Opole, 25 września 2020 r.

SPRAWOZDANIE

Prezesa Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Drogie Koleżanki,   

Drodzy Koledzy,

prezentuję dziś sprawozdanie z rocznej działalności Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Sprawozdanie obejmuje ostatni rok VII kadencji działalności samorządu lekarzy weterynarii. Pisząc te słowa mam świadomość zagrożenia COVID-19 i związanych        z tym trudności, mam nadzieję, że Zjazd odbędzie się bez problemów sanitarnych.

Od marca 2020 r. nasze działania determinuje epidemia koronawirusa, pojawiły się sytuacje większości nieznane, udało się jednak uniknąć rozwoju choroby na Opolszczyźnie, jednak jeden z naszych Kolegów zmarł na COVID-19.

Na początku pragnąłbym przeprosić Koleżanki i Kolegów za zmianę zasad funkcjonowania Biura oraz wszelkie utrudnienia, które przeszkadzają w normalnej pracy. Zgodnie z zarządzeniem stosujemy pracę zdalną, pracownicy są dyspozycyjni poza siedzibą Izby, będąc jeden dzień w tygodniu na miejscu. Takie drastyczne środki, zmniejszają zagrożenie sytuacją, kiedy ewentualna kwarantanna sparaliżowałaby zupełnie funkcjonowanie biura na dwa tygodnie.

Mimo konieczności zawieszenia wszelkich działań społecznych, spotkań, szkoleń, posiedzeń komisji, pozwolicie, że przedstawię pełną relację z pracy prezesa i Rady w okresie od 7 lipca 2020 r. do  24 września 2021 r.

W dniu 24 września 2021 r. w Opolskiej Izbie Lekarsko–Weterynaryjnej jest zarejestrowanych 503 członków, w tym:

         428 lekarzy weterynarii czynnie wykonujących zawód;

         75 emerytów i rencistów.

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonywaliśmy zmian Komisji i prezydium Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Rada odbyła 8 posiedzeń, część posiedzeń odbywała się w sposób hybrydowy – niektórzy członkowie Rady mieli dostęp poprzez łącza internetowe. W posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady, w części posiedzeń uczestniczyli zaproszeni goście. Frekwencja podczas posiedzeń Rady była bardzo wysoka. Materiały dotyczące prac poszczególnych Komisji problemowych przedstawię w kolejnych punktach sprawozdania. W okresie sprawozdawczym podjęto uchwały:

Prawo wykonywania zawodu           18

Wpis do OIL-W         3

Skreślenie z OIL-W   15

Rejestracja ZLZ         3

Zmiana wpisu ZLZ    15

Skreślenie z rejestru ZLZ       7

Prawo wydawania paszportów, zmiana wpisu PWP            8

Odebranie prawa wydawania  paszportów   9

Zapomoga zwrotna    0

Zapomoga bezzwrotna           0

Dofinansowanie zawodów weterynaryjnych            0

Inne     8

Razem uchwały:         86

Stanowiska i apele     

Integracja i Edukacja

Nastał czas COVID-19 i musieliśmy odłożyć spotkania, tradycyjnie organizowane przez Izbę, to nadal głównym celem naszego działania jest integracja środowiska weterynaryjnego. Kontynuujemy pomoc dla Kasi Wiatr, dzięki Fundacji Senior – działającej przy Radzie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. O możliwości przekazania 1% podatku na rzecz rehabilitacji Kasi informujemy na naszej stronie internetowej.   

Kapituła Medalu Św. Rocha z Montpellier przyznała wyróżnienie lekarzom weterynarii, za godne reprezentowanie zawodu Medal otrzymali:

1.         Kol. Jerzy Aciuszew

2.         Kol. Andrzej Bończak     

3.         Kol. Mieczysław Helbin 

4.         Kol. Bogdan Jakubaszek 

5.         Kol. Jerzy Kalina 

6.         Kol. Marek Michalak 

7.         Kol. Bernard Nierychło 

8.         Kol. Andrzej Sadowski

9.         Kol. Danuta Pawicka-Stefanko

 Kontynuujemy zwyczaj wręczania dla nowonarodzonych dzieci lekarzy weterynarii Baby Roszka – prezentu dla niemowlaka i dyplomu kierowanego dla jego rodziców.

