Warszawa, dnia 4 listopada 2022 r. 

 

MANIFEST

KOMITETU PROTESTACYJNEGO POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO

DO KOLEŻANEK I KOLEGÓW WYWODZĄCYCH SIĘ ZE ŚRODOWISKA WETERYNARYJNEGO  

 

Jest początek listopada, a obietnice Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka ugrzęzły w martwym punkcie. Minister nie odpowiada na nasze prośby o spotkania i lekceważy nas na każdym kroku. Postawić więc można pytanie,  czy Wicepremier kiedykolwiek wcześniej był wobec naszego środowiska wiarygodny?

W tej chwili stoimy przed historycznym wyborem, wyborem który zaważy o naszej wspólnej przyszłości. W obliczu planów zastąpienia urzędowych lekarzy weterynarii przez pracowników pomocniczych, a więc realnej utraty przez wielu z nas źródła utrzymania, groźby braku rewaloryzacji płac dla części pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz braków środków w budżecie dla jednostek powiatowych, musimy zacząć DZIAŁAĆ!

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oszukali nas już dwukrotnie. Wicepremier Henryk Kowalczyk składał obietnice, zapraszał do negocjacji, natomiast kolejne terminy – koniec września, a następnie koniec października br. upływały i nic się nie wydarzyło. Nadszedł więc czas, kiedy musimy powiedzieć – mamy DOŚĆ!  

Pan Minister Henryk Kowalczyk wielokrotnie obiecywał dodatkowe pieniądze  w budżecie – zarówno dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (w tym dla pracowników wojewódzkich, granicznych i Głównego Inspektoratu) jak i dla urzędowych lekarzy weterynarii - do dziś się one nie pojawiły. Jakby tego było mało, środki na lipcowe podwyżki skokowe oraz etaty przyznane od października nie znalazły się w przyszłorocznym budżecie, nie było też środków na wzrost wynagrodzeń dla pominiętych w 2022 r. pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Takie działania przyczynią się, że nie będzie komu prowadzić badań w Zakładach Higieny Weterynaryjnej, nie będzie komu przeprowadzać kontroli granicznej, a szczebel koordynacji wojewódzkiej i centralnej Inspekcji Weterynaryjnej powoli upadnie.

Coraz częściej pojawia się też pytanie, czy pojawiające się nowe etaty w Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu, aby etatowi pracownicy samodzielnie wykonywali wszystkie zadania bez konieczności pomocy wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii.  Może warto uświadomić Wam wszystkim, że etatyzacja wprowadzona "tylnymi drzwiami"  oraz wykorzystanie na dużą skalę pracowników pomocniczych stanowi realne zagrożenie miejsc pracy dla wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii i jest największe w historii.  Być może plan jest taki, aby to lekarze weterynarii pracowali jako personel pomocniczy  za 45 zł na godzinę, skoro nasi decydenci nawet nie szkolą takiego personelu? Takie rozwiązania mogą wejść w życie jeżeli nie sprzeciwimy się im w sposób radykalny.  W kontekście zagrożenia wojną, terrorem i chorobami zakaźnymi o zasięgu globalnym bezpieczeństwo żywności staje się dziś priorytetem, dlaczego więc próbuje się osłabić nadzór weterynaryjny nad bezpieczeństwem żywności?

Ten moment jest ostatnią chwilą by wziąć sprawy we własne ręce, wzywamy Was do przyłączenia się do akcji protestacyjnej! Ponieważ obietnice złożone przez Wicepremiera Henryka Kowalczyka nie zostały spełnione zgodnie z jego deklaracją, tj. do końca października, wzywamy do rozpoczęcia protestu całego środowiska zaangażowanego  w nadzór weterynaryjny.

 Jego początkiem powinno być wypowiedzenie umów zawartych z powiatowymi lekarzami weterynarii przez wyznaczonych lekarzy urzędowych w dniu  10 listopada 2022 roku i wejście na drogę sporów zbiorowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w całej Polsce.

