Opole, 14 kwietnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE

Prezesa Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Drogie Koleżanki,                                                                                                                       Drodzy Koledzy,

prezentuję dziś sprawozdanie z rocznej działalności Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Sprawozdanie obejmuje pierwszy rok VII kadencji działalności samorządu lekarzy weterynarii. Rok, w którym zapowiadano utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, w którym rozwinęła się epizootia afrykańskiego pomoru świń i usłyszeliśmy o projekcie utworzenia w Toruniu i Bydgoszczy nowego wydziału medycyny weterynaryjnej. Takie złowieszcze informacje nie zniechęciły nas do pracy. Rada działała prężnie i skutecznie. To też, proszę pozwolić na przedstawienie pełnej relacji z pracy prezesa i Rady w okresie od 25 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2018 r. Aby uniknąć zbyt obszernego sprawozdania, poszczególne zagadnienia przedstawiłem jedynie sygnalnie.

W dniu 31 marca 2018 r. w Opolskiej Izbie Lekarsko–Weterynaryjnej było zarejestrowanych 477 członków, w tym:

407 lekarzy weterynarii czynnie wykonujących zawód;

70 emerytów i rencistów.

 

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonywaliśmy zmian Komisji i prezydium Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Rada odbyła 10 posiedzeń, w posiedzeniach uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Rady, w części posiedzeń uczestniczyli zaproszeni goście. Powołaliśmy po raz pierwszy w historii Izby Komisję ds. Młodych Lekarzy Weterynarii. Działa również Komisja ds. Edukacji, Komisja ds. Integracji oraz Komisja Rewizyjna i Komisja ds. Etyki i ds. Socjalnych.

W okresie sprawozdawczym podjęto uchwały:

Prawo wykonywania zawodu

22

Wpis do OIL-W

12

Skreślenie z OIL-W

7

Rejestracja ZLZ

6

Zmiana wpisu ZLZ

13

Skreślenie z rejestru ZLZ

15

Prawo wydawania paszportów

16

Odebranie prawa wydawania  paszportów

0

Zapomoga zwrotna

0

Zapomoga bezzwrotna

3

Dofinansowanie zawodów weterynaryjnych

0

Inne

28

Razem uchwały:

121

Stanowiska i apele

1

 

Integracja i Edukacja

Nadal głównym celem naszego działania jest integracja środowiska weterynaryjnego. Prace w tym zakresie obejmowały pomoc potrzebującym, realizację imprez o charakterze integracyjnym, sportowym, organizację konferencji i szkoleń. Działania Rady w omawianej kwestii są dobrze oceniane przez członków Izby, świadczą o tym chociażby wysoka frekwencja i deklaracja uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Przekazaliśmy trzy bezzwrotne zapomogi w kwocie 3700 zł łącznie. Kontynuujemy pomoc dla Kasi Wiatr, dzięki Fundacji Senior – działającej przy Radzie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. O możliwości przekazania 1% podatku na rzecz rehabilitacji Kasi informujemy na naszej stronie internetowej. Kapituła Medalu Św. Rocha z Montpellier przyznała wyróżnienie 8 członkom naszej Izby, za godne reprezentowanie zawodu Medal otrzymali: Andrzej Bania, Ryszard Czapski, Jerzy Jelonek, Maria Marta Kejna, Bogusław Kejna, Jerzy Kil, Kazimierz Pękala, Kazimierz Zapała. Na wniosek Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przyznała odznaczenie Meritus dla Kolegów Piotra Klucznioka, Jarosława Misza i Marka Wisły.

W dniu 22 kwietnia 2017 r. odbyło się Absolutorium na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Reprezentowałem naszą Izbę na tej zacnej uroczystości, wręczyłem wszystkim absolwentom pochodzącym z Opolszczyzny gratulacje i drobne upominki. W tym samym dniu Wiceprezes Kol. Sebastian Konwant uczestniczył w Kongresie VetForum, który odbywał się w Łodzi.

