Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z licznymi informacjami o szczepieniach lekarzy weterynarii przeciw COVID-19, które odbywają się w różnych miejscach kraju i o których mamy potwierdzenie, wyjaśniam poniżej.

Nie zostaliśmy jako lekarze weterynarii w całości włączeni do etapu „O”.

Na podstawie §  27 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 512) szczepieniu podlegają jedynie:

lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby.

W moim przekonaniu, kontrola występowania wirusa u norek odbywa się również podczas odbywania wizyt lekarskich lub na miejscu w ZLZ, z norkami mamy częsty kontakt, gdyż są utrzymywane również jako zwierzęta domowe. Ten argument sprawia, że w kraju trwają szczepienia lekarzy weterynarii. 

Natomiast, dodatkowo w dniu 25 marca 2021 r. znowelizowano to rozporządzenie (Dz. U. poz. 546) i dodano w etapie „I”, w § 27, w ust. 1, pkt 16:

„16) osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa oraz osoby wykonujące czynności pozostające w bezpośrednim związku z przeciwdziałaniem COVID-19” (zapis wszedł w życie 27 marca 2021 r.).

W moim przekonaniu lekarze weterynarii zapewniają funkcjonowanie podstawowej działalności państwa, poprzez badanie zwierząt na rzeźni, prowadzenie monitoringów chorób zwierząt gospodarskich oraz sprawowanie kontroli w ramach Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego – co tyczy pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i wyznaczonych lekarzy weterynarii.

Rejestracja szczepień odbywa się poprzez strony gov.pl lub szpitale miejscowe.

Marek Wisła

prezes OIL-W

Informuję, że otrzymaliśmy od Wojewody Opolskiego odpowiedź na Apel Prezesa i Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 stycznia 2021 r. dotyczący szczepień lekarzy weterynarii, w której wskazano, że jedynie lekarze weterynarii zajmujący się norkami i zwalczaniem SARS-CoV-2 u norek są objęci szczepieniami.

Poniżej pismo o interwencję w sprawie:

.

 

W związku ze wzrastającą liczbą przypadków telazjozy u żubrów,  dr Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii kieruje do lekarzy weterynarii wolnej praktyki prośbę, aby podczas praktyki lekarsko-weterynaryjnej zwracali szczególną uwagę na objawy mogące nasuwać podejrzenie telazjozy u bydła.

pismo GLW

Zamieszczamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dr Bogdana Konopki dotyczące profilaktyki przeciw tasiemcom u psów przemieszczanych do Wielkiej Brytanii.

pismo GLW

Informuję, że do Polski wpłynęło powiadomienie od hiszpańskich władz weterynaryjnych o podejrzeniu wystąpienia Equine Herpes Virus (EHV-1). Podejrzenie obejmuje region Walencji, gdzie przerwano międzynarodowe zawody jeździeckie. Z informacji przekazanych przez władze hiszpańskie wynika, że wśród obecnych tam koni, 5 z nich pochodziło z Polski - konie te wróciły do Polski i znajdują się obecnie na kwarantannie. Natomiast nowe ogniska EHV-1 pojawiły się w Niemczech, Belgii i Francji. FEI zaleca, aby konie, które opuszczą teren zawodów miały mierzoną temperaturę dwa razy dziennie i w razie wystąpienia objawów zostały natychmiast przebadane przez lekarza weterynarii, a po powrocie do swoich rodzimych stajni odizolowane od innych koni. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dezynfekcji wszystkich rzeczy (sprzęt, wiadra, szczotki itp.), z którymi konie mają/miały kontakt. Również koniowozy powinny zostać dokładnie umyte i zdezynfekowane przed kolejnym transportem. 

Warto też śledzić na bieżąco rozwój choroby w Europie, zwiększyć bioasekurację w utrzymaniu koni oraz ograniczyć ich przemieszczanie.

Marek Wisła

Prezes OIL-W

 

Biuro Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt o konieczności złożenia do 15.03.2021 r.  zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów.

Sprawozdanie składamy tylko i wyłącznie poprzez rejestr BDO:

link do BDO

W imieniu naszego kolegi lek. wet. Wojciecha Nowaka zwracamy się do Koleżanek
i Kolegów z prośbą o pomoc w leczeniu wnuka Kosmy Nowaka, który walczy
z siatkówczakiem obuocznym. Nowotwór jest wyjątkowo złośliwy. Pomóc możemy poprzez przekazanie 1% na KRS 0000037904 cel szczegółowy 38716 NOWAK KOSMA. Kosma 10 lutego skończy 10 miesięcy. Od 5-go miesiąca życia walczy o zdrowie.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy.

Licznik

Odsłon artykułów:
803338
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com