Uwzględniając potrzebę oznaczania progesteronu przy określaniu dnia płodnego u suki podczas rui, zgodnie z głosami prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt - zajmujących się leczeniem psów, przekazałem pismo do WLW w Opolu dr Bogusława Krasowskiego w sprawie propozycji zakupu aparatu do oznaczania progesteronu przez ZHW w Opolu. Pismo do WLW w Opolu.

Marek Wisła

wpis: mw.2.03.2015

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zapraszają na kolejny wykład z cyklu PROJEKT - LEKARZ ZWIERZĄT:

Choroby wróblowatych - ptaki śpiewające, czyli kanarki, amadyny, zeberki, szczygły,

w dniu 7 marca 2015r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Naszej Izby, ul. Wojciecha Drzymały 29 /1, 45-342 OPOLE.

Link do scenariusza wykładu

Szkolenie będzie dotyczyć terapii chorób ptaków z rodziny wróblowatych. Omówione zostaną szczegółowo metody badań klinicznych, sposoby prowadzenia terapii, najczęściej występujące schorzenia. Mało o hodowli – dużo o chorobach.

Zajęcia poprowadzi dr n. wet. Jarosław Zajączkowski

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o telefoniczne zgłoszenie do biura Izby. Termin zgłoszenia do godz. 14:00 dnia 6.03.2015r. (piątek) – przewidujemy szkolenie dla max. 20 osób, decyduje kolejność zgłoszenia. Koszt udziału w szkoleniu – przy znacznym wsparciu finansowym Izby, wynosi 20zł (catering). Za udział w szkoleniu zostanie przyznane 25 pkt. edukacyjnych.

wpis: mw.23.02.2015

foto Kol. Zbyszek Wysiecki

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wraz z Opolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Opolu organizują szkolenie z zakresu chorób zwierząt gospodarskich:

Choroby cieląt 

Szkolenie odbędzie się   14 marca 2015r. ( sobota) godz. 11:00,  na sali przy portierni w WIW Opole, ul. Wrocławska 170. Wykładowcą będzie dr Michał Bednarski z UP we Wrocławiu z wykładem: Choroby układu oddechowego cieląt oraz dr Krzysztof Janeczko z wykładem zatytułowanym: Paratuberkuloza bydła - możliwości rozpoznawania i zwalczania choroby. Fundatorem wykładu jest firma VETAGRO.

 Część praktyczna obejmuje:

 - sekcję cieląt (w nowej sali sekcyjnej ZHW w Opolu);

 - badania cytologiczne - obie praktyczne części szkolenia poprowadzi dr Michał Bednarski.                                                                                           

 Zgłoszenie uczestnictwa proszę kierować do sekretariatu Izby, do 12 marca 2015r. - przewidujemy uczestnictwo max. 35 osób w szkoleniu (ograniczenie jest związane z praktycznym aspektem szkolenia - sekcja, przygotowanie preparatów cytologicznych).

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, za udział w szkoleniu zostaną przyznane punkty edukacyjne ( 25 pkt. ). 

serdecznie zapraszam

 Marek Wisła

 

wpis: mw.16.02.2015

 

Szanowni Państwo!

W ramach obchodów 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbędzie się Zjazd Absolwentów. Harmonogram obchodów Jubileuszu oraz kartę zgłoszenia na Zjazd Absolwentów znajdziecie Państwo w zakładce Ogłoszenia.

wpis: mw.26.02.2015

W imieniu prof. Jana Twardonia przekazuję informację o XVIII Międzynarodowej Sesji Naukowej pt. "Choroby gruczołu mlekowego bydła - nowe wyzwania", która odbędzie się w Teatrze Zdrojowym, w dniach 18-20 czerwca 2015 w Polanicy-Zdroju. Sesja jest poświęcona pamięci prof. dr hab. Edwarda Malinowskiego.
Ulotkę informacyjną umieściłem w zakładce OGŁOSZENIA.
 
Marek Wisła
wpis: mw.5.02.2015
 

/skrót/

Istnieje generalny obowiązek posiadania kas fiskalnych, zatem dotyczy również lekarzy weterynarii. Jednakże Minister Finansów § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnił z tego obowiązku niektórych podatników i niektóre czynności: zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Oznacza to, że do dnia 31 grudnia 2016 r. podatnicy, których obrót nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł nie mają obowiązku posiadania kas fiskalnych, gdyż są z niego zwolnieni. Jednakże po przekroczeniu tego progu obowiązani są do ich posiadania po upływie dwóch miesięcy następujących po tym miesiącu.

W tym przypadku bez znaczenia jest zapis z § 4 pkt 3 lit f rozporządzenia, stanowiący iż zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, gdyż definicja ta nie obejmuje lekarzy weterynarii.

wpis: mw.28.01.2015

31 marca 2015r. upływa termin złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Obowiązek ten ciąży na podmiotach użytkujących m.in. pojazdy samochodowe używane w działalności weterynaryjnej - nie dotyczy pojazdów używanych na zasadach kilometrówki.

Wypełniając informację opieramy się na:

1. Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. poz. 729) - tam określono stawkę w zł za 1 Mg np. oleju napędowego, w zależności od rodzaju silnika, np. silnik EURO 3 - 9,28 zł za 1 Mg (tabela J);

2.Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (D.U. poz. 274) - tam określono wzory tabel, które musimy złożyć. W przypadku samochodu z silnikiem spalinowym, składamy: Załącznik nr 1; Załącznik nr 2 z Tabelą D, wypełniając np. pozycję nr.4 , która dotyczy silników EURO 3.

Od ubiegłego roku nie składamy tej informacji do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.

wpis: mw.27.01.2015

Licznik

Odsłon artykułów:
971157
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com