Kontynuujemy zwyczaj wręczania dla nowonarodzonych dzieci lekarzy weterynarii Baby Roszka – prezentu dla niemowlaka i dyplomu kierowanego dla jego rodziców. Dla starszych dzieci zorganizowaliśmy 4 czerwca 2017 r. IV  Weterynaryjny Dzień Dziecka, imprezę o charakterze rodzinnego festynu, w której  brało udział 160 osób, co było nowym rekordem.  Trudów organizacji podjęli się Koledzy Piotr Kluczniok i Sebastian Konwant. Plenerowe zabawy, przejazdy wozami, liczne konkursy sprzyjały pogłębianiu więzów rodzinnych, a dla dzieci były niezapomnianą przygodą. Każde dziecko otrzymało oczekiwany okolicznościowy medal.

W dniu 11 czerwca 2017 r. współorganizowaliśmy 25 Pielgrzymkę Lekarzy Weterynarii na Jasną Górę. W uroczystościach ze sztandarem naszej Izby wzięło udział ponad 300 lekarzy weterynarii wraz z rodzinami, w tym ponad dwudziestu z Izby Opolskiej.

Objęliśmy patronatem IV Mistrzostwa Śląska Lekarzy Weterynarii w Tenisie Ziemnym Prudnik Open 2016 – zawody o limicie uczestników 16 osób, są imprezą już głęboko zakorzenioną w kalendarzu sportowym, pełnej organizacji podjął się Kol. Tomek Wisła.

W dniu 7 lipca 2017 r. zorganizowaliśmy II Weterynaryjny Spływ Kajakowy. Tym razem Komandor Spływu Wojtek Kułak i Anna Zymek-Kułak wyznaczyli trasę na Małej Panwi. W sumie 58 kajakarzy uczestniczyło w spływie, wieczorem biwakowaliśmy na wyspie Brzozowej, nad Dużym Jeziorem Turawskim.

W lipcu 2017 r. przeprowadziliśmy nabór na roczny kurs języka angielskiego online organizowany przez firmę eTutor, koordynatorem grupy została Kol. Urszula Giedrojć-Brzana. Rada Izby podjęła decyzję o częściowym opłaceniu kursu dla 27 uczestników. Przewidujemy kontynuację w przypadku zebrania minimum 25 chętnych.

W dniu 12 sierpnia 2017 r. zorganizowaliśmy III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Górskim Maratonie Pieszym, trasa tej sportowej imprezy prowadziła z Prudnika przez Góry Opawskie i Jeseniki na Pradziada – zawody zorganizowaliśmy przy współudziale dr Karela Daniela Prezesa Izby Czeskiej. Mistrzem Polski został Kol. Rafał Kawka z Radomska, w kategorii kobiet mistrzostwo po raz trzeci zdobyła Kol. Mariola Powroźna z Katowic. W Maratonie bierze udział coraz większa ilość uczestników – 18 startujących, zawodnicy przyjeżdżają nie tylko ze Śląska, ale z odległych województw, tym razem z zachodniopomorskiego i łódzkiego.

W dniu 19 sierpnia 2017 r. z inspiracji i dzięki organizacji Kol. Urszuli Giedrojć-Brzany zostały zorganizowane w Górach Opawskich Warsztaty Bobinowe. Spotkanie tylko dla Pań o charakterze rękodzielniczym zebrało 8 uczestniczek.

Pod koniec wakacji w dniach 1-3 września 2017 r. odbył się Rajd Rochaś V. Impreza turystyczna zorganizowana z Izbą Śląską. Komandorem rajdu został Kol. Igor Kochanowski  i Kol. Katarzyna Wierzbinka z Izby Śląskiej. Celem było zdobycie Skrzycznego – najwyższej góry Beskidu Śląskiego. W rajdzie uczestniczyło 46 osób, od najmłodszych trzyletnich dzieci, po dojrzałych turystów. 

W dniach 23-24 września 2017 r. zorganizowaliśmy w Zakrzowie Święto Weterynarii Opolskiej. Impreza była połączona z I Pucharem Polski Lekarzy Weterynarii rozgrywanym w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody. Na zawody zgłosiło się 20 zawodniczek, w skokach przez przeszkody wygrała Kol. Katarzyna Wojtysiak z Izby Dolnośląskiej, w ujeżdżeniu tryumfatorką została Agata Kamionka-Flak z Izby Warszawskiej. Na podium znalazła się również współorganizatorka zawodów Kol. Basia Maj. Głównym organizatorem uroczystości był Wiceprezes Kol. Karol Treffon.

