Opole, 7 sierpnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE

Prezesa Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Drogie Koleżanki,                                                                                                                      

Drodzy Koledzy,

prezentuję dziś sprawozdanie z rocznej działalności Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Sprawozdanie obejmuje trzeci rok VII kadencji działalności samorządu lekarzy weterynarii. Wyjątkowy jest charakter Zjazdu, gdyż będzie przebiegać w formie obiegowej, i rozpoczynając się dziś będzie trwał 2 miesiące - do 7 października 2020 r., kiedy to Komisja Mandatowa ogłosi prawomocność Zjazdu, a Komisja Skrutacyjna ogłosi wyniki przeprowadzonych głosowań. Przed rozpoczęciem Zjazdu przeprowadziliśmy ankietę, skierowaną do delegatów, która miała dać odpowiedź, na pytanie: Jaką formę Zjazdu wybierają delegaci w czasie zagrożenia COVID-19? Okazało się, że 42 delegatów nie poparło idei zwołania Zjazdu w formie fizycznej, za zjazdem stacjonarnym było 27 delegatów, do dziewięciu delegatów nie zdołaliśmy dotrzeć. Obecnie mamy 78 delegatów, w tym jeden przebywa stale w Gruzji, toteż większość opowiedziała się za obiegową formą Zjazdu.

Od marca 2020 r. nasze działania determinuje epidemia koronawirusa, pojawiły się sytuacje większości nieznane, udało się jednak uniknąć rozwoju choroby na Opolszczyźnie, tym samym nasza Izba nie ucierpiała. Na początku pragnąłbym przeprosić Koleżanki i Kolegów za zmianę zasad funkcjonowania Biura oraz wszelkie utrudnienia, które przeszkadzają w normalnej pracy. Zgodnie z zarządzeniem stosujemy pracę zdalną, pracownicy są dyspozycyjni poza siedzibą Izby, będąc jeden dzień w tygodniu na miejscu. Takie drastyczne środki, zmniejszają zagrożenie sytuacją, kiedy ewentualna kwarantanna sparaliżowałaby zupełnie funkcjonowanie biura na dwa tygodnie.

Mimo konieczności zawieszenia wszelkich działań społecznych, spotkań, szkoleń, posiedzeń komisji, pozwolicie, że przedstawię pełną relację z pracy prezesa i Rady w okresie od 14 kwietnia 2019 r. do 6 sierpnia 2020 r.

W dniu 31 lipca 2020 r. w Opolskiej Izbie Lekarsko–Weterynaryjnej było zarejestrowanych 500 członków, w tym:

  • 432 lekarzy weterynarii czynnie wykonujących zawód;
  • 68 emerytów i rencistów.

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonywaliśmy zmian Komisji i prezydium Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Rada odbyła 9 posiedzeń, w tym w dwóch ostatnich posiedzeniach część członków uczestniczyła na zasadach telekonferencji. W posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady, w części posiedzeń uczestniczyli zaproszeni goście. Materiały dotyczące prac poszczególnych Komisji problemowych przedstawię w kolejnych punktach sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym podjęto uchwały:

Prawo wykonywania zawodu

18

Wpis do OIL-W

7

Skreślenie z OIL-W

22

Rejestracja ZLZ

15

Zmiana wpisu ZLZ

23

Skreślenie z rejestru ZLZ

15

Prawo wydawania paszportów, zmiana wpisu PWP

19

Odebranie prawa wydawania  paszportów

9

Zapomoga zwrotna

0

Zapomoga bezzwrotna

0

Dofinansowanie zawodów weterynaryjnych

2

Inne

29

Razem uchwały:

159

Stanowiska i apele

0

 

 

Integracja i Edukacja

Choć przyszedł trudny okres epidemii COVID-19 i musieliśmy odłożyć spotkania, tradycyjnie organizowane przez Izbę, to nadal głównym celem naszego działania jest integracja środowiska weterynaryjnego. Kontynuujemy pomoc dla Kasi Wiatr, dzięki Fundacji Senior – działającej przy Radzie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. O możliwości przekazania 1% podatku na rzecz rehabilitacji Kasi informujemy na naszej stronie internetowej. W marcu przekazaliśmy dla Szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu 5.000 zł na zakup maseczek, rękawic i środków odkażających dla personelu szpitala. W trakcie rozwoju epidemii, gdy dochodziły głosy o braku zabezpieczenia bioasekuracyjnego lekarzy i pielęgniarek, bezpośrednio stykających się z chorymi lub nosicielami SARS-COV-2, podjęliśmy decyzję o takim solidarnościowym działaniu.   

