Komunikat w sprawie odpadów w ZLZ

   Przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach zakładów leczniczych dla zwierząt, a dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania sprawozdań w związku z wytwarzaniem w zakładach odpadów.

Za 2014r. należy sporządzić sprawozdania:

1. zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w terminie do 15 marca 2015r.;

2. sprawozdanie zawierające dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2014r. - w terminie do 31 marca 2015r.

3. raport do Krajowej Bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - do końca lutego 2015r. (drogą elektroniczną)

Jednocześnie przypominamy, że nie nalicza się i nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2014r., a nalicza się opłaty i je wnosi w przypadku przekroczenia kwoty 800 zł za cały 2014r.

wpis: mw.13.01.2015

W zakładce Paszporty umieszczono obowiązujące uchwały dotyczące Dobrej Praktyki wydawania paszportów oraz postępowania z paszportami niewykorzystanymi. Film instruktażowy przedstawiamy poniżej:

INSTRUKTAŻ

wpis: mw.24.2014

Informujemy, że w powiatowych inspektoratach weterynarii można odebrać kalendarz weterynaryjny na 2015r. Kalendarz przedstawia dynamiczną scenkę z mewami - trzymamy się tradycyjnie ptasiej tematyki (ostatnio była sikora bogatka). Twórcą zdjęcia jest nasz Kolega, artysta fotografik Andrzej Kos z Brzegu, któremu dziękujemy za nieodpłatne udostępnienie zdjęcia. Kalendarz powstał dzięki hojnym sponsorom, firmom: VETAGROVETOS FARMA oraz FARMWET.

wpis: mw.4.12.2014

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zapraszają Koleżanki i Kolegów na wieczór wigilijny, który odbędzie się 11 grudnia 2014r. (czwartek) w siedzibie naszej Izby, przy ul. Wojciecha Drzymały 29/1 w Opolu. Planowane rozpoczęcie kolędowania godz. 15:00.

wpis: mw.1.12.2014

Prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przekazał do WLW i PLW list protestacyjny. Członkowie naszej Izby akceptujący tezy stawiane w rzeczonym liście protestacyjnym, są proszeni o jego podpisanie.

W oparciu o art. 10, ust. 2, pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (tj. Dz. U. 2014, poz. 1509) samorząd lekarzy weterynarii wykonuje swoje zadania poprzez występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb lekarsko-weterynaryjnych. Zła sytuacja materialna pracowników IW - w porównaniu do innych grup zawodowych, działających w równie ważnych dla Państwa dziedzinach, zmusza nas do podjęcia zgodnych z prawem działań a list protestacyjny jest jednym z nich. Po podpisaniu, list protestacyjny będzie przesłany do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podpisane listy proszę dostarczyć do siedziby Izby, w terminie do 4 grudnia 2014r. 

wpis: mw.27.11.2014

Informujemy, że OILW otrzymała pismo Głównego Lekarza Weterynarii z zaproszeniem na organizowane w dniu 11 grudnia 2014 szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia ogniska ASF. Szkolenie skierowane jest do lekarzy wolnej praktyki, wyznaczonych przez Inspekcję Weterynaryjną do wykonywania czynności w szczególności w sektorze trzody chlewnej. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 1/12/2014 na adres mailowy podany w piśmie od GLW. Szkolenie jest bezpłatne.

Pełny opis w zakładce OGŁOSZENIA

wpis: mw.21.11.2014

 


 

Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaprasza na drugą część szkolenia: Herpetopatologia - etiologia, diagnostyka i terapia chorób żółwi, w dniu 29.11.2014 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Naszej Izby, ul. Wojciecha Drzymały 29 /1, 45-342 OPOLE. Szkolenie będzie dotyczyć terapii chorób żółwi lądowych (jako dokończenie ostatniego szkolenia) oraz diagnostyki i terapii chorób żółwi wodnych.

Zajęcia poprowadzi dr n. wet. Jarosław Zajączkowski

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o telefoniczne zgłoszenie do biura Izby. Termin zgłoszenia do godz. 14:00 dnia 27.11.2014 r. – przewidujemy szkolenie dla max. 20 osób, decyduje kolejność zgłoszenia. Koszt udziału w szkoleniu – przy znacznym wsparciu finansowym Izby, wynosi 20zł (catering).

wpis: mw.19.11.2014

Licznik

Odsłon artykułów:
970940
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com