Informujemy, że przesłano do KIL-W i izb okręgowych dementi - jako materiał zjazdowy, dotyczące rażących naruszeń zasad głosowania na kandydatów do Komisji Specjalizacyjnej.

Dementi 

Ten i pozostałe materiały przekazywane z Naszej Izby przez Delegatów na Zjazd Krajowy będziemy umieszczać w zakładce Dokumenty.