Kapituła Medalu Św. Rocha z Montpellier przyznała wyróżnienie ośmiu lekarzom weterynarii, za godne reprezentowanie zawodu Medal otrzymali:

- Kol. Jerzy Borowiec;

- Kol. Stanisław Firlik;

- Kol. Franciszek Kobylański;

- Kol. Zofia Pencko;

- Kol. Wojciech Ryglewicz;

- Kol. Józef Węgrzyn;

- Kol. Grażyna Włodara;

- Kol. Waldemar Włodara.

 Kontynuujemy zwyczaj wręczania dla nowonarodzonych dzieci lekarzy weterynarii Baby Roszka – prezentu dla niemowlaka i dyplomu kierowanego dla jego rodziców.

Ze zrozumiałych względów nie zorganizowaliśmy w 2020 r. wielu zapowiadanych wcześniej imprez: Weterynaryjnego Dnia Dziecka; Rajdu Rochaś X - w Gorce i Tatry; Święta Weterynarii Opolskiej; VI Międzynarodowego Ultramaratonu Weterynaryjnego; cyklu szkoleń opracowanych przez Komisję ds. Edukacji. 

Z imprez sportowych, które nie stanowią wielkiego zagrożenia, ponieważ nie są masową imprezą, organizujemy Weterynaryjne Zawody Wędkarskie koło Namysłowa i Turniej Tenisowy Lekarzy Weterynarii Prudnik Open 2020, są to imprezy przeniesione z czerwca tego roku na późne lato.

Tak jest w tym roku, ale zeszłoroczne spotkania przyciągnęły wyjątkową ilość uczestników.

Zorganizowaliśmy trzykrotnie Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który trafił w ręce Michała Żołędzia. Zawody odbywały się na różnych stawach, były okazją nie tylko do wypoczynku, ale przede wszystkim do rozmowy, dyskusji przeplatanej zaskakującymi przygodami nad wodą.

Zorganizowaliśmy w dniach 21-23 czerwca 2019 r. Rajd Rochaś IX w Pieniny, z bazą w Sromowcach Niżnych, komandorem Rajdu był Kol. Igor Kochanowski. W tej turystycznej Imprezie uczestniczyło 37 osób, zdobywaliśmy Wysoką – najwyższą górę Pienin, Trzy Korony i Sokolicę. W ostatni dzień spływaliśmy przełomem Dunajca do Szczawnicy. Najmłodsza uczestniczka rajdu miała niespełna 1,5 roku. Pełny opis tego wydarzenia, jak i innych prezentowanych w sprawozdaniu znajduje się na stronie internetowej Izby.

W dniu 10 sierpnia 2019 r. zorganizowaliśmy V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Ultramaratonie Górskim. Te jedyne na świecie zawody lekarzy weterynarii przyciągają chętnych nie tylko z Polski, ale również z Czech i Słowacji – w konkurencji biegowej i chodu uczestniczyło 25 zawodników. Naszym zamiarem jest popularyzacja ekstremalnych sportów wyczynowych wśród lekarzy weterynarii, notujemy tu znaczący postęp. Mistrzami Polski w biegach zostali Karolina Radwańska i Tomasz Wysocki, zaś w konkurencji chodu Marianna Szczypka i Jarosław Król. Jako współorganizatorzy - również zawodnicy, nagrody wręczali Karel Daniel wiceprezes Izby czeskiej, Marek Wisła jako komandor zawodów.

Kolejne spotkania warsztatowe dla Pań, organizowane przez Kol. Urszulę Giedrojć-Brzanę obejmowały swoją tematyką: 10-11 sierpnia 2019 r. w Czarnkowicach Młynie – „Warsztaty filcowania”; w dniach 29 lutego-1 marca 2020 r. na Zamku w Bożejowie – „Robienie na drutach”. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, mają duże uznanie, również ze względu na różnorodną tematykę rękodzielnictwa.

W dniach 28-29 września 2019 r. rozegrano II Puchar Polski Lekarzy Weterynarii w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody pod patronatem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Odbył się on w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich GOSIR Zakrzów, gdzie ugościł nas po raz drugi Pan Andrzej Sałacki i Ludowy Klub Jeździecki "LEWADA". Nowością było równoległe rozegranie I Pucharu Polski Lekarzy. Organizacją zawodów zajęła się Kol. Basia Maj, natomiast Kol. Karol Treffon reprezentował Izbę podczas zakończenia zawodów. W zawodach uczestniczyło 11 par z całej Polski.

