Dzięki uprzejmości Kol. Manfreda Sabascha otrzymaliśmy opracowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zawodów deficytowych. Zapraszam do zaskakującego opracowania dotyczącego m.in. specjalistów lekarzy weterynarii. Jaki wniosek z artykułu? Nic, tylko robić specjalizację. 

Marek Wisła

Opracowanie Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej