Opole, 13 kwietnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE

Prezesa Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Drogie Koleżanki,   

Drodzy Koledzy,

prezentuję dziś sprawozdanie z rocznej działalności Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Sprawozdanie obejmuje drugi rok VII kadencji działalności samorządu lekarzy weterynarii. Nasz zjazd będzie miał szansę podsumować prace, w których najcenniejsza jest aktywność, tak członków Rady, jak i pracujących w Komisjach problemowych. Wydaje się, że na najbliższe lata kryterium aktywności w pracy samorządowej będzie najważniejsze, żeby utrzymać dotychczasowe sukcesy, gdyż nie brakuje nam środków finansowych i mamy stabilną sytuację gospodarczą w Izbie. 

To też, proszę pozwolić na przedstawienie pełnej relacji z pracy prezesa i Rady w okresie od 15 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2019 r.

W dniu 31 marca 2019 r. w Opolskiej Izbie Lekarsko–Weterynaryjnej było zarejestrowanych 495 członków, w tym:

-        427 lekarzy weterynarii czynnie wykonujących zawód;

-        68 emerytów i rencistów.

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonywaliśmy zmian Komisji i prezydium Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Rada odbyła 9 posiedzeń, w posiedzeniach uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Rady, w części posiedzeń uczestniczyli zaproszeni goście. Materiały dotyczące prac poszczególnych Komisji problemowych przedstawię w kolejnych punktach sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym podjęto uchwały:

Prawo wykonywania zawodu

23

Wpis do OIL-W

7

Skreślenie z OIL-W

12

Rejestracja ZLZ

8

Zmiana wpisu ZLZ

16

Skreślenie z rejestru ZLZ

13

Prawo wydawania paszportów, zmiana wpisu PWP

8

Odebranie prawa wydawania  paszportów

10

Zapomoga zwrotna

0

Zapomoga bezzwrotna

2

Dofinansowanie zawodów weterynaryjnych

2

Inne

10

Razem uchwały:

111

Stanowiska i apele

0

Integracja i Edukacja

Nadal głównym celem naszego działania jest integracja środowiska weterynaryjnego. Prace w tym zakresie obejmowały pomoc potrzebującym, realizację imprez o charakterze integracyjnym, sportowym, organizację konferencji i szkoleń. Działania Rady w omawianej kwestii są dobrze oceniane przez członków Izby, świadczą o tym chociażby wysoka frekwencja i deklaracja uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Przekazaliśmy dwie bezzwrotne zapomogi w kwocie 3.000 zł łącznie. Kontynuujemy pomoc dla Kasi Wiatr, dzięki Fundacji Senior – działającej przy Radzie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. O możliwości przekazania 1% podatku na rzecz rehabilitacji Kasi informujemy na naszej stronie internetowej.

Kapituła Medalu Św. Rocha z Montpellier przyznała wyróżnienie siedmiu lekarzom weterynarii z województwa opolskiego, za godne reprezentowanie zawodu Medal otrzymali:

-         Andrzej Giedrojć;

-         Czesław Klimczak;

-         Andrzej Misz;

-         Tadeusz Misiewicz;

-         Andrzej Sałacki;

-         Jan Wisła;

-         Jan Żyłka.

Kapituła przyznała również Medal Kol. Krzysztofowi Orlikowi, prezesowi Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na wniosek Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przyznała odznaczenie Meritus dla Kol. Urszuli Pękali-Dudy oraz dla Kolegów Karola Treffona i Sebastiana Konwanta.

W dniu 21 kwietnia 2018 r. odbyło się Absolutorium na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Naszą Izbę reprezentowała Kol. Urszula Giedrojć-Brzana, wręczając absolwentom z Opolszczyzny książkowe upominki i listy gratulacyjne.

W tym samym dniu nasza drużyna piłkarska uczestniczyła w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Izby Adwokackiej w Opolu im. Adw. Cyryla Metodego Ratajczaka. Po wielu wcześniejszych sukcesach nie zdobyliśmy pucharu, ale przecież gorycz porażki jest wpisana w zmagania sportowe.

Kontynuujemy zwyczaj wręczania dla nowonarodzonych dzieci lekarzy weterynarii Baby Roszka – prezentu dla niemowlaka i dyplomu kierowanego dla jego rodziców.

Dla starszych dzieci zorganizowaliśmy 3 czerwca 2018 r. V  Weterynaryjny Dzień Dziecka, imprezę o charakterze rodzinnego festynu, w której  brało udział 200 osób, co było nowym rekordem. Trudów organizacji podjęli się Koledzy Piotr Kluczniok i Sebastian Konwant. Pogoda, a właściwie oberwanie chmury pokrzyżowały część planów, z gigantycznymi zjeżdżalniami i placem zabaw. Imprezy na wolnym powietrzu są obarczone takim ryzykiem, mam nadzieję, że kolejne odbędą się z równie wysoką frekwencją i będą zapamiętane jako wyjątkowe miejsce do rodzinnych integracji.

