W dniu 22 kwietnia 2017 r. odbyło się absolutorium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej kończące 5,5 lat studiów dla 140 absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się wejściem Władz Uczelni na czele z Panem Dziekanem dr hab. Krzysztofem Kubiakiem, prof. UPWr - przy dźwiękach pieśni Gaude Mater Polonia. Pierwszym punktem wydarzenia było przywitanie przybyłych gości m.in. wojewódzkich lekarzy weterynarii, prezesów izb lekarsko-weterynaryjnych, przedstawicieli firm, reprezentantów wrocławskich uczelni, doktorów, rodziców i samych absolwentów.

(źródło: http://www.glos.upwr.edu.pl)

To wydarzenie nie tylko było podniosłą chwilą dla studentów rocznika 2011-2017, ale także dla siedmiu doktorów, którzy w czasie uroczystości złożyli przysięgę doktorską. Wydział Medycyny Weterynaryjnej przyznał również medale za szczególne zasługi dla prof. Janusza Madeja, prof. Jana Kuryszko i prof. Tomasza Jurka (z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu).

(źródło: http://www.glos.upwr.edu.pl)

Jako pierwsi dyplomy ukończenia studiów weterynaryjnych odbierali studenci grupy anglojęzycznej. Niektórzy z nich zamiast togi wybrali tradycyjne stroje ludowe pochodzące z ich krajów. Potem nastąpiło przyrzeczenie polskich studentów z rocznika 2011/2017. Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali Piotr Frydrychowski, Marta Nowakowska, Danuta Stanek oraz Agnieszka Glińska. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród oraz wyróżnień dla najlepszych studentów. Opolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował Prezes lek. wet. Marek Wisła, który wręczył nagrody dla wszystkich absolwentów pochodzących z województwa opolskiego. Dostali oni również listy gratulacyjne od Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Wacława Bortnika.

 Autorzy artykułu Gabriela Witek i Wojtek Łobos (red.)

Ostatnie wykłady dla studentów wygłosili: prof. Wojciech Niżański „Challenges in veterinary practice” oraz prof. Robert Karczmarczyk „Start w życie zawodowe lekarza weterynarii – biznes, pasja, etyka”, który podczas wykładu poruszał temat kodeksu etyki lekarza weterynarii, uczciwości oraz wzajemnego wspierania się na ścieżce zawodowej.

Jako ostatni przemówienie wygłosili starości Piotr Frydrychowski oraz Agnieszka Lachowicz – Wolak, którzy nie tylko byli dla nas, tegorocznych absolwentów, starostami, ale także przyjaciółmi. W trakcie ich wystąpienia padły słowa będące długo przez nas zapamiętane – „powodzenia i zatrudnienia”. Zwieńczeniem całej uroczystości było podrzucenie przez świeżo upieczonych lekarzy weterynarii biretów.

(źródło: http://www.glos.upwr.edu.pl)

Podniosłą atmosferę całego wydarzenia zapewnił chór pod dyrekcją prof. Alana Urbanka, który na koniec wykonał pieśń Gaudeamus. Każdy z absolwentów uświadomił sobie wtedy, że zamknął w swoim życiu pewien etap, ale to nie koniec, lecz początek nowych weterynaryjnych przygód.

Gabriela Witek

Wojciech Łobos

Licznik

Odsłon artykułów:
1458723
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com