W dniu 17 listopada o godzinie 10.30 spotykamy się na pikiecie pod Ministerstwem Rolnictwa, gdzie zamierzamy wręczyć petycję Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi.  Tam też zorganizujemy konferencję prasową. Następnie weźmiemy udział  w organizowanym przez NSZZ Solidarność „Marszu Godności”.

Wzywamy Was, abyście byli w tym dniu z Nami! 

W sprawach organizacyjnych związanych z udziałem w proteście proszę zgłaszać się do swoich okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych i do organizacji związkowych na Państwa terenie.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

OSOBY ZAINTERESOWANE PIKIETĄ I MARSZEM GODNOŚCI PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIUREM IZBY LUB BEZPOŚREDNIO PREZESEM OIL-W

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31 października 2022 r. Biuro Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie zamknięte, w sprawach nagłych pozostajemy w stałym kontakcie pod alarmowym tel. Prezesa OIL-W  663 488 149,

za niedogodności przepraszamy

Sebastian Konwant

Prezes OIL-W

 

Szanowni Państwo,

Sebastian Konwant Prezes Rady OIL-W uprzejmie informuje, że Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Opolu w dnia 23 września 2022 r. podjął uchwałę nr 8/2022 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej obowiązującej w Opolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu. 

  

Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Opolu działając na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140 t.j. z późn. zm.) uchwalił, wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wpisanych do rejestru członków Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu.

 

Od dnia 1 października 2022 roku ustalono stawki w następującej wysokości:

 1. dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód:

- 59,00 zł bez ubezpieczenia OC i NW;

- 65,00 zł wraz z ubezpieczeniem OC i NW;

 1. dla  lekarzy weterynarii posiadających status bezrobotnych w rozumieniu ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 690) bez prawa do otrzymywania zasiłku - 25,00 zł;
 2. dla lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu - 0,00 zł.

W zakładce Dokumenty umieszczono pełny teks uchwały.

(mw)

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Członkowie Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu

W dniu 23 września 2022 r. w restauracji Aquarele w Opolu odbył się I Sprawozdawczy Zjazd VIII Kadencji Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu.

W Zjeździe uczestniczyło 39 z 59 delegatów.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością goście:

 • dr n. wet. Wojciech Hildebrand (członek Prezydium KRL-W, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu),
 • lek. wet. Tomasz Wysocki (członek Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zastępstwie za Panią Prezes ŚIL-W),
 • lek. wet. Andrzej Klimowski (Prezes Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej),
 • Barbara Hamryszak Wice Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej,
 • Andrzej Prygiel Wice Prezes Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej,
 • w zastępstwie za Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu, WIW reprezentował lek.wet. Witold Dereń
 • oraz nowi członkowie OIL-W.

Obrady Zjazdu rozpoczęły się pro memoria, dla tych którzy odeszli od nas od czasu ostatniego Zjazdu i uczczeniem ich minutą ciszy. Następnie wręczono zaświadczenia prawo wykonywania zawodu wraz z odebranie przyrzeczeń od nowych adeptów naszego zawodu .

Zjazd uchwalił nową składkę członkowską w wysokości 59 zł (+ 6zł od ubezpieczenia OC), która będzie obowiązywała od 1 października 2022 r. Zdecydowano o pozostawienia bez zmian pierwszą składkę dla absolwentów starających się o prawo wykonywania zawodu w wysokości 100 zł oraz bez zmiany pierwszą składkę dla lekarzy weterynarii starających się ponownie (po utracie, po zrzeczeniu się) PWZ.

Zjazd utrzymał decyzję o niepobieraniu składki członkowskiej od emerytów i rencistów niewykonujących zawodu lekarza weterynarii, po spełnieniu określonych w uchwale warunków.

Zjazd udzielił absolutorium Radzie i pozostałym organom Naszej Izby, uchwalił budżet na rok 2022 i kilka ważnych uchwał, w tym Apel do KRLW w sprawie zniesienia opłat ponoszonych przez zakłady lecznicze dla zwierząt za nadzór (IW) nad obrotem detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Dziękuję wszystkim przybyłym delegatom na Zjazd za udział i rzeczową dyskusję.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z § 36 Regulaminem Zjazdu protokół z obrad Zjazdu udostępnia się do wglądu po upływie 14 dni od dnia zakończenia Zjazdu w biurze Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w Opolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia protokołu do wglądu.