W dniu 17 czerwca 2018 r. zorganizowaliśmy Święto Weterynarii Opolskiej, corocznej imprezy integracyjnej, tym razem nad ładnym pałacowym stawem w Dobrej koło Krapkowic. W imprezie wzięło udział około 100 osób. W tym samym miejscu od godzin rannych rozgrywaliśmy Weterynaryjne Zawody Wędkarskie, reaktywacja imprez organizowanych niegdyś przez naszych starszych Kolegów. Puchar Prezesa otrzymał Michał Żołędź junior, który najskuteczniej wędkował na trudnych, bo zarośniętych łowiskach.

Objęliśmy patronatem V Mistrzostwa Śląska Lekarzy Weterynarii w Tenisie Ziemnym Prudnik Open 2016 – zawody są już głęboko zakorzenione w kalendarzu sportowym, pełnej organizacji podjął się Kol. Tomek Wisła, niestety w tym roku z powodu remontu kortu zawody nie odbędą się.

Na przełomie czerwca i lipca 2018 r. zorganizowaliśmy Rajd Weterynaryjny Rochaś VII na Babią Górę, komandorem Rajdu został po raz kolejny Igor Kochanowski. Był to jeden z ciekawszych wypadów turystycznych. Po raz pierwszy zdobyliśmy pasmo alpejskie, doświadczyliśmy zmiennej pogody charakterystycznej na tych wysokościach i przeżyliśmy wspaniałą przygodę w familiarnej atmosferze. Opuszczając Orawę, mając w pamięci bohaterskie zdobycie Babiej Góry, z nadzieją patrzę na kolejne szczyty z Korony Gór Polskich.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. zorganizowaliśmy IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Ultramaratonie Górskim, trasa tej sportowej imprezy prowadziła z Prudnika przez Góry Opawskie i Jeseniki na Pradziada – zawody zorganizowaliśmy przy współudziale dr Karela Daniela Prezesa Izby Czeskiej oraz dr Anny Šimaliakovej z czeskiego Cieszyna – komandora zawodów. W kategorii chodu kobiet mistrzostwo zdobyła Hanna Kozmonova ze Znojma, w kategorii mężczyzn pierwszy był Jarosław Król z Wrocławia. W kategorii biegowej trzech zawodników przybyło o jednym czasie Rafał Kawka, Marek Olszewski i Michał Molęda stając się Mistrzami Polski. Zawody zyskują na popularności, w ostatniej edycji było 22 zawodników.

W dniu 22 września 2018 r. nasza  drużyna piłkarska wzięła udział w Turnieju OSIR Komprachcice, tym razem bez sukcesu. Pogadankę weterynaryjną dla dzieci prowadził Kol. Igor Kochanowski.

Za namową licznych wędkarzy w dniu 29 września 2018 r. zorganizowaliśmy pod Strzeleczkami kolejne Weterynaryjne Zawody Wędkarskie, organizatorem był Piotr Kluczniok. Zawody kierujemy również dla dzieci lekarzy weterynarii, i to one wygrywają., gdyż pokonując wszystkich seniorów zwyciężyła Weronika Kluczniok.

Kontynuując tradycyjne spotkania wigilijne, w dniu 8 grudnia 2018 r. zorganizowaliśmy Wigilię Weterynaryjną dla powiatów prudnickiego i nyskiego. Uroczystość odbyła się w hotelu Dębowe Wzgórze na przedmurzu Gór Opawskich. W spotkaniu brało udział 50 lekarzy weterynarii, niektórzy z małżonkami. Podczas spotkania wręczyliśmy Kawalerom Medal Świętego Rocha z Montpellier.

W dniu 15 grudnia 2018 r. przedstawiciele naszej Izby brali udział w profesjonalnym nagraniu bożonarodzeniowej piosenki. W Studio M Radia Opole znaleźli się Igor Kochanowski, Urszula Giedrojć-Brzana, Anna Brzana i Katarzyna Zymek-Kułak.

W dniach 26-27 stycznia 2019 r. Kol. Urszula Giedrojć-Brzana zorganizowała kolejne III Wyjazdowe Artystyczne Warsztaty dla Kobiet. Spotkanie odbyło się w Dworku Myśliwskim Hubertus w Brynicy. Tajniki haftu płaskiego odkrywało 18 Pań.

Zorganizowaliśmy dwa szkolenia dla lekarzy weterynarii, dotyczące zasad RODO oraz przemieszczeń zwierząt domowych w obrębie Unii Europejskiej. We wrześniu rozpoczęliśmy II edycję kursu z języka angielskiego eTutor. 

Wszystkie wydarzenia opisane powyżej, są dokładnie zrelacjonowane w naszym Biuletynie Weterynaryjnym i na Facebooku. Nie uwzględniłem w sprawozdaniu spotkań, w których oficjalnie brałem udział jako prezes Izby, reprezentując lekarzy weterynarii, nie uwzględniłem czynności, które podejmowaliśmy interwencyjnie i rozjemczo oraz wiele innych naturalnie związanych z wykonywaniem funkcji Prezesa Izby. Zorganizowanie blisko 20 spotkań integracyjnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych dla ponad 800 uczestników, nie byłaby możliwe, gdyby nie sponsorzy, którym wypada gorąco podziękować za hojność, w tym Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Biuletyn Weterynaryjny Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wersji elektronicznej na stronie www.izbawet.opole.pl zaprezentował już 80 artykułów z życia i historii Naszej Izby. W biuletynie umieszczamy artykuły o różnorodnej tematyce obejmującej m.in. historię weterynarii opolskiej, wykaz organów Izby od początku jej założenia, opisy imprez sportowych, szkoleń – jako uzupełnienie informacji samorządowych przekazywanych przez Życie Weterynaryjne.  Formuła biuletynu umieszczanego na stronie internetowej jest korzystna finansowo –  nie ponosimy kosztów druku, jest też zgodna z duchem czasu, można go czytać też na smartfonach, możemy prezentować na bieżąco artykuły, uzupełniając je zdjęciami.

Nasza strona internetowa należy do najpopularniejszych wśród okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych i jest aktualizowana na bieżąco – prawie codziennie. W ciągu niespełna 6 lat funkcjonowania mieliśmy ponad 352 tys. odwiedzin. Na stronie zamieściliśmy ponad 800 postów i informacji, w samej zakładce Aktualności umieszczono 330 wiadomości. Aktualizujemy zmiany w rejestrze lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów i rejestrze zakładów leczniczych dla zwierząt. W zakładce ZLZ przekazujemy bieżące wiadomości dla kierowników gabinetów i przychodni weterynaryjnych. Działa system dialogowy, w którym przekazujemy ważne informacje na adresy mailowe, obecnie taką informację otrzymuje 257 członków naszej Izby – którzy udostępnili swój mail, zgodnie z obietnicą nikomu nie przekazuję danych adresowych. Prowadzimy również fanpage na Facebook’u, moderatorem jest Kol. Urszula Giedrojć Brzana, ta forma pozwala na błyskawiczne informowanie o ważnych dla Izby sprawach. Zachęcam do korzystania z fanpage’a i naszej strony www.izbawet.opole.pl, jak i przekazanie adresu mailowego do systemu dialogowego.

Wydaliśmy Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii, który jest wręczany podczas uroczystego przekazywania Prawa Wykonywania Zawodu, połączonego ze złożeniem publicznego przyrzeczenia przez młodych adeptów naszego zawodu. Nie wydajemy prawa wykonywania zawodu bez publicznego przyrzeczenia.

Powiększa się stale zbiór eksponatów w tworzonym Muzeum Weterynarii w Prudniku. Na bazie pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii tworzy się ciekawy obraz historii Weterynarii Śląska Opolskiego. Zachęcam gorąco do przekazywania dokumentów, rękopisów, pieczątek, narzędzi używanych przez lekarzy weterynarii. Już teraz trafiają do nas unikatowe zbiory, jak tablice pokazujące ciała obce w przedżołądkach bydła autorstwa Władysława Tomaszewskiego, czy rękopis Stanisława Soboty opisujący jego nadzór nad warszawskimi rzeźniami w okresie II wojny światowej.

Izba aktywnie uczestniczy w pracach Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Porozumienie jest forum wymiany informacji, doświadczeń oraz płaszczyzną organizacyjną zapewniającą współdziałanie opolskich samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla samorządów i ich członków. Na drugie półrocze zaplanowana jest nasza prezydentura. Planujemy dwa spotkania poświęcone rozwiązaniom płatności składek i subwencji dla Izb. Pierwsze z nich, dzięki gościnności dyrektora, planujemy zorganizować w opolskim ZOO.

Pro memoria

Pamięć o zmarłych lekarzach weterynarii jest naszym obowiązkiem, bo właśnie Oni tworzyli historię zawodu, jego etos i w konsekwencji osiągnięcia współczesne są Ich udziałem. Dlatego przed Świętem Zmarłych Rada OIL-W kontynuuje inicjatywę, aby członkowie naszej Korporacji w czasie odwiedzin nekropolii w dniu Wszystkich Świętych złożyli na znak pamięci chorągiewki okolicznościowe na znanych sobie mogiłach zmarłych Koleżanek i Kolegów lekarzy weterynarii. Na stronie Izby umieszczamy obszerne wspomnienia o Naszych Kolegach, których już nie ma między nami. Mamy obowiązek o Nich pamiętać, skąd pochodzili, gdzie pracowali, jak potoczyły się Ich losy. Ta pamięć jest dla nas bardzo ważna, umacnia nasz zawód, daje poczucie dumy.

W ostatnim roku odeszli na wieczny dyżur:

Wacław Kawalec

Władysław Tomaszewski

Norbert Strzewiczek

Kazimierz Smalara

Marian Zimny

Józef Kluczniok

Zakłady Lecznicze dla Zwierząt

Z mocy ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, podlegają one nadzorowi sprawowanemu przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Nadzór ten sprawowany jest przez zbieranie i konfrontowanie informacji dostarczanych przez kierowników tych zakładów. Dzieje się to poprzez kontrole przeprowadzane przez członków Rady, przeprowadzenie kontroli nie jest obowiązkowe przed wpisaniem zakładu w Rejestr ZLZ. Kontrole mają charakter rutynowy bądź interwencyjny. Podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzamy ciągłe podwyższanie standardów wyposażenia i funkcjonowania zakładów leczniczych. Obserwujemy zwiększenie zakresu oferowanych usług, porównywalny niejednokrotnie z analogicznymi przychodniami medycyny ludzkiej. Podwyższany jest poziom obsługi klienta, dostosowujący się do potrzeb funkcjonowania także wieczorami i w nocy a także w dni wolne i święta. Bogatszy warsztat diagnostyczny zakładów leczniczych dla zwierząt pomaga lekarzom weterynarii w postawieniu trafnej diagnozy. Utrwala się wizerunek lekarza weterynarii jako wyspecjalizowanego klinicysty.

Rejestr Zakładów Leczniczych dla Zwierząt zawiera 196 działających gabinetów i przychodni weterynaryjnych (zgodnie z aktualną interpretacją prawną nie ma pojęcia zakładów posiadających status zawieszony-wszystkie takie zakłady wykreśliliśmy z naszego rejestru), czyli spadek o 5 ZLZ w porównaniu do ubiegłorocznych danych. W okresie sprawozdawczym członkowie Rady OILW przeprowadzili 28 kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt – wg algorytmu opracowanego przez Kol. Sebastiana Konwanta. W okresie sprawozdawczym skreślono z rejestru 13 zakładów leczniczych dla zwierząt, zmieniono wpis 16 i zarejestrowano 8 nowych ZLZ. Poprawy wymaga terminowość w kwestii wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek – rejestracja paszportu w systemie Wetsystems jest obowiązkiem i należy tę czynność wykonać w ciągu 3 dni od daty wydania paszportu, choć w omawianym zakresie widać już postępy.

Warto przypomnieć, że praktyki weterynaryjne podlegają opłacie 35 zł za dzień, jest to stawka określona uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i obowiązuje bez żadnych wyjątków.

Biuro Izby

Praca Biura jest oceniana pozytywnie, wszelkie wnioski i propozycje ulepszeń pracy Biura skrupulatnie rozpatrujemy. Kierownikiem biura jest Pani Dorota Miśkowiak pracująca na ½ etatu, na umowę zlecenie jest zatrudniona Pani Regina Mehlich. Sytuacja finansowa Izby jest dobra. Mimo aktywności i licznych działań – wymagających nakładów finansowych, na kontach bankowych mamy zebranych 177.665,30 zł, stan na 31 marca 2019 r.- rok temu mieliśmy 131.935,32 zł, więc wzrost wynosi 45.729,98 zł. Obecnie do prac biura należy bieżące prowadzenie dokumentacji, korespondencja z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną, prowadzenie rejestrów oraz wiele innych działań, jak przekazywanie listów gratulacyjnych, organizacja uczestnictwa w zjazdach innych izb lekarsko-weterynaryjnych, obsługa Wetsystems. Biuro Rzecznika i Sądu obsługuje Kol. Maria Ostrowska. Obsługę prawną wykonuje Pani mecenas Jolanta Konofalska.

Dziękuję serdecznie wymienionym Paniom za zaangażowanie w pracy, fachowość, ciepłe słowo i pomoc w działaniach Izby.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom za szczere poparcie naszych działań, aktywne uczestnictwo w organizowanych spotkaniach, inwencję i pomysły oraz za godne reprezentowanie zawodu lekarza weterynarii.

Dziękuję członkom Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za wsparcie i zaangażowanie w pracach Izby, która staje się dla innych wzorem samorządu zawodowego.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej, proszę Szanownych Delegatów o udzielenie absolutorium Radzie,  proszę również o absolutorium dla pozostałych organów Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

z koleżeńskim pozdrowieniem

Marek Wisła

prezes OIL-W

Licznik

Odsłon artykułów:
1458764
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com