W dniu 28 października 2018 r. przy współudziale Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu zorganizowaliśmy badania laryngologiczne dla lekarzy weterynarii i ich rodzin. Badania prowadził ordynator oddziału laryngologii dr Jerzy Jakubiszyn.

W dniu 4 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty rękodzielnicze w Byczynie. Organizatorką była Kol. Urszula Giedrojć-Brzana. Wyjazdy są wykorzystywane również do poznania naszego regionu, odwiedzenia miejsc i poznania historii, które zaskakują mimo, że czasami od lat są bliska nas. W Byczynie nasze Panie zajmowały się wyrobem dywanów a na następny dzień zwiedzały z przewodnikiem to zabytkowe miasteczko. W warsztatach wzięło udział 14 Pań.

W dniu 17 listopada 2017 r. przedstawiciele naszej Izby brali udział w profesjonalnym nagraniu bożonarodzeniowej piosenki. W Studio M Radia Opole znaleźli się Kol. Kol. Urszula Giedrojć-Brzana, Anna Zymek-Kułak, Igor Kochanowski i Sebastian Konwant. Razem z dziećmi nagrali płytę, z której dochód trafił na fundację pomagającą chorym.

W dniu 9 grudnia 2017 r. reprezentacja Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ponownie zwyciężyła w turnieju piłki halowej o puchar Marszałka Województwa. Kapitanem drużyny został, tak jak w ubiegłym roku Kol. Marcin Gołębiowski. Z ramienia Rady Izbę reprezentował Wiceprezes Kol. Piotr Kluczniok, który przygotował jednocześnie logistykę ceremonii wręczania pucharu, jako coach naszej drużyny. W zawodach brali również udział: Krzysztof Powroźnik (bramkarz), Piotr Skrzypczak, Robert Wójcicki, Dawid Wewiór, Dariusz Zawalniak, Paweł Tkaczuk.

Współdziałaliśmy w organizacji 1 konferencji i 4 szkoleń dla lekarzy weterynarii. Konferencja zorganizowana wspólnie z Opolską Izbą Lekarską odbyła się 22 września 2017 r. w Sali Orła Białego, w Opolu i dotyczyła chorób nowotworowych górnych dróg oddechowych człowieka i zwierząt oraz zaburzeń behawioralnych psów. Wykładowcami byli dr Joanna Iracka z Warszawy, dr Wojciech Hildebrand z Wrocławia i dr Jerzy Jakubiszyn z Opola. Szkolenia skierowane do klinicystów prowadzących praktyki dla małych zwierząt dotyczyły tematów: Diagnostyka laboratoryjna chorób psów i kotów - ciekawe przypadki, trudne zagadki;Endokrynologia i dermatologia weterynaryjna w ujęciu praktycznym oraz techniki laboratoryjne stosowane w diagnostyce chorób endokrynologicznych. Pozostałe szkolenia dotyczyły chorób pszczół – organizowane i prowadzone przez prof. Pawła Chorbińskiego z Wrocławia oraz zoonoz sparganozy i alariozy - prowadzone przez Kierownika ZHW w Opolu Kol. Witolda Derenia. Podziękowania w organizacji należą się Kol. Andrzejowi Zdobylakowi, Witoldowi Dereniowi, Adamowi Brzanie oraz Opolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii Kol. Wacławowi Bortnikowi za udostępnienie sali konferencyjnej. Optymizmem napawa również zaangażowanie Komisji ds. Młodych Lekarzy Weterynarii, na czele z Kol. Michałem Sorgowickim. Planowane są kolejne szkolenia merytoryczne, ale również z zakresu RODO, które przeprowadzimy, gdy już znana będzie ustawa o ochronie danych osobowych.  W omawianych spotkaniach wzięło udział ponad 220 osób. Optymizmem napawa nie tylko aktywne uczestnictwo w omawianych szkoleniach, ale coraz częstsze zgłoszenia w systemie Ustawicznego Szkolenia, jak i chęć pogłębiania wiedzy w specjalizacjach zawodowych.