Sebastian Konwant

Prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Informujemy, że organizujemy zawody wędkarskie kończące cykl Grand Prix 2022, które odbędą się w Przysieczy na stawie Kol. Mieczysława Lipińskiego.

Zawody rozpoczną się 8 października 2022 r. o godz. 10:00 i będą trwać do 16:00.

Technika połowu dowolna, na dwie wędki, nie trzeba mieć karty wędkarskiej, gdyż jeziorko jest prywatne.

Zgłoszenia przyjmuje organizator i Komandor Zawodów Kol. Piotr Kluczniok tel. 602517644.

Po złowieniu, jak dotychczas, ryby odzyskają wolność, jednak w przypadku złowienia amerykańskiego sumika karłowatego - który jest powszechny w tym stawie, zgodnie z prawem - ryby te zostaną trwale odławiane ze zbiornika wodnego jako zagrożenie dla fitofauny Polski.

Parking położony jest bezpośrednio przy stawie, koło DW 414, GPS 50.56505, 17.86320. Na trasie z Opola są dwie mijanki, co należy uwzględnić, planując czas przejazdu.

Poniżej mapka dojazdu:

Co prawda, wygrywa jak na razie Kol. Piotr Kluczniok- zdobył najwiekszą ilość punktów, jednak historia pokazuje, że wędkarstwo jest wyjątkowe, fortuna jest zmienna i wszystko może się wydarzyć.

Zapraszamy serdecznie na zawody,

M.Wisła

W dniu 23 września 2022 r. odbędzie się

I Zjazd Sprawozdawczy VIII Kadencji

Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Szanownym delegatom i zacnym gościom przesłaliśmy listowne zaproszenia - zgodnie z obowiązującym regulaminem. Liczymy na aktywne uczestnictwo,

liczymy również na niezawodne przybycie:

Restauracja Aquarele, najbliższy piątek, godz. 13:00.

 

Wszelkie dokumenty zjazdowe, czyli regulamin, sprawozdania, projekty uchwał i  są dostępne na naszej stronie  w zakładce Dokumenty. 

Przypominamy, że zgodnie § 1 ust. 4 Regulaminu Zjazdu udział delegatów w Zjeździe jest obowiązkowy, a nieobecność należy usprawiedliwić.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Sebastian Konwant

Prezes OIL-W

PROGRAM ZJAZDU

 • Otwarcie obrad Zjazdu, powitanie zaproszonych gości i delegatów, godz. 13:00.
 • Wręczenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, Kodeksu Etyki i przyjęcie publicznego przyrzeczenia od nowych członków OILW.
 • Wręczenie Pucharu Prezesa za zajecie 1 miejsca w zawodach wędkarskich Grand Prix 2021 r.
 • Wystąpienia zaproszonych Gości.
 • Wybór Prezydium Zjazdu: przewodniczącego Zjazdu, wiceprzewodniczących (2), sekretarzy (2).
 • Przyjęcie regulaminu Zjazdu.
 • Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej (3), regulaminowej (3), uchwał i wniosków (3).
 • Przerwa obiadowa ok. godz. 14:15 (20 minut).
 • Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności Zjazdu.
 • Sprawozdania:
 • Prezesa Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
 • Skarbnika z realizacji budżetu za 2021 r.;
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej;
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
 • Przewodniczącego Sądu Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
 • Dyskusja i zapytania do przedłożonych sprawozdań.
 • Udzielenie absolutorium Radzie i podjęcie uchwał dotyczących przedłożonych sprawozdań.
 • Składanie oświadczeń, projektów wniosków i uchwał zjazdowych.
 • Podjęcie uchwały o zamrożeniu odpisu na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.
 • Przedstawienie projektu budżetu OIL-W na 2022 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu OIL-W na 2022 r.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Dyskusja i głosowanie projektów uchwał i wniosków.
 • Zakończenie i zamknięcie obrad Zjazdu

 

Licznik

Odsłon artykułów:
1246948
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com