W dniu 19 października 2019 r. zorganizowaliśmy kolejną konferencję, tym razem międzynarodową  „Przyszłość Weterynarii”. Konferencja odbywała się na Zamku w Mosznej. Konferencja została podzielona na dwie sesje. Zadaniem pierwszej było przedstawienie organizacji izb lekarsko-weterynaryjnych i szeroko pojętej Weterynarii w krajach Unii Europejskiej i na Tajwanie. Założeniem było omówienie rzeczonych zagadnień w państwach europejskich o ugruntowanej strukturze demokratycznej i w państwach o młodej demokracji. Celem porównania funkcji wspomnianych struktur w innych kulturach, zaproszono gości z Tajwanu. Druga sesja dotyczyła przyszłości w Weterynarii klinicznej oraz próby opisania bliższej i dalszej przyszłości sensu lato. Wykładowcami byli Vicky Chiu z China University of Technology oraz Jakub Jatkiewicz PhD candidate z National Chengchi University Tajpej, dr Dorota Suchecka z Zielonej Góry, dr Wojciech Hildebrand z Wrocławia oraz Marek Wisła. W konferencji wzięło udział ponad 40 osób. W tym samym czasie gościliśmy Konwent Prezesów izb lekarsko-weterynaryjnych.

Byliśmy współorganizatorami 100-lecia Służby Weterynaryjnej. W pracach zespołu organizacyjnego uczestniczyli m.in.  Kol. Sebastian Konwant, Piotr Kluczniok, Maciej Baranowski, Urszula Giedrojć-Brzana, Witold Dereń, Małgorzata Paciepnik – wiceprzewodnicząca, Marek Wisła – przewodniczący Zespołu. Uroczystości na Zamku w Mosznej prowadzili Kol. Rafał Gnot i Pani Anna Ryfiak z ZHW Opole. W uroczystościach wzięło udział ponad 150 osób lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Wśród gości, szczególne miejsce zajęli m.in. dr Andrzej Rudy wieloletni dyrektor WZW w Opolu, Prezes Izby Śląskiej Krzysztof Orlik, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta, biskup Paweł Stobrawa i współorganizator uroczystości Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wacław Bortnik. Historyczne wprowadzenie przedstawiła dr Urszula Giedrojć-Brzana, wykład na temat ASF zaprezentowała dr Małgorzata Bruczyńska, a Kol. Franciszek Kobylański podsumował stulecie wierszem.

Tradycyjna Wigilia Weterynaryjna odbyła się w dniu 14 grudnia 2019 r. Lekarze weterynarii  z powiatu strzeleckiego i krapkowickiego zebrali się w Sali Sebastianeum, w Kamieniu Śląskim. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. Jest to kontynuacja wigilijnych spotkań, które prowadzimy od 5 lat, ostatnim będzie wieczerza wigilijna w powiecie brzeskim i namysłowskim, którą planujemy zorganizować w tym roku..

Podczas obchodów 100-lecia Pierwszego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Warszawie, który odbył się 6 marca 2020 r. na Zamku Królewskim, medale wybite z tej okazji wraz z wyróżnieniem otrzymali Kol. Maria Ostrowska i Kol. Paweł Kluczniok. Przedstawicielami naszej Izby byli Kol. Mirosław Zawadzki, Bogusław Krasowski, Karol Treffon, Sebastian Konwant, Piotr Kluczniok, Alojzy Gnot i piszący te słowa Marek Wisła. Gościem Zjazdu był również Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wacław Bortnik. Warto dodać, że Kol. Maria Ostrowska była jedyną kobietą wyróżnioną podczas uroczystości.

Wszystkie wydarzenia opisane powyżej, są dokładnie zrelacjonowane w naszym Biuletynie Weterynaryjnym i na Facebooku. Nie uwzględniłem w sprawozdaniu spotkań, w których oficjalnie brałem udział jako prezes Izby, reprezentując lekarzy weterynarii, nie uwzględniłem czynności, które podejmowaliśmy interwencyjnie i rozjemczo oraz wiele innych naturalnie związanych z wykonywaniem funkcji Prezesa Izby.

Biuletyn Weterynaryjny Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wersji elektronicznej na stronie www.izbawet.opole.pl zaprezentował już 94 artykuły z życia i historii Naszej Izby. W biuletynie umieszczamy artykuły o różnorodnej tematyce obejmującej m.in. historię weterynarii opolskiej, wykaz organów Izby od początku jej założenia, opisy imprez sportowych, szkoleń, informacje o COVID-19 – jako uzupełnienie informacji samorządowych przekazywanych przez Życie Weterynaryjne.  Formuła biuletynu umieszczanego na stronie internetowej jest korzystna finansowo –  nie ponosimy kosztów druku, jest też zgodna z duchem czasu, można go czytać też na smartfonach, możemy prezentować na bieżąco artykuły, uzupełniając je zdjęciami.

Nasza strona internetowa należy do najpopularniejszych wśród okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych i jest aktualizowana na bieżąco – prawie codziennie. W ciągu niespełna 7 lat funkcjonowania mieliśmy ponad 550 tys. odwiedzin. Na stronie zamieściliśmy ponad 1200 postów i informacji, w samej zakładce Aktualności umieszczono 330 wiadomości. Aktualizujemy zmiany w rejestrze lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów i rejestrze zakładów leczniczych dla zwierząt. W zakładce ZLZ przekazujemy bieżące wiadomości dla kierowników gabinetów i przychodni weterynaryjnych.  Działa system dialogowy, w którym przekazujemy ważne informacje na adresy mailowe, obecnie taką informację otrzymuje 257 członków naszej Izby – którzy udostępnili swój mail, zgodnie z obietnicą nikomu nie przekazuję danych adresowych. Prowadzimy również fanpage na Facebook’u, moderatorem jest Kol. Urszula Giedrojć Brzana, ta forma pozwala na błyskawiczne informowanie o ważnych dla Izby sprawach. Zachęcam do korzystania z fanpage’a i naszej strony www.izbawet.opole.pl, jak i przekazanie adresu mailowego do systemu dialogowego.

Wydaliśmy Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii, który jest wręczany podczas uroczystego przekazywania Prawa Wykonywania Zawodu, połączonego ze złożeniem publicznego przyrzeczenia przez młodych adeptów naszego zawodu. Nie wydajemy prawa wykonywania zawodu bez publicznego przyrzeczenia.

Powiększa się stale zbiór eksponatów w tworzonym Muzeum Weterynarii w Prudniku. Zachęcam gorąco do przekazywania dokumentów, rękopisów, pieczątek, narzędzi używanych przez lekarzy weterynarii. Już teraz trafiają do nas unikatowe zbiory, jak tablice pokazujące ciała obce w przedżołądkach bydła autorstwa Władysława Tomaszewskiego, rękopis Stanisława Soboty opisujący jego nadzór nad warszawskimi rzeźniami w okresie II wojny światowej, czy narzędzia chirurgiczne, które trafiły od kolegów z Niemiec. Prowadzę rozmowy z Dyrekcją Muzeum Ziemi Prudnickiej, by otworzyć tam stałą wystawę poświęconą Weterynarii, a nasze zbiory wypożyczyć – by stworzyć miejsce promowania naszego zawodu, etosu i historii.

Izba aktywnie uczestniczy w pracach Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego województwa opolskiego. Zorganizowaliśmy spotkanie w opolskim ZOO, podczas którego zostały omówione najistotniejsze problemy Izb działających na naszym terenie.  

Pro memoria

Pamięć o zmarłych lekarzach weterynarii jest naszym obowiązkiem, bo właśnie Oni tworzyli historię zawodu, jego etos i w konsekwencji osiągnięcia współczesne są Ich udziałem. Dlatego przed Świętem Zmarłych Rada OIL-W kontynuuje inicjatywę, aby członkowie naszej Korporacji w czasie odwiedzin nekropolii w dniu Wszystkich Świętych złożyli na znak pamięci chorągiewki okolicznościowe na znanych sobie mogiłach zmarłych Koleżanek i Kolegów lekarzy weterynarii. Na stronie Izby umieszczamy obszerne wspomnienia o Naszych Kolegach, których już nie ma między nami. Mamy obowiązek o Nich pamiętać, skąd pochodzili, gdzie pracowali, jak potoczyły się Ich losy. Ta pamięć jest dla nas bardzo ważna, umacnia nasz zawód, daje poczucie dumy.

W ostatnim roku odeszli na wieczny dyżur:

Kol. Bogusław Sałek

Kol. Andrzej Sempruch

Kol. Krystyna Kwasik

Kol. Jan Wisła

Kol. Adam Poliwoda

Kol. Janusz Kielar

Kol. Gerard Król

Kol. Kazimierz Matuszewski

Kol. Romuald Szulc

Kol. Wojciech Ryglewicz

Kol. Adam Górniak

 

Zakłady Lecznicze dla Zwierząt

Rejestr Zakładów Leczniczych dla Zwierząt zawiera 196 działających gabinetów i przychodni weterynaryjnych (zgodnie z aktualną interpretacją prawną nie ma pojęcia zakładów posiadających status zawieszony – wszystkie takie zakłady wykreśliliśmy z naszego rejestru). W okresie sprawozdawczym członkowie Rady OILW przeprowadzili 3 kontrole zakładów leczniczych dla zwierząt – wg algorytmu opracowanego przez Kol. Sebastiana Konwanta. W okresie sprawozdawczym skreślono z rejestru 15 zakładów leczniczych dla zwierząt, zmieniono wpis 23 i zarejestrowano 15 nowych ZLZ. Poprawy wymaga terminowość w kwestii wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek – rejestracja paszportu w systemie Wetsystems jest obowiązkiem i należy tę czynność wykonać w ciągu 3 dni od daty wydania paszportu, choć w omawianym zakresie widać już postępy. Trwająca blisko pół roku epidemia, i związane z nią zakazy, wyłączyła zaplanowane kontrole, jednakże po okresie zagrożenia będą rozpoczęte. Warto przypomnieć, że praktyki weterynaryjne podlegają opłacie 35 zł za dzień, jest to stawka określona uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i obowiązuje bez żadnych wyjątków.

Biuro Izby

Światowa sytuacja COVID-19 jest coraz bardziej skomplikowana, najważniejszą sprawą jest zachowanie ciągłości pracy Biura oraz zakładów leczniczych dla zwierząt, czy inspektoratach weterynarii. Toteż zarządzeniem z 13 marca 2020 r. umożliwiłem pracownikom Biura pracę zdalną, wyznaczając dla członków Izby jeden dzień w tygodniu lub po umówieniu dowolną porę na osobiste złożenie sprawy w Biurze. W czasie tych niedogodności nie otrzymałem sygnałów o problemach z kontaktem. Jedyne zastrzeżenia dotyczyły numeru telefonu umieszczonego na stronie www w zakładce Kontakt, po zgłoszeniu wadliwość usunięto. W celu usprawnienia przekazywania dokumentów otworzyliśmy skrzynkę podawczą ePUAP: OILW/Skrytka ESP. Mimo utrudnień, praca Biura jest oceniana pozytywnie, wszelkie wnioski i propozycje ulepszeń pracy Biura skrupulatnie rozpatrujemy. Kierownikiem biura jest Pani Dorota Miśkowiak pracująca na ½ etatu, na umowę zlecenie jest zatrudniona Pani Regina Mehlich. Sytuacja finansowa Izby jest dobra. Mimo aktywności i licznych działań – wymagających nakładów finansowych – w kasie Izby i na kontach bankowych na koniec lipca br. mamy zgromadzone 238.297,57 zł. Stan środków na 31 marca 2019 r. wynosił 177.665,30 zł, a 31 marca 2018 r. mieliśmy 131.935,32 zł, więc wzrost zapasów finansowych jest ogromny. Obecnie do prac biura należy bieżące prowadzenie dokumentacji, korespondencja z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną, prowadzenie rejestrów oraz wiele innych działań, jak przekazywanie listów gratulacyjnych, organizacja uczestnictwa w zjazdach innych izb lekarsko-weterynaryjnych, obsługa Wetsystems. Biuro Rzecznika i Sądu obsługuje Kol. Maria Ostrowska. Obsługę prawną wykonuje Pani mecenas Jolanta Konofalska.

Dziękuję serdecznie wymienionym Paniom za zaangażowanie w pracy, fachowość, ciepłe słowo i pomoc w działaniach Izby.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom za szczere poparcie naszych działań, aktywne uczestnictwo w organizowanych spotkaniach, inwencję i pomysły oraz za godne reprezentowanie zawodu lekarza weterynarii.

Dziękuję członkom Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za wsparcie i zaangażowanie w pracach Izby oraz aktywność podczas telekonferencji.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej, proszę Szanownych Delegatów o udzielenie absolutorium Radzie,  proszę również o absolutorium dla pozostałych organów Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

z koleżeńskim pozdrowieniem

Marek Wisła

prezes OILW

Licznik

Odsłon artykułów:
1458816
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com