W zakładce Dokumenty prezentujemy stanowisko Nr  1/2014/VI z dnia 30 stycznia 2014r. dotyczące sytuacji finansowej IW

Marek Wisła

wpis: mw.03.03.2014

W dniu dzisiejszym spotkałem się z Dyrektorem Naczelnym Urzędu Kontroli Skarbowej Panem Robertem Wojewódką oraz Wicedyrektorem Panem Stanisławem Szczyrkiem. Rozmowy toczyły się w siedzibie UKS w Opolu, uczestniczyła w nich również Pani Ewa Roczniak. Pan Dyrektor uznał nasze stanowisko dotyczące paragonów fiskalnych za słuszne. To też, usługa weterynaryjna, jako jednoznacznie wskazująca na rodzaj usługi - może być w takim brzmieniu wymieniona na paragonie fiskalnym.

Ostatecznie:

  1. na paragonie wpisujemy - "usługa weterynaryjna";
  2. fakultatywnie możemy rozszerzyć określenie tej usługi, jak "szczepienie psów", "mały zabieg leczniczy" itp., jednak jest to czynność dobrowolna, oparta m.in. o chęć uzyskania danych statystycznych;
  3. na obszarze województwa opolskiego, tak przez Urząd Kontroli Skarbowej, jak i Izbę Skarbową, wydawanie paragonów fiskalnych z zapisem "usługa weterynaryjna" odnoszącym się do wszystkich czynności weterynaryjnych, będzie uznawane jako prawidłowe.

Marek Wisła

wpis: mw.03.03.2014

Informuję, że w dniu dzisiejszym, w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu, spotkałem się z Dyrektorem Generalnym UKS Panem Robertem Wojewódką, w rozmowach uczestniczyła również Pani Ewa Roczniak. Spotkanie miało charakter interwencyjny, związany z informacjami o nakładaniu mandatów karnych na lekarzy weterynarii - za nieprawidłowo wydrukowany paragon fiskalny, który wg kontrolujących inspektorów nie zawierał jednoznacznej nazwy wykonanej usługi.

W trakcie rozmowy Pan Dyrektor wysłuchał naszych argumentów, popartych cytowanym już wcześniej pismem Podsekretarza Stanu Macieja Grabowskiego, które przedstawiły "usługę weterynaryjną"  jako jednoznacznie wskazującą na jej charakter, wynikającą z działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, nieposiadającego w swoim asortymencie innych usług. Obawy przed rozbiciem "usługi weterynaryjnej" na te o węższym zakresie, np: leczenie małych zwierząt, leczenie dużych zwierząt, lecznictwo egzotycznych, diagnostyka kotów, usługi weterynaryjne dentystyczne itp. rodzi zagrożenie, że podczas kolejnych kontroli inspektor UKS zawsze będzie mógł zarzucić, że usługa zapisana na paragonie nie jest dostatecznie jednoznaczna, co może być podstawą do nałożenia mandatu karnego.

Dyrektor przyjął te wyjaśnienia i obiecał, że po uzgodnieniu stanowiska z Dyrektorem Izby Skarbowej, w poniedziałek 3 marca 2014r. podczas kolejnego spotkania zapadnie ostateczne ustalenie.

Marek Wisła

wpis: mw.24.02.2014

W związku kontrolami inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej oraz nakładanymi w trakcie tej kontroli mandatami karnymi wymierzającymi karę grzywny za popełnienie wykroczenia skarbowego, umieszczamy w zakładce Dokumenty przykładowy wzór wniosku o uchylenie mandatu karnego. Wniosek - aby został rozpatrzony, należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania do Sądu Rejonowego.  Te niespodziewane kontrole - mimo pisma z Min. Fin. PT7/033/1/589/13/RD94492 z 12 września 2013r. wyjaśniającego sprawę zarzucają prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt:

  1. nieprawidłowe określenie usługi weterynaryjnej na paragonie fiskalny:
  2. niewyszczególnienie leków weterynaryjnych na paragonie fiskalnym.

W najbliższym możliwym czasie - 24 lutego 2014r. będziemy prowadzić rozmowy z Dyrektorem Generalnym Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu, zmierzające do jednoznacznej interpretacji zmian wynikających z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących.

O ustaleniach niezwłocznie powiadomimy członków naszej Izby.

wpis: mw.20.02.2014

 

 

Informujemy, że Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz w imieniu Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przekazał pismo wzywające prezesów rad okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych do zdyscyplinowania lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących, zwłaszcza w zakresie art. 18 załącznika do uchwały 119A/2013/V:

"Obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest sporządzenie kwestionariusza zwrotnego i w terminie 7 dni od chwili wydania paszportu, jego przekazanie do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, za pośrednictwem której otrzymuje druki paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów."

Prośba o zdyscyplinowanie lekarzy weterynarii wystawiających paszporty dla zwierząt towarzyszących jest związana z licznymi skargami dotyczącymi brakiem możliwości zweryfikowania na stronie internetowej KIL-W czynności wystawienia paszportu. Mając powyższe na względzie, prosimy o przestrzeganie ww. zapisu, jak i pozostałych związanych z wystawianiem paszportu.


wpis: m.w.19.02.2014

UWAGA!

ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA - UWZGLĘDNIAJĄC DUŻE ZAINTERESOWANIE, ZMIENILIŚMY MIEJSCE SZKOLENIA na: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170

Proszę zgłaszać chęć uczestnictwa w szkoleniu Pani Ewie Roczniak - tel. 77 457 48 13, 77 551 33 15, 601 94 54 18


Informujemy, że 15 marca 2014r. odbędzie się - w ramach kształcenia ustawicznego, szkolenie lekarzy weterynarii o tematyce  Choroby cieląt.

Tematyka szkolenia obejmuje choroby układu pokarmowego  oraz stosowanie preparatów leczniczych weterynaryjnych u bydła - jest to pierwsza część szkolenia, drugie praktyczne odbędzie się jesienią. 

Szkolenie "Biegunki cieląt" poprowadzi dr Michał Bednarski z UP we Wrocławiu, prezentację „Preparaty Vet-Agro w zwalczaniu wybranych chorób bydła" poprowadzą dr Krzysztof Janeczko z UP we Wrocławiu oraz  lek. wet. Filip Czurczak przedstawiciel sponsora szkolenia firmy Vet-Agro.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i przyznaniu punktów edukacyjnych, zapisy przyjmujemy do 13 marca - nie mamy ograniczeń lokalowych (listę uczestników prowadzi Pani Ewa Roczniak ).

Planowane rozpoczęcie: 15.03.2014r. (sobota) - godz. 10:00

Miejsce: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, SALA PRZY PORTIERNI, UL. WROCŁAWSKA 170, Opole

Szkolenie jest bezpłatne dla członków naszej Izby.

Serdecznie zapraszamy!

wpis: mw.4.02.2014

Informujemy, że kalendarze weterynaryjne naszej Izby są do odbioru u powiatowych lekarzy weterynarii - dla każdego zakładu leczniczego oraz inspektoratu weterynarii.

Duży, jednodzielny kalendarz przedstawia opolską sikorkę bogatkę, atrybut bogactwa i pomyślności - o czym świadczą obfite kształty tego ptaka i optymizm wypisany na dziobie, logo sponsorów Firmy Vet-Agro, Bioveta i MSD, w dolnej części leki weterynaryjne. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Kol. Andrzeja Kosa. 

Poniżej miniatura kalendarza:

wpis: mw 8.01.2014

Licznik

Odsłon artykułów:
765837
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com