Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zapraszają na:

V Międzynarodowy Górski Ultramaraton Weterynaryjny

zawody rozgrywane 10 sierpnia 2019 r. jako Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w dwóch kategoriach biegu i marszu na trasie około 55 - 64 km, w terenie górskim z limitem czasowym 15 godz. przewyższenia ok. 2700-3500 m, zejścia ok. 1500 m.

Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii
ul. Januszowicka 48
53-135 Wrocław
tel. (71) 367-70-16 (wewn. 115)
Wrocław, dnia 29 stycznia 2019 r.
Nr R.S.K. 8/2019

 


Szanowni Państwo,


W porozumieniu z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność" kieruję zaproszenie dla członków Izb Lekarsko-Weterynaryjnych do wspólnego udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych

przez Krajowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „ Solidarność" pod Urzędami Wojewódzkimi.


Protesty pod wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi w kraju, które odbędą się w czwartek, 4 kwietnia, o godz. 15.00 są kolejnym działaniem Solidarności wobec załamania się rozmów z rządem w sprawie podwyżek w całej budżetówce.

 

Zgodnie z regulaminem wyboru do organów izb lekarsko-weterynaryjnych, będącym załącznikiem do uchwały KRL-W Nr 100/2016/VI z 14 grudnia 2016 r.

 

 

zapraszamy Koleżanki i Kolegów Delegatów na

 

II Zjazd Sprawozdawczy VII Kadencji

Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwołuje Zjazd w dniu

13 kwietnia 2019  r. (sobota) o godz. 1000

w sali konferencyjnej Restauracji AQUARELE w Opolu, ul. Wrocławska 109.

 

Zjazd Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jest najwyższym organem naszego samorządu. Decyzje podejmowane podczas zjazdu wpływają na życie naszego środowiska, a ustalenia będą kształtować opolską weterynarię przez najbliższy rok, to też proszę Szanowne Koleżanki i Kolegów o niezawodne uczestnictwo i aktywność w Zjeździe. Wszystkie materiały zjazdowe będą umieszczone na stronie www.izbawet.opole.pl,

                                                                        

                                                                                  z  koleżeńskim pozdrowieniem

                                                            Marek Wisła

prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Materiały zjazdowe:

 

1. Regulamin Zjazdu Sprawozdawczego OIL-W;

 

2. Program Zjazdu Sprawozdawczego OIL-W;

 

3. Sprawozdanie Prezesa OIL-W;

 

4. Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL-W;

 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego OIL-W;

 

6. Sprawozdanie Skarbnika OIL-W;

 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIL-W;

 

8. Uchwały i Apele Zjazdu Sprawozdawczego OIL-W - projekty;

 

9. Lista Delegatów na Zjazd.

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z potrzebą zwiększenia przepływu informacji oraz promocji działań podejmowanych przez samorząd lekarsko-weterynaryjny, na portalu społecznościowym Facebook został uruchomiony Fanpage Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Pod adresem https://www.facebook.com/izbalekwet/ będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące podejmowanych przez nas inicjatyw. Zwracam się z prośbą o możliwie szerokie rozpowszechnienie powyższego adresu, osobiste podlajkowanie i obserwowanie Fanpage’a, a także udostępnianie zamieszczanych tam informacji.

 

Z poważaniem

Witold Katner

Rzecznik Prasowy

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Poniżej przedstawiamy korespondencję w sprawie prowadzenia dyżurów nocnych i w dni świąteczne przez zakłady lecznicze dla zwierząt na obszarze Opola: 

Pismo Prezydenta Miasta Opola;

Stanowisko Prezesa i Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Nasze stanowisko szeroko omawia sytuację leczenia zwierząt w godzinach nocnych i w dni świąteczne.

Jednocześnie przypominamy kierownikom ZLZ o konieczności aktualizacji danych dotyczących funkcjonownia zakładu leczniczego dla zwierząt - przekazując wniosek o zmianę wpisu zakładu do ewidencji ZLZ (dokument jest zamieszczony w zakładce ZLZ).

(red.)

Informujemy, że w dniu 22 i 25 lutego 2019 r. Biuro OIL-W będzie otwarte do godziny 15:00,

jednocześnie przekazujemy informację o najbliższym posiedzeniu Rady OIL-W, które odbędzie się w czwartek 28 lutego 2019 r. - interpelacje i wnioski można składać do 26 lutego 2019 r.

(red.)

W nawiązaniu do licznych publicznych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi samorząd lekarzy weterynarii czuje się w obowiązku sprostować nieprawdziwe informacje, które zostały przekazane opinii publicznej.  

OŚWIADCZENIE

Warszawa, dnia 12 lutego 2019 r.

                                                         

Licznik

Odsłon artykułów:
591503
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com