Wieczorem 16 grudnia 2017 r. zorganizowaliśmy weterynaryjny opłatek wigilijny w restauracji Słociak. W spotkaniu uczestniczyli lekarze weterynarii z powiatu opolskiego. Tradycyjna polska wigilia, śpiewanie kolęd z Kolędownika Weterynaryjnego oraz okazja do spotkania się w szerokim gronie 40 osób, była ważnym dla naszej Izby wydarzeniem.

Staraniem komandora zawodów Magdaleny Kruk-Kuchcińskiej przy pomocy Rady, zorganizowano I Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Nordic Walking. Wyścig odbył się 27 stycznia 2018 r. na płaskowyżu Rejviz, położonym w pobliżu Jesenika na obszarze Republiki Czeskiej. Pierwotnie planowaliśmy rozegranie zawodów w narciarstwie klasycznym, lecz brak śniegu zmusił do zmiany dyscypliny. Na odcinku małej pięciokilometrowej pętli Mistrzem Polski został Kol. Zbyszek Wysiecki, Mistrzynią Polski została Kol. Wiesława Wysiecka. W zawodach i uroczystym rozdaniu certyfikatów i pucharów wzięło udział 36 uczestników.

Wszystkie wydarzenia opisane powyżej, są dokładnie zrelacjonowane w naszym Biuletynie Weterynaryjnym i na Facebooku. Nie uwzględniłem w sprawozdaniu spotkań, w których oficjalnie brałem udział jako prezes Izby, jak chociażby spotkanie wigilijne z Biskupem Andrzejem Czają, spotkania z Radą Izby Adwokackiej, Wicewojewodą Violettą Porowską i wiele innych naturalnie związanych z wykonywaniem funkcji Prezesa Izby. Zorganizowanie blisko 20 spotkań integracyjnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych dla ponad 1200 uczestników, nie byłaby możliwe, gdyby nie sponsorzy, którym wypada gorąco podziękować za hojność, w tym Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej. Podziękowania należą się Kol. Karolowi Trefonowi – za aktywność w pozyskiwaniu sponsorów.

Biuletyn Weterynaryjny Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wersji elektronicznej na stronie www.izbawet.opole.pl zaprezentował już 70 artykułów z życia i historii Naszej Izby. W biuletynie umieszczamy artykuły o różnorodnej tematyce obejmującej m.in. historię weterynarii opolskiej, wykaz organów Izby od początku jej założenia, opisy imprez sportowych, szkoleń – jako uzupełnienie informacji samorządowych przekazywanych przez Życie Weterynaryjne.  Formuła biuletynu umieszczanego na stronie internetowej jest korzystna finansowo –  nie ponosimy kosztów druku, jest też zgodna z duchem czasu, można go czytać też na smartfonach, możemy prezentować na bieżąco artykuły, uzupełniając je zdjęciami.

Nasza strona internetowa należy do najpopularniejszych wśród okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, jest ciągle rozbudowywana i aktualizowana na bieżąco – prawie codziennie. W ciągu niespełna 5 lat funkcjonowania mieliśmy ponad 255 tys. odwiedzin. Na stronie zamieściliśmy ponad 640 postów i informacji, w samej zakładce Aktualności umieszczono 250 wiadomości. Aktualizujemy zmiany w rejestrze lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów i rejestrze zakładów leczniczych dla zwierząt. Działa system dialogowy, w którym przekazujemy ważne informacje na adresy mailowe, obecnie taką informację otrzymuje 207 członków naszej Izby – którzy udostępnili swój mail, zgodnie z obietnicą nikomu nie przekazuję danych adresowych. Prowadzimy również fanpage’a na Facebook’u, moderatorem jest Kol. Urszula Giedrojć Brzana, ta forma pozwala na błyskawiczne informowanie o ważnych dla Izby sprawach. Zachęcam do korzystania z fanpage’a i naszej strony www.izbawet.opole.pl, jak i przekazanie adresu mailowego do systemu dialogowego.

Wydaliśmy Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii, który jest wręczany podczas uroczystego przekazywania Prawa Wykonywania Zawodu, połączonego ze złożeniem publicznego przyrzeczenia przez młodych adeptów naszego zawodu. Nie wydajemy prawa wykonywania zawodu bez publicznego przyrzeczenia.

