W dniu 25 lutego 2022 r. odbyło się zorganizowane w Naczęsławicach spotkanie rolników, samorządowców i lekarzy weterynarii poświęcone kryzysowi w hodowli świń i zagrożeniu ASF na Opolszczyźnie.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy wiceprezesa Karola Treffona, brali w nim udział hodowcy świń, senator Beniamin Godyla, Antoni Konopka członek zarządu Województwa Opolskiego, starosta kędzierzyńsko-kozielski Paweł Masełko, prezes naszej Izby Sebastian Konwant, wiceprezes Marek Wisła oraz dr Piotr Krasowski, spotkanie dokumentowały liczne ekipy telewizyjne i radiowe.

Podczas spotkania, które najpierw odbyło się na terenie gospodarstwa w Naczęsławicach, wskazywano na dramatycznie niskie ceny skupu żywca wieprzowego, likwidowanie stad świń z powodu nieopłacalności hodowli. Natomiast lekarze weterynarii wskazywali na zagrożenie ASF, które może całkowicie pogrążyć hodowlę świń. Część robocza dyskusji była przeprowadzona w Pawłowiczkach. W urzędzie Gminy przedyskutowano możliwe scenariusze, w tym dotyczące zwalczania ASF i powołania zespołu doradczego ASF przy Wojewodzie Opolskim. Szczegółowe propozycje zostały przekazane Panu senatorowi Beniaminowi Godyli.

W ramach organizowanych na Dolinie Trzech Stawów w Katowicach VIII Parkowych Hercklekotow rozegrane zostaną II MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY WETERYNARII w biegu na dystansie 5km. Warunkiem wzięcia udziału w biegu, jest zapisanie się na internetowej stronie zawodów ( wybierając klasyfikację lekarz weterynarii i wpisując numer prawa wykonywania zawodu).

Pierwsze trzy osoby w kategorii open wśród kobiet i mężczyzn, zdobywają puchary ufundowane przez Śląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, która objęła bieg swoim patronatem.
Do zobaczenia na biegu!

organizator Mariola Powroźna

W dniu 18 lutego 2022 r. wiceprezesi OIL-W Karol Treffon i Marek Wisła spotkali się z Panią poseł Katarzyną Czocharą. Powodem spotkania było zagrożenie ASF dla opolskiej hodowli świń, będące poważnym problemem nie tylko do rolników, ale również dla lekarzy weterynarii zajmujących się leczeniem zwierząt gospodarskich. Wykrycie 14 stycznia 2022 r. ogniska choroby wśród dzików w Piaskach pod Lewinem Brzeskim, niemalże idealnie między Borami Stobrawskimi i Niemodlińskimi, stanowi olbrzymie zagrożenie dla sąsiadujących powiatów. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by te kompleksy leśne nie zostały skażone wirusem.

NOWE INFORMACJE!

21.01.2022 r. 

Z zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów stanowiska oraz z przepisów znowelizowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, iż lekarze weterynarii, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych i wykonują tę działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, nie mogą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Co za tym idzie w dalszym ciągu kontynuować opodatkowanie w formie karty podatkowej będą mogli lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne wyłącznie na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub którzy taką działalność prowadzą, ale korzystają z usług weterynaryjnych w celach prywatnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów lekarze weterynarii, którzy do dnia 31 grudnia 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a którzy utracili możliwość dalszego rozliczania się w tej formie powinni do dnia 20 lutego 2022 r.   złożyć we  właściwym  urzędzie  skarbowym  oświadczenie  o wyborze  formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów podało, iż „mogą oni wybrać 19-procentowy  podatek  liniowy,  ryczałt  od  przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych”. Jeżeli oświadczenie
o wyborze formy opodatkowania nie zostanie we wskazanym wyżej terminie złożone dochody z działalności gospodarczej osiągane w 2022 r. przez tych lekarzy weterynarii będą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Należy podkreślić, iż powyższa informacja nie ma charakteru wiążącej interpretacji podatkowej a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z Krajową Informacją Skarbową.

 

 

Prezes KIL-W otrzymał komunikat od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie zmiany przepisów podatkowych:

W związku ze zmianami przepisów prawa podatkowego, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w roku 2022 osoby wykonujące zawód lekarza weterynarii nie mogą dłużej korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

Lekarze weterynarii, którzy do dnia 31 grudnia 2021 r. opodatkowani byli w tej formie, do dnia 20 lutego 2022 r. (ostatecznie zmieniono datę tego obowiązku) powinni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy

opodatkowania. Mogą oni wybrać 19-procentowy podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych.

Brak złożenia takiego oświadczenia skutkować będzie wydaniem przez naczelnika urzędu skarbowego odmownej decyzji w sprawie karty podatkowej. Po wydaniu takiej decyzji – jedynymi

dostępnymi dla lekarzy weterynarii formami opodatkowania będą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych co oznacza, że nie będą oni

mogli już wybrać podatku liniowego.

Komunikat ten został także opublikowany pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/wybor-formy-opodatkowania-przez-lekarzy-i-pielegniarki-ktorzy-w-2021-r-opodatkowani-byli-w-formie-karty-podatkowej-a-w-2022-r-utracili-prawo-do-tej-formy-opodatkowania-z-mocy-prawa

 

Informujemy, że przesłano do KIL-W i izb okręgowych dementi - jako materiał zjazdowy, dotyczące rażących naruszeń zasad głosowania na kandydatów do Komisji Specjalizacyjnej.

Dementi 

Ten i pozostałe materiały przekazywane z Naszej Izby przez Delegatów na Zjazd Krajowy będziemy umieszczać w zakładce Dokumenty.

 

Informujemy, że Biuro Naszej Izby będzie nieczynne w piątek 7 stycznia 2022 r.

Nadal pozostaje w ciągłej dyspozycji tel. alarmowy Prezesa Sebastiana Konwanta.

Za utrudnienia przepraszamy.

(red.)

Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 listopada 2021 r. do lekarzy weterynarii o powstrzymanie się od zawierania umów z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych w roku 2022. 

Apel 

Licznik

Odsłon artykułów:
1117656
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com