Czy masz już właściwe stawki VAT w swoim zakładzie leczniczym dla zwierząt?

Przypominamy, że wg nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000816

- obowiązują nowe oznaczenia literowe przypisane do poszczególnych stawek VAT. Podatnik ma obowiązek przypisania oznaczeń literowych od "A" do "G" do właściwych stawek podatku VAT:
•literze "A" - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22%
albo 23%,
•literze "B" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo
8%,
•literze "C" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
•literze "D" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
•literze "E" - jest przypisane zwolnienie od podatku,
•literze "F" i "G" – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0%
(zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art.
119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Podatnicy mają czas do 31.07.2019 r. na ewentualne przeprogramowanie używanych kas w taki sposób, aby odpowiadały one wskazanym wyżej warunkom określonym w rozporządzeniu. Ważne: nie liczy się tylko wartość stawek, ale ważna jest również ich kolejność.

Przypominamy również, że jednym z najistotniejszych obowiązków podatników użytkujących kasy rejestrujące jest obowiązek zapoznania osób prowadzących ewidencję z informacją o zasadach jej prowadzenia i wystawiania paragonu fiskalnego oraz o skutkach ich nieprzestrzegania.
Osoba prowadząca ewidencję - przed rozpoczęciem jej prowadzenia - składa oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Podpisane oświadczenia należy posiadać w swojej firmie - w razie kontroli
Czas na podpisanie upłynął w dn. 31.05.2019 r. 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. Biuro naszej Izby z przyczyn organizacyjnych będzie nieczynne,

w pilnych sprawach pozostaje do dyspozycji, jak zawsze w takich sytuacjach tel. alarmowy Prezesa 663 488 149,

za niedogodności przepraszamy.

(red.)

 

Popieramy działania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, które są związane z katastrofalną sytuacją kadrowo-finansową w IW.

Protest Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej – komunikat nr 16

Drodzy pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, wszyscy związani z nadzorem weterynaryjnym oraz sympatycy!

Nadal nie mamy żadnych konkretów co do wzrostu wynagrodzeń oraz w sprawie spełnienia pozostałych postulatów OZZPIW. Na każdym spotkaniu słyszymy, że to kwestia dni lub tygodni, a przecież zobowiązania ze strony MRiRW padły już 9 stycznia 2019 r. Główny Lekarz Weterynarii nie potrafił nam również udzielić odpowiedzi na pytanie, kiedy zostanie uruchomione obiecane 40 milionów na wzrost wynagrodzeń, co miało mieć miejsce w I kwartale.

Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński w związku z tocząca się walką z afrykańskim pomorem świń zwrócił się z apelem „o uwrażliwienie lekarzy weterynarii (…) na kwestie dotyczące ASF oraz daleko posuniętą rozwagę przy podejmowaniu działań w przypadku podejrzenia wystąpienia tej choroby”. Wiceminister Giżyński zwrócił się również do lekarzy prowadzących swoją praktykę na obszarach występowania ASF, którzy na co dzień opiekują się stadami, aby „wspierali swoją wiedzą i doświadczeniem hodowców, uświadamiając im konieczność właściwego  zabezieczenia gospodarstw”. Pełna treśc pisma w linku poniżej.    

pismo Sz. Giżyńskiego

            

            Do biura Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęła informacja o kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzanych w zakładach leczniczych dla zwierząt. Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu stwierdzają niezgodności w zakresie gromadzenia odpadów weterynaryjnych.

 

 

Szanowni Państwo,

nasza koleżanka, lekarz weterynarii Aleksandra Mądry, członek Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w dniu 15.03.2019 r. jadąc na studia specjalizacyjne uległa ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu, pozostaje w śpiączce. Aleksandra wymaga kosztownego specjalistycznego leczenia, opieki i rehabilitacji, której koszty wykraczają poza możliwości finansowe rodziny. W tej walce bardzo potrzebujemy Waszej pomocy!

 Zwracamy się do członków naszego samorządu oraz wszystkich ludzi dobrej woli o dokonywanie wpłat celowych na konto FUNDACJI NA RZECZ POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM

 67 1240 2018 1111 0010 2849 8525

 z dopiskiem „ dla Aleksandry Mądry”

 

Licznik

Odsłon artykułów:
647125
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com