Uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy pismo Zastępcy Główego Lekarza Weterynarii dr Katarzyny Piskorz dotyczące postępowania lekarza weterynarii w trakcie leczeniu koniowatych - w związku ze statusem zwierzęcia przeznaczonego do uboju.

 Treść pisma

 Marek Wisła

prezes OIL-W

Za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zamieszczamy poniższe ostrzeżenie:

Według informacji otrzymywanych od wielu Koleżanek i Kolegów w ostatnich tygodniach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dochodzi do stosunkowo licznych prób wyłudzenia danych osobowych (w tym wrażliwych) od lekarzy weterynarii. Za każdym razem odbywa się to „metodą na policjanta" - chociaż w różnych wersjach, mających na celu uwiarygodnienie dzwoniącego (podawany stopień, imię i nazwisko policjanta) i wzbudzenie zaufania rozmówcy (informacja dzwoniącego, że dane rozmówcy zostały pozyskane w sposób przestępczy, a przez to jego konto bankowe jest zagrożone). Celem ostatecznym jest uzyskanie danych umożliwiających "dobranie się do konta bankowego".

Dlatego ostrzegamy Państwa przed pochopnym podejmowaniem takich rozmów z nieznanymi (szczególnie zagranicznym) numerami telefonicznymi oraz nawiązywaniem korespondencji e-mailowej z nieznanymi adresami lub otwieraniem „podejrzanych" linków.

Jednocześnie przypominamy, że Policja :

* nie pozyskuje żadnych danych osobowych przez telefon,
* nie prowadzi przesłuchania ani innych czynności przez telefon lub drogą e-mailową ,
* nie informuje przez telefon o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ani o wynikach prowadzonego postępowania .

Prezes Rady W-MIL-W

lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Kierownicy Zakładów Leczniczych dla Zwierząt,

ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniła termin składania sprawozdań z zakresu odpadów:

Art. 26.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) wprowadza się następujące zmiany:

… 3) art. 237ea otrzymuje brzmienie:

art. 237ea.1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art.75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa wart. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r. …

W cytowanym art.75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

  1. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Toteż ZLZ zobowiązane do sporządzenia Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 r. składają rzeczony dokument do 31 października 2020 r.

Marek Wisła

prezes OIL-W

Dear ultramarathon runners and walkers,

I would like to inform you that our  INTERNATIONAL MOUNTAIN VETERINARY ULTRAMARATHON will not take place due to COVID-19,

on behalf of the organizers:

Chamber of Veterinary Surgeons of the Czech Republic

and the Regional Veterinary Chamber of Opole Voivodeshipe,

I apologize and hope that we will meet next year, in the middle of August 2021

Marek Wisła

Karel Daniel

competition commanders

Interwencje organizacji społecznych zajmujących sie ochroną zwierząt mają odbywać się w obecności lekarza weterynarii oraz Policji jako asysyty. Coraz częściej pojawiają się sygnały o odbieraniu zwierząt, nawet wtedy gdy ich sytuacja jest dobra i są utrzymywane w odpowiednich warunkach, stąd uzgodnienie pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii i Komendantem Głównym Policji.

Pismo w sprawie kontroli interwencyjnej utrzymywania zwierząt domowych

Naszemu Koledze

lek. wet. Sławomirowi Gołysiowi

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca

składają Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach wraz z pracownikami

Licznik

Odsłon artykułów:
723826
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com