Izba aktywnie uczestniczy w pracach Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Porozumienie jest forum wymiany informacji, doświadczeń oraz płaszczyzną organizacyjną zapewniającą współdziałanie opolskich samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla samorządów i ich członków.

Nasza Izba włączyła się energicznie w akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii – projekt Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, jako przeciwwaga dla projektu ministerialnego, niekorzystnego dla lekarzy weterynarii. Zebraliśmy ponad 130% wymaganych podpisów. Aktywność w poszczególnych powiatach przedstawia tabela:

Powiat

Zebrane podpisy

nyski

701

prudnicki

568

strzelecki

480

opolski

386

brzeski

380

krapkowicki

369

oleski

288

namysłowski

221

głubczycki

162

kędzierzyńsko- kozielski

116

kluczborski

91

biuro OIL-W + inne Izby

71 

Ostatecznie projekt rządowy trafił do Sejmu, jednak nie został poddany legislacji.

W marcu 2018 r. prowadzono akcję przekazywania poprzez powiatowych lekarzy weterynarii wniosków o zwiększenie uposażeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, skoordynowanej w całym kraju.

Pro memoria

Pamięć o zmarłych lekarzach weterynarii jest naszym obowiązkiem, bo właśnie Oni tworzyli historię zawodu, jego etos i w konsekwencji osiągnięcia współczesne są Ich udziałem. Dlatego przed Świętem Zmarłych Rada OIL-W kontynuuje inicjatywę, aby członkowie naszej Korporacji w czasie odwiedzin nekropolii w dniu Wszystkich Świętych złożyli na znak pamięci chorągiewki okolicznościowe na znanych sobie mogiłach zmarłych Koleżanek i Kolegów lekarzy weterynarii. Na stronie Izby umieszczamy obszerne wspomnienia o Naszych Kolegach, których już nie ma między nami. Mamy obowiązek o Nich pamiętać, skąd pochodzili, gdzie pracowali, jak potoczyły się Ich losy. Ta pamięć jest dla nas bardzo ważna, umacnia nasz zawód, daje poczucie dumy.

W ostatnim roku odeszli na wieczny dyżur

Kol. Jerzy Sobczak,

Kol. Józef Kaliński,

Kol. Władysław Medwid,

Kol. Mieczysław Bocianowski,

Kol. Kazimierz Kopczyński,

Kol. Andrzej Szota.

Udział  Naszej Izby w pracach Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Na XI Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii, nasza delegacja odniosła spektakularny sukces. Na ośmiu delegatów trzech zostało wybranych do organów krajowych. W Radzie Krajowej znalazł się Kol. Sebastian Konwant (prezes izby jest członkiem rady z urzędu), do Komisji Rewizyjnej dostał się Kol. Piotr Kluczniok,  natomiast członkiem Sądu został Kol. Andrzej Sadowski. W Radzie do Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej został wybrany Kol. Sebastian Konwant. Aktywność Izby Opolskiej została dostrzeżona i głosami członków Rady zostałem wybrany na wiceprezesa Rady Krajowej.

Zakłady Lecznicze dla Zwierząt

Z mocy ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, podlegają one nadzorowi sprawowanemu przez Okręgowe Rady Lekarsko-Weterynaryjne. Nadzór ten sprawowany jest przez zbieranie i konfrontowanie informacji dostarczanych przez kierowników tych zakładów. Dzieje się to poprzez kontrole przeprowadzane przez członków Rady, przeprowadzenie kontroli nie jest obowiązkowe przed wpisaniem zakładu w Rejestr ZLZ. Kontrole mają charakter rutynowy bądź interwencyjny. Podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzamy ciągłe podwyższanie standardów wyposażenia i funkcjonowania zakładów leczniczych. Obserwujemy zwiększenie zakresu oferowanych usług, porównywalny niejednokrotnie z analogicznymi przychodniami medycyny ludzkiej. Podwyższany jest poziom obsługi klienta, dostosowujący się do potrzeb funkcjonowania także wieczorami i w nocy a także w dni wolne i święta. Bogatszy warsztat diagnostyczny zakładów leczniczych dla zwierząt pomaga lekarzom weterynarii w postawieniu trafnej  diagnozy. Utrwala się wizerunek lekarza weterynarii jako wyspecjalizowanego klinicysty.

