele innych działań, jak przekazywanie listów gratulacyjnych, organizacja uczestnictwa w obchodach jubileuszowych i absolutoriach uczelni, zjazdach innych izb lekarsko-weterynaryjnych. Zakupiliśmy szafę biurową na dokumenty, aby je właściwie uporządkować i posegregować. Wprowadziliśmy procedurę kancelaryjną i archiwizację. Biuro Rzecznika i Sądu obsługuje Kol. Maria Ostrowska. Obsługę prawną wykonuje Pani mecenas Jolanta Konofalska. Dziękuję serdecznie wymienionym Paniom za zaangażowanie w pracy, fachowość, ciepłe słowo i pomoc w działaniach Izby.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom za szczere poparcie naszych działań, aktywne uczestnictwo w organizowanych spotkaniach, inwencję i pomysły oraz za godne reprezentowanie zawodu lekarza weterynarii.

Dziękuję członkom Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za wsparcie, pomoc w czasie kryzysu związanego z reorganizacją Biura, aktywność i stworzenie takiej Izby, która staje się dla innych wzorem samorządu zawodowego.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej, proszę Szanownych Delegatów o udzielenie absolutorium Radzie, proszę również o absolutorium dla pozostałych organów Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

z koleżeńskim pozdrowieniem

Marek Wisła

prezes OILW

Licznik

Odsłon artykułów:
1458642
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com