Rudolf Treffon,

urodził się 8 listopada 1935 roku w Reptach Śląskich w powiecie tarnogórskim. Po ukończeniu w 1954 roku liceum im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach rozpoczął studia na wydziale weterynarii w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 1960 roku.

                  Po studiach odbył staż wstępny w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Oleśnie, podczas którego przez 6 miesięcy sprawował funkcję kierownika ekipy zwalczającej gruźlicę bydła na terenie województwa białostockiego w powiecie augustowski. Po ukończeniu stażu w okresie od 1 VIII 1961 do 31 X 1961 roku pracował w PZLZ Strzeleczki z siedzibą w Kujawach. W okresie od 1 XI 1961 do 28 III 1964 roku sprawował funkcję kierownika PZLZ w Gościęcinie. Resztę swojej kariery zawodowej od 1 III 1964 roku związał z Pawłowiczkami, gdzie do 1 XII 1990 roku był kierownikiem PZLZ. W tym samym roku, tak jak większość pracujących w terenie lekarzy weterynarii, rozpoczął działalność prywatną. Przez cały czas pracował z technikiem weterynarii Franciszkiem Sławskim. 

                Za sprawą Kol. Rudolfa Treffon w latach 1966 - 1968 nastąpiła przebudowa PZLZ w Pawłowiczkach, wybudowano nowy budynek z częścią służbową ( biuro, apteka, sala operacyjna ) a ruiny po byłej fabryce maszyn adoptowano na stajnie i boksy.

Działania, doświadczenie zawodowe i akcje, w których uczestniczył Kolega Rudolf Treffon:

1) dobrowolne badanie bydła na gruźlicę w gospodarstwach indywidualnych w 1963 roku;

2) zwalczanie ognisk pryszczycy we wsi Ucieszków w 1963 roku(3 zgrody);

3) zwalczenie gruźlicy i brucelozy w PGR-ach od 1963roku, gdzie zakażenie wynosiło 100%;

4) od 1966 roku ogólne zwalczanie gruźlicy w gospodarstwach indywidualnych, gdzie

     zakażenie wynosiło od 40%-80%;

5) zwalczanie bodajże ostatniej w Polsce epizootii pryszczycy w 1969 roku -14 zagród;

6) zwalczanie ostrej formy brucelozy w PGR Grudynia Wielka;

7) przeprowadzono kilka zabiegów chirurgicznych przy leczeniu morzysk – opublikowano dwie prace naukowe w Medycynie Weterynaryjnej;

8) przeprowadzanie licznych rumenotomii.

Należy również wspomnieć prace na rzecz społeczności lokalnej:

- radny przez 4 kadencje w Radzie Gminy Pawłowiczki, jako osoba bezpartyjna,

- przewodniczący Rady w Gminie Pawłowiczki w latach 1982-1990.

Za zasługi na rzecz społeczności Kolega Rudolf Trefon otrzymał: krzyż brązowy, krzyż kawalerski, liczne nagrody resortowe oraz medal zasłużony na rzecz województwa opolskiego a w 2014r. Medal Św. Rocha z Montpellier.

Zmarł 18 listopada 2014r., pochowany został obok swojej żony, na cmentarzu przy kościele parafialnym w Pawłowiczkach.

 

Licznik

Odsłon artykułów:
1458674
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com