Ze zrozumiałych względów nie zorganizowaliśmy w 2021 r. wielu tradycyjnych spotkań: Weterynaryjnego Dnia Dziecka; Święta Weterynarii Opolskiej; cyklu szkoleń opracowanych przez Komisję ds. Edukacji, Wigilii Weterynaryjnej, spotkań rękodzielniczych.

Z imprez sportowych i turystycznych, które nie stanowią wielkiego zagrożenia zachorowaniem koronawirusem, zorganizowaliśmy Weterynaryjne Zawody Wędkarskie – w cyklu Grand Prix; Turniej Tenisowy Lekarzy Weterynarii Prudnik Open 2021, Weterynaryjny Rajd Turystyczny Rochaś XI.

Zawody Wędkarskie ubiegłoroczne zakończyły się zdobyciem pucharu przez Kol. Piotra Skrzypczaka, obecne są na etapie finiszu i za tydzień okaże się kto jest najlepszym wędkarzem pośród lekarzy weterynarii na Opolszczyźnie. Zawody odbywają się na różnych komercyjnych stawach, na których można łowić ryby bez karty wędkarskiej. Zawody są okazją nie tylko do złapania ryby, ale przede wszystkim do rozmowy i dyskusji o Weterynarii, przeplatanej niekiedy zaskakującymi przygodami nad wodą.

Zorganizowaliśmy 25-26 czerwca 2021 r. Rajd Rochaś XI w Gorce i Tatry Wysokie. W tej turystycznej Imprezie uczestniczyło 29 osób, zdobywaliśmy Turbacz – najwyższą górę Gorców.

Pierwotne plany zdobycia podczas jednego wypadu w góry dwóch szczytów czyli Turbacza oraz Rysów decyzją Komandora Rajdu Igora Kochanowskiego zostały zmienione, przyczyną były duże ilości śniegu zalegającego w Tatrach Wysokich, co stanowiło zagrożenie dla osób niedysponujących specjalistycznym sprzętem. Alternatywnie osoby przyjeżdżające dzień wcześniej wybrały się w piątek na Czerwone Wierchy a jeden z Kolegów, wytrawny wspinacz zdecydował się na zdobycie Rysów od strony słowackiej. Rajd rozpoczął się 25 czerwca 2021 r., a naszą bazą był pensjonat „Nad Dunajcem” w Nowym Targu. Pełny opis tego wydarzenia, jak i innych prezentowanych w sprawozdaniu znajduje się na stronie internetowej Izby.

W dniu 25 czerwca 2021 r.  zorganizowaliśmy zawody tenisowe Prudnik Open 2021, jako otwarte mistrzostwa tenisowe lekarzy weterynarii ziemi śląskiej. Zwycięzcą został Wojciech Dorobiała z Oleśnicy, na drugim miejscu podium znalazł się Tomasz Wisła – organizator zawodów, a na trzecim Jarosław Garbowski również z Oleśnicy.

Wszystkie wydarzenia opisane powyżej, są dokładnie zrelacjonowane w naszym Biuletynie Weterynaryjnym i na Facebooku. Nie uwzględniłem w sprawozdaniu spotkań,           w których oficjalnie brałem udział jako prezes Izby, reprezentując lekarzy weterynarii, nie uwzględniłem czynności, które podejmowaliśmy interwencyjnie i rozjemczo oraz wiele innych naturalnie związanych z wykonywaniem funkcji Prezesa Izby.

Biuletyn Weterynaryjny Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wersji elektronicznej na stronie www.izbawet.opole.pl zaprezentował 98 artykuły z życia i historii Naszej Izby. Również w tym elemencie nastąpiło covidowe zwolnienie, mamy nadzieję, że w końcu ruszymy pełna parą. W biuletynie umieszczamy artykuły o różnorodnej tematyce obejmującej m.in. historię weterynarii opolskiej, wykaz organów Izby od początku jej założenia, opisy imprez sportowych, szkoleń, jako uzupełnienie informacji samorządowych przekazywanych przez Życie Weterynaryjne.  Formuła biuletynu umieszczanego na stronie internetowej jest korzystna finansowo –  nie ponosimy kosztów druku, jest też zgodna z duchem czasu, można go czytać też na smartfonach, możemy prezentować na bieżąco artykuły, uzupełniając je zdjęciami.

Nasza strona internetowa jest popularna i aktualizowana na bieżąco – prawie codziennie. W ciągu 8 lat funkcjonowania mieliśmy blisko 750 tys. odwiedzin. Na stronie zamieściliśmy ponad 1200 postów i informacji, w samej zakładce Aktualności umieszczono 330 wiadomości. Aktualizujemy zmiany w rejestrze lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów i rejestrze zakładów leczniczych dla zwierząt.

Powiększa się stale zbiór eksponatów w tworzonym Muzeum Weterynarii w Prudniku. Zachęcam gorąco do przekazywania dokumentów, rękopisów, pieczątek, narzędzi używanych przez lekarzy weterynarii. Już teraz trafiają do nas unikatowe zbiory, jak tablice pokazujące ciała obce w przedżołądkach bydła autorstwa Władysława Tomaszewskiego, rękopis Stanisława Soboty opisujący jego nadzór nad warszawskimi rzeźniami w okresie II wojny światowej, czy narzędzia chirurgiczne, które trafiły od kolegów z Niemiec. Prowadziliśmy rozmowy z Dyrekcją Muzeum Ziemi Prudnickiej, by otworzyć tam stałą wystawę poświęconą Weterynarii, a nasze zbiory wypożyczyć – by stworzyć miejsce promowania naszego zawodu, etosu i historii. Izba aktywnie uczestniczy w pracach Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego województwa opolskiego. W czasie COVID-19 podjęliśmy próbę rozmów z Wojewoda Opolskim, dotyczącą szczepień lekarzy weterynarii przeciw SARSCov-2, dwumiesięczne działania zakończyły się częściowym sukcesem, część naszych kolegów zaszczepiła się w czasie szczepień grupy I.

Dużym wyzwaniem była organizacja Wyborów rejonowych w systemie korespondencyjnym. Udało się zebrać kworum we wszystkich rejonach, co potwierdza odpowiedzialność członków naszej Izby i ich samorządową wrażliwość. Jak okazuje się jesteśmy wyjątkową pod tym względem Izbą w Polsce.

Przekazaliśmy apel z prośbą o przekazywanie informacji o trudnej sytuacji naszych członków w związku z COVID-19

Działalność w Radzie Krajowej z racji COVID-19 była praktycznie zawieszona. Dużym echem – szczególnie w Życiu Weterynaryjnym przetoczyła się sprawa Komisji Specjalizacyjnej. W tej kampanii padło wiele kłamstw, bądź półprawd, głównym zarzutem było zgłoszenie wniosku do Ministra Rolnictwa o zaskarżenie uchwały podjętej przez Radę Krajową.

Zawsze podczas posiedzeń naszej Rady, jednym z pierwszych punktów porządku obrad jest Kalendarium, w którym przekazuję wszystkie fakty związane z działalnością prezesa, również dotyczące Rady Krajowej. Podczas posiedzenia wszyscy członkowie naszej Rady wyrazili oburzenie sposobem prowadzenia głosowania. Wystosowano protest do Rady Krajowej i przegłosowano on-line wniosek do Ministra Rolnictwa. Najistotniejszym było pominięcie tajności głosowania i zasady równości wszystkich członków Rady Krajowej. Co więcej:

  1. nie pamiętam takiego głosowania, by w jego trakcie, tak masowo napływały do Rady Krajowej protesty wskazujące na uchybienia, głosy sprzeciwu, czy przerwania głosowania;
  2. w trakcie głosowania część członków Rady odmówiła oddania głosu lub oddała głosy nieważne;
  3. faktycznie w trakcie głosowania – przez 5 dni głosowanie było tajne, gdyż głosujący nie mieli dostępu do spływających drogą elektroniczną kart do głosowania – oprócz dwóch osób Prezesa oraz Sekretarza, dopiero po oddaniu głosów głosowanie stało się jawne;
  4. przed faktycznym ustaleniem, czy głosowanie ma być tajne, czy jawne, umieszczono na jednej karcie do głosowania rozstrzygnięcie nad głosowaniem elektronicznym (sic. głosowanie elektroniczne jest prowadzone przez specjalne urządzenia), i na tej samej karcie wymuszono głosowanie na kandydatów do Komisji, na pytanie co się stanie, gdy głosujący nie zgodzi się na głosowanie elektroniczne i tym samym nie udzieli głosów na kandydatów, Prezes Rady Krajowej odpowiedział „to najwyżej głos przepadnie”;
  • w procedurę wyłaniania kandydatów istotnie i formalnie (bez legitymacji ku temu) zaangażowało się Prezydium, toteż zastanawiające jest, że aż 6 członków Prezydium dostało się do Komisji Specjalizacyjnej (na 9 osób reprezentujących Radę Krajową w powoływanej Komisji Specjalizacyjnej).

Minister miał wątpliwości w tej sprawie i wysłał prośbę o dodatkowe wyjaśnienia. Prezes w imieniu Rady Krajowej wskazał, że nie ma opisanych zasad tworzenia Komisji Specjalizacyjnej, co skłoniło Ministra do prac nad zmianą rozporządzenia dotyczącego Komisji. Tu warto zaznaczyć, że jedynym dokumentem ustalającym wybory do organów i w organach jest uchwała Rady Krajowej, w której określono zasady tajności, również w wyborach na „inne stanowiska”. Jeżeli przyjąć nawet, że ta uchwała nie odnosi się do takiego przypadku, to należało zasady dokładnie ustalić, i przyjąć poprzez uchwałę - oczywiście Rada Krajowa nie Prezydium, szczególnie, że jak nam później przekazał Prezes projekt takiego rozporządzenia był już przygotowywany 4 lata wcześniej. Straciliśmy tym samym, jako Rada Krajowa realny wpływ na kształt Komisji Specjalizacyjnej.

Pro memoria

Pamięć o zmarłych lekarzach weterynarii jest naszym obowiązkiem, bo właśnie Oni tworzyli historię zawodu, jego etos i w konsekwencji osiągnięcia współczesne są Ich udziałem. Dlatego przed Świętem Zmarłych Rada OIL-W kontynuuje inicjatywę, aby członkowie naszej Korporacji w czasie odwiedzin nekropolii w dniu Wszystkich Świętych złożyli na znak pamięci chorągiewki okolicznościowe na znanych sobie mogiłach zmarłych Koleżanek i Kolegów lekarzy weterynarii. Na stronie Izby umieszczamy obszerne wspomnienia o Naszych Kolegach, których już nie ma między nami. Mamy obowiązek o Nich pamiętać, skąd pochodzili, gdzie pracowali, jak potoczyły się Ich losy. Ta pamięć jest dla nas bardzo ważna, umacnia nasz zawód, daje poczucie dumy.

W ostatnim roku odeszli na wieczny dyżur:

Kol. Wiesław Dzik

Kol. Leszek Siembieda

Kol. Andrzej Rudy

Kol. Leon Klinik

Kol. Janusz Ziętek

Kol. Krzysztof Bocianek

Kol. Bronisław Rak

Zakłady Lecznicze dla Zwierząt

Rejestr Zakładów Leczniczych dla Zwierząt zawiera 193 działających gabinetów i przychodni weterynaryjnych (zgodnie z aktualną interpretacją prawną nie ma pojęcia zakładów posiadających status zawieszony-wszystkie takie zakłady wykreśliliśmy z naszego rejestru), czyli spadek o 3 ZLZ w porównaniu do ubiegłorocznych danych. W okresie sprawozdawczym członkowie Rady OILW przeprowadzili dwie kontrole zakładów leczniczych dla zwierząt – były to kontrole interwencyjne. W okresie sprawozdawczym skreślono z rejestru 7 zakładów leczniczych dla zwierząt, zmieniono wpis 15 i zarejestrowano 3 nowych ZLZ. Rysuje się trwały trend spadku ilości ZLZ w naszej Izbie. Poprawy wymaga terminowość w kwestii wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek – rejestracja paszportu w systemie Wetsystems jest obowiązkiem i należy tę czynność wykonać w ciągu 3 dni od daty wydania paszportu, choć w omawianym zakresie widać już postępy. Trwająca blisko pół roku epidemia, i związane z nią zakazy, wyłączyła zaplanowane kontrole, jednakże po okresie zagrożenia będą rozpoczęte.

Warto przypomnieć, że praktyki weterynaryjne podlegają opłacie 32 zł za dzień, jest to stawka określona uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i obowiązuje bez żadnych wyjątków.

Biuro Izby

Światowa sytuacja COVID-19 jest lepsza niż w tamtym roku, blisko 60 % obywateli zaszczepiło się przeciw SARSCov-2, jednak dalej obowiązują rygory sanitarne. Nadal najważniejszą sprawą jest zachowanie ciągłości pracy Biura oraz zakładów leczniczych dla zwierząt, czy inspektoratów weterynarii. Toteż zarządzeniem z 13 marca 2020 r. umożliwiłem pracownikom Biura pracę zdalną, wyznaczając dla członków Izby jeden dzień w tygodniu lub po umówieniu dowolną porę na osobiste złożenie sprawy w Biurze. W czasie tych niedogodności nie otrzymałem sygnałów o problemach z kontaktem. W celu usprawnienia przekazywania dokumentów otworzyliśmy skrzynkę podawczą ePUAP: OILW/Skrytka ESP. Mimo utrudnień, praca Biura jest oceniana pozytywnie, wszelkie wnioski i propozycje ulepszeń pracy Biura skrupulatnie rozpatrujemy. Kierownikiem biura jest Pani Dorota Miśkowiak pracująca na ½ etatu, na umowę zlecenie jest zatrudniona Pani Regina Mehlich. Sytuacja finansowa Izby jest bardzo dobra, na kontach bankowych mamy zebranych do dnia 15 września 2021 r. 323.477,75 zł, stan na 31 lipca 2020 r. wynosił 238.297,57 zł, stan na 31 marca 2019 r. wynosił 177.665,30 zł, a 31 marca 2018 r. mieliśmy 131.935,32 zł, więc wzrost zapasów finansowych jest ogromny. Szczególnie wysoki przyrost w 2021 r. wynika z odwołania spotkań, pieniądze zostaną do wykorzystania w kolejnych latach. Obecnie do prac biura należy bieżące prowadzenie dokumentacji, korespondencja z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną, prowadzenie rejestrów oraz wiele innych działań, jak przekazywanie listów gratulacyjnych, organizacja uczestnictwa w zjazdach innych izb lekarsko-weterynaryjnych, obsługa Wetsystems. Biuro Rzecznika i Sądu obsługuje Kol. Maria Ostrowska. Obsługę prawną wykonuje Pani mecenas Jolanta Konofalska.

Dziękuję serdecznie wymienionym Paniom za zaangażowanie w pracy, fachowość, ciepłe słowo i pomoc w działaniach Izby.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom za szczere poparcie naszych działań, aktywne uczestnictwo w wyborach rejonowych, organizowanych spotkaniach, inwencję i pomysły oraz za godne reprezentowanie zawodu lekarza weterynarii.

Dziękuję członkom Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za wsparcie                                  i zaangażowanie w pracach Izby oraz aktywność podczas telekonferencji.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej, proszę Szanownych Delegatów o udzielenie absolutorium Radzie,  proszę również o absolutorium dla pozostałych organów Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Sprawozdanie dotyczy jedynie prac w czwartym roku VII kadencji OIL-W, ale dziękuję wymienionym powyżej za pomoc w całej czteroletniej kadencji, osiągnęliśmy bardzo wiele, jest to powód do dumy i satysfakcji. Choć zazwyczaj w sprawozdaniach prezesa należy się odnosić do prac Izby, chciałbym gorąco podziękować mojej żonie Agacie, bez której wsparcia moja aktywna działalność prezesa VI i VII kadencji, w ogóle nie byłaby możliwa.

z koleżeńskim pozdrowieniem

Marek Wisła

prezes OILW

Licznik

Odsłon artykułów:
1479081
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com