Rejestr Zakładów Leczniczych dla Zwierząt zawiera 201 działających gabinetów, przychodni i lecznic weterynaryjnych (w tym 7 zakładów posiadających status zawieszony). W okresie sprawozdawczym członkowie Rady OILW przeprowadzili 3 kontrole zakładów leczniczych dla zwierząt – do końca 2018 r. planujemy przeprowadzić blisko 40 kontroli, wg algorytmu opracowanego przez Kol. Sebastiana Konwanta. W okresie sprawozdawczym skreślono z rejestru 15 zakładów leczniczych dla zwierząt, zmieniono wpis 12 i zarejestrowano 7 nowych ZLZ. Poprawy wymaga terminowość w kwestii wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek – rejestracja paszportu w systemie Wetsystems jest obowiązkiem i należy tę czynność wykonać w ciągu 3 dni od daty wydania paszportu.

Prowadzę rozmowy z Kuratorem Opolskim Michałem Siekiem w sprawie uporządkowania kwestii opłat za szkolenie uczniów szkół ponadpodstawowych. Interwencja była konieczna, gdyż okazało się, że szkoły średnie posiadające klasy weterynaryjne unikają opłat za szkolenie 32 zł za osobę dziennie.

Nawiązaliśmy współpracę z eService w zakresie terminali z prowizją 0,49%, obecnie dla nowych nabywców oferuje się terminale bez opłat.

Biuro Izby

Przyzwyczailiśmy się do posiadania własnego biura. Powiększa się kolekcja pamiątkowych zdjęć z historii Naszej Izby umieszczanych w holu, już teraz wygląda imponująco. Znamienne miejsce wśród pamiątek zajmują trzy puchary zdobyte podczas turniejów piłki nożnej, rozgrywanych ostatnimi laty oraz liczne upominki przekazywane podczas spotkań z innymi Izbami. Wygraliśmy sprawę w Sądzie, wniesionej z powództwa byłej pracownicy zwolnionej w trybie dyscyplinarnym za rażące naruszenia swoich obowiązków: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 30 października 2017 r., sygnatura akt IVP 452/16, oddalił powództwo. Apelacja została również odrzucona. Kierownikiem biura jest Pani Dorota Miśkowiak pracująca na ½ etatu, na umowę zlecenie jest zatrudniona Pani Regina Mehlich. Sytuacja finansowa Izby jest dobra. Mimo aktywności i licznych działań – wymagających nakładów finansowych, na kontach bankowych mamy zebranych 131.935,32 zł – stan na 31 marca 2018 r. Obecnie do prac biura należy bieżące prowadzenie dokumentacji, korespondencja z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną, prowadzenie rejestrów oraz wiele innych działań, jak przekazywanie listów gratulacyjnych, organizacja uczestnictwa w obchodach jubileuszowych i absolutoriach uczelni, zjazdach innych izb lekarsko-weterynaryjnych. Wprowadziliśmy procedurę kancelaryjną i archiwizację. Biuro Rzecznika i Sądu obsługuje Kol. Maria Ostrowska. Obsługę prawną wykonuje Pani mecenas Jolanta Konofalska.

Dziękuję serdecznie wymienionym Paniom za zaangażowanie w pracy, fachowość, ciepłe słowo i pomoc w działaniach Izby.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom za szczere poparcie naszych działań, aktywne uczestnictwo w organizowanych spotkaniach, inwencję i pomysły oraz za godne reprezentowanie zawodu lekarza weterynarii.

Dziękuję członkom Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za wsparcie, pomoc w czasie kryzysu związanego z reorganizacją Biura, aktywność i stworzenie takiej Izby, która staje się dla innych wzorem samorządu zawodowego.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej, proszę Szanownych Delegatów o udzielenie absolutorium Radzie,  proszę również o absolutorium dla pozostałych organów Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

z koleżeńskim pozdrowieniem

Marek Wisła

prezes OILW

Licznik

Odsłon artykułów:
1458769
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com