Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z COVID-19 obowiązuje zmieniony regulamin w zakresie wyborów kandydatów na Zjazd Okręgowy Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Informacje dotyczące tych wyborów zostały przesłane wszystkim członkom Izby w postaci tradycyjnego listu poleconego,

natomiast na naszej stronie wszelkie informacje będziemy publikować w zakładce Dokumenty.

 

 

Obowiązek powiadamiania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu

W imieniu Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie przypominam członkom Izby, że na mocy art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) lekarz weterynarii ma obowiązek powiadamiać okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o każdej zmianie danych m. in. w zakresie miejsce zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Należyta realizacja powyższych obowiązków nabiera szczególnego znaczenia w związku z występującą obecnie koniecznością przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym zgodnie z rozdziałem 8 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów (tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do uchwały KRLW Nr 70/2021/VII z dnia 21stycznia 2021 r.).

Zaniechanie powiadomienia okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza oraz miejsca wykonywania zawodu może skutkować faktycznym pozbawieniem się praw wyborczych. Następstwem braku aktualnych danych może być brak możliwości umieszczenia członka izby na liście właściwego rejonu wyborczego, jak również brak możliwości skutecznego doręczenia członkowi izby dokumentów niezbędnych do oddania głosu w trybie korespondencyjnym. Dlatego proszę by osoby, które jeszcze nie uzupełniły danych dotyczących adresu zamieszkania, bądź posiadają nowy adres korespondencyjny, złożyły niezwłocznie stosowne informacje do Biura Izby,

z koleżeńskim pozdrowieniem

Marek Wisła

prezes OIL-W

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Biuro Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zostaje zamknięte w dniu 2 kwietnia 2021 r.,

do dyspozycji w pilnych sprawach pozostaje telefon alarmowy prezesa.

Pozostałe dane kontaktowe zamieszczono w zakładce Kontakt,

za utrudnienia przepraszamy.

                      

Golgota Jasnogórska Jerzego Dudy-Gracza, 2001

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,


z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Wam i Waszym Rodzinom najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha,

i nadziei na lepsze jutro,

Wesołego Alleluja!

Prezes Marek Wisła wraz z Radą Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z licznymi informacjami o szczepieniach lekarzy weterynarii przeciw COVID-19, które odbywają się w różnych miejscach kraju i o których mamy potwierdzenie, wyjaśniam poniżej.

Nie zostaliśmy jako lekarze weterynarii w całości włączeni do etapu „O”.

Na podstawie §  27 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 512) szczepieniu podlegają jedynie:

lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby.

W moim przekonaniu, kontrola występowania wirusa u norek odbywa się również podczas odbywania wizyt lekarskich lub na miejscu w ZLZ, z norkami mamy częsty kontakt, gdyż są utrzymywane również jako zwierzęta domowe. Ten argument sprawia, że w kraju trwają szczepienia lekarzy weterynarii. 

Natomiast, dodatkowo w dniu 25 marca 2021 r. znowelizowano to rozporządzenie (Dz. U. poz. 546) i dodano w etapie „I”, w § 27, w ust. 1, pkt 16:

„16) osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa oraz osoby wykonujące czynności pozostające w bezpośrednim związku z przeciwdziałaniem COVID-19” (zapis wszedł w życie 27 marca 2021 r.).

W moim przekonaniu lekarze weterynarii zapewniają funkcjonowanie podstawowej działalności państwa, poprzez badanie zwierząt na rzeźni, prowadzenie monitoringów chorób zwierząt gospodarskich oraz sprawowanie kontroli w ramach Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego – co tyczy pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i wyznaczonych lekarzy weterynarii.

Rejestracja szczepień odbywa się poprzez strony gov.pl lub szpitale miejscowe.

Marek Wisła

prezes OIL-W

Informuję, że otrzymaliśmy od Wojewody Opolskiego odpowiedź na Apel Prezesa i Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 stycznia 2021 r. dotyczący szczepień lekarzy weterynarii, w której wskazano, że jedynie lekarze weterynarii zajmujący się norkami i zwalczaniem SARS-CoV-2 u norek są objęci szczepieniami.

Poniżej pismo o interwencję w sprawie:

.

 

W związku ze wzrastającą liczbą przypadków telazjozy u żubrów,  dr Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii kieruje do lekarzy weterynarii wolnej praktyki prośbę, aby podczas praktyki lekarsko-weterynaryjnej zwracali szczególną uwagę na objawy mogące nasuwać podejrzenie telazjozy u bydła.

pismo GLW

Licznik

Odsłon artykułów:
883121
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com