Aktualności

Kolejne problemy z praktykami dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych_10.01.2018

Apel do kierowników Zakładów Leczniczych dla Zwierząt

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 27/2014/VI z 15 lipca 2016 r., która ustala wysokość odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej - za jeden dzień praktyki należy pobrać opłatę w wysokości 32 zł brutto.

Kolejny raz dowiadujemy się, że szkoły ponadgimnazjalne kierują swoich uczniów na praktyki weterynaryjne nie dokonując rzeczonej opłaty. Jednocześnie w piśmie Prezesa Jacka Łukaszewicza dotyczącego omawianego zagadnienia KILW/0281/03/16 z dnia 12 maja 2016 r., wyjaśniono, że w zakładach leczniczych dla zwierząt nie można stosować zasad wolontariatu – czyli nieodpłatnej pomocy w trakcie leczenia zwierząt. To też przyjmowanie studentów i uczniów na praktyki weterynaryjnej bez opłaty za szkolenie praktyczne, jest jaskrawym łamaniem prawa, tak przez kierującego, jak przyjmującego na szkolenie praktyczne. Zakazane jest również potwierdzanie odbycia praktyki, bez faktycznego szkolenia. Wielokrotnie o tym pisaliśmy, temat był również wyjaśniany w Życiu Weterynaryjnym.

Tym samym apeluję o poważne potraktowanie sprawy i postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem – nie można przyjmować na przeszkolenie uczniów i studentów bez wypełnienia formalności, w tym pobrania faktycznej opłaty za przeszkolenie,

z koleżeńskim pozdrowieniem

Marek Wisła

Prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Licznik

Odsłon artykułów:
387932
Joomla Templates - by Joomlage.com