Aktualności

Ogłoszenie PLW w Prudniku_23.08.2018

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1077 ze zm.)

ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

Rodzaj czynności:

- pobieranie prób w ramach monitoringu choroby Aujeszky`ego na terenie powiatu prudnickiego.

Wymagania konieczne:

1.      Wykształcenie wyższe weterynaryjne,

2.      Posiadanie prawa jazdy kategorii B,

3.      Zdolności organizacyjne, komunikatywność, obowiązkowość,

4.      Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

5.      Znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

Wymagane dokumenty:

1.      Aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

2.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

3.      Podanie.

4.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz późniejszego wyznaczenia do czynności weterynaryjnych w ramach umowy – zlecenia.

5.      Aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę) o otrzymywaniu wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne i Fundusz Pracy, które z dniem 01 stycznia 2018 r. wynosi 2100,00 zł.

6.      Prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne, będące załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w/w dokumentów do dnia 14 września 2018 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Prudniku, ul. Nyska 28, 48-200 Prudnik. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się komisyjnie.

Licznik

Odsłon artykułów:
525327
Joomla Templates